Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych - str. 7 - STACJE TRANSFORMATOROWE - PGE - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ELEKTROENERGETYKA - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - BDO - VMAP 2 - ORTOFOTOMAPA - EGIB - SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - DYREKTYWA INSPIRE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych

Obecnie są prowadzone prace, w których uczestniczą także specjaliści z Polski, nad przygotowaniem przepisów implementacyjnych INSPIRE w zakresie: metadanych, specyfikacji danych, usług sieciowych, udostępniania danych oraz monitorowania i raportowania.

INSPIRE wymaga nie tylko uporządkowania lokalnych baz danych, ale wymusza także ustanowienie procedur wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi wytwórcami danych. Instytucje będą miały obowiązek standaryzacji zbieranych danych oraz udostępniania ich w publicznie dostępnych serwisach internetowych - GEOPORTALACH.

Aby zapewnić zgodność i użyteczność infrastruktur informacji przestrzennej stworzonych przez państwa członkowskie z możliwością ich stosowania w kontekście wspólnotowym i transgranicznym, dyrektywa wymaga adaptacji wspólnych Reguł Implementacyjnych w kilku specyficznych obszarach, np. w zakresie świadczenia usług.

Typy usług INSPIRE:

 • usługi wyszukiwania,
 • usługi przeglądania,
 • usługi pobierania,
 • dodatkowe usługi (np. ewidencja wszelkich zasad dostępu do danych).

Budowa tej europejskiej infrastruktury jest ogromnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Będzie ono przez wiele lat absorbowało duże zespoły specjalistów, działających praktyczne na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Pochłonie również znaczne środki finansowe. Jednak pomyślne zakończenie przedsięwzięcia zmieni jakość życia społeczeństw i będzie miało istotny wpływ na gospodarkę.

W nieodległej przyszłości każdy obywatel Unii będzie mógł zapoznać się ze stanem środowiska nie tylko w swoim otoczeniu, ale w dowolnym miejscu kontynentu, a następnie będzie mógł wykorzystać tę wiedzę zarówno do celów komercyjnych, jak i publicznych.

GEOPORTAL

Projekt GEOPORTAL to infrastruktura węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), współpracujących ze sobą i świadczących usługi od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy. Geoportal to portal internetowy zgodny z dyrektywą INSPIRE, pełniący rolę brokera udostępniającego użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne poprzez wyszukanie żądanych
informacji.

Jednym z wymagań zbudowanego rozwiązania jest zapewnienie interoperacyjności rozumianej jako możliwość współdziałania węzłów infrastruktury niezależnie od platformy sprzętowej, systemowej i programowej poprzez przyjęcie, że zastosowane zostały uznane standardy światowe (normy ISO i zalecenia OGC), a w przyszłości będące w opracowywaniu standardy krajowe.

Na GEOPORTALU przede wszystkim dostępne będą:

1) opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym (zawierające informacje dotyczące geometrii działek ewidencyjnych);
2) opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych.oraz dodatkowo:

 • mapy sozologiczne wykonane w skali 1:50 000;
 • mapy hydrograficzne wykonane w skali 1:50 000;
 • mapy topograficzne rastrowe w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
 • dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa;
 • dane z państwowego rejestru nazw geograficznych.

Sieć węzłów KIIP działa na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym. W powiatach znajdują się bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), natomiast w województwach znajdują się składnice danych topograficznych.

GEOPORTAL udostępnia informacje geoprzestrzenne w formie przekierowań lub wskazań do danych zewnętrznych (dowolne serwisy z danymi przestrzennymi zarejestrowane w systemie) oraz umożliwia funkcjonowania również jako punkt dostępowy do danych wskazujący źródło danych (tzw. „one stop”). Głównym celem projektu GEOPORTAL jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez udostępnienie przedsiębiorcom on-line usług opartych na danych geoprzestrzennych (w tym o charakterze katastralnym) oraz metadanych.

Potencjalnymi użytkownikami docelowymi projektu są przede wszystkim:

 • przedsiębiorcy działający na rynku związanym z danymi o charakterze katastralnym i przestrzennym, zainteresowani stałym dostępem do danych,
 • potencjalni inwestorzy krajowi i zagraniczni,
 • organizacje i instytucje ( m.in. administracja publiczna).

Istotny jest fakt, że wdrożenie projektu GEOPORTAL spowoduje usystematyzowanie i ujednolicenie rozproszonych w instytucjach danych geoprzestrzennych niezbędnych do prowadzenia procesów inwestycyjnych i biznesowych, zwiększy konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych, zachęci
obcy kapitał do inwestowania w Polsce - a w rezultacie przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki.

Możliwości dofinansowania budowy i rozwoju SIP w unijnych programach dotacyjnych

Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach 2007 – 2013 jest Narodowa Strategia Spójności.

Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana za pomocą programów operacyjnych. W ramach tych programów istnieją możliwości uzyskania dofinansowania na tworzenie i rozwój Systemów Informacji Przestrzennej, w tym do zastosowań przez Spółki Dystrybucyjne. Poniżej wymieniono przykładowe programy operacyjne, w ramach których można uzyskać fundusze na budowę i rozwój systemów SIP z zastosowaniach do ewidencji sieci elektroenergetycznych.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl