Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych - str. 8 - STACJE TRANSFORMATOROWE - PGE - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ELEKTROENERGETYKA - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - BDO - VMAP 2 - ORTOFOTOMAPA - EGIB - SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - DYREKTYWA INSPIRE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Możliwość uzyskania kredytu technologicznego, czyli otrzymanie pomocy polegającej na dofinansowaniu inwestycji, którą jest wdrożenie nowej technologii zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych wg tej technologii. Nowa technologią jest wiedzą np. technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Można do tego zaliczyć inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w tym z zastosowaniem nowych, co najmniej w skali kraju, rozwiązań organizacyjnych w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych,
zarządzania.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku: temat, który obejmuje wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej to np. Efektywna Dystrybucja Energii.

Programy Regionalne

Kolejne możliwości dla zastosowań systemów SIP sa związane z programami regionalnymi, np. dla woj. mazowieckiego w ramach priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” jest przewidziany temat: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej regionu i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych o wysokiej sprawności.

Wnioski

  1. Oczywistym jest, że nie da się obecnie planować rozwoju jakiegokolwiek regionu bez informacji dostarczanych przez SIP, jak również coraz trudniej jest zarządzać infrastrukturą sieciową bez tego rodzaju systemów informatycznych.
  2. Należy podkreślić płynący z doświadczeń praktycznych wniosek, że należy tak szybko udostępniać system SIP dla użytkowników, jak tylko jest to możliwe. W związku z tym należy wprowadzać najpierw podstawowe funkcje systemu, zapewniając zbiór podstawowych danych. Natomiast z technicznego punktu widzenia dopiero pełne odwzorowanie sieci wszystkich napięć pozwoli na  osiągnięcie całkowitej funkcjonalności SIP w ramach Systemu Wspomagania (Informacji o) Dystrybucji.
  3. Należy zdawać sobie sprawę, że wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej jest bardzo kosztowne, szczególnie zaś proces pozyskania danych, czyli stworzenie wielowarstwowej mapy cyfrowej zawierającej sieć uzbrojenia terenu nadziemną i podziemną wszystkich branż. Zdecydowanie warto dążyć do współpracy między branżami i służbami geodezyjnymi ze względu na zmniejszenie kosztu pozyskania danych.

Autor

Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.

Literatura

[1] Helt P., Baczyński D.: Funkcje systemu GIS w zakładach energetycznych. Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska
[2] Downar R.: Systemy Informacji Przestrzennej. Zastosowanie w działalności samorządów Terytorialnych. Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
[3] Materiały z konferencji „Więcej niż GIS”, Kraków 2008
[4] Materiały Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępnione w Internecie
[5] Materiały Geoportal.gov.pl

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl