Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych - str. 6 - STACJE TRANSFORMATOROWE - PGE - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ELEKTROENERGETYKA - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - BDO - VMAP 2 - ORTOFOTOMAPA - EGIB - SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - DYREKTYWA INSPIRE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych

Nowoczesne metody oceny stanu i ewidencji sieci terenowych

Rys. 4. Urządzenie przenośne PDA do inwentaryzacji sieci w terenie

Rys. 4. Urządzenie przenośne PDA do

inwentaryzacji sieci w terenie

Obecne technologie informatyczne stwarzają możliwość wykorzystywania przenośnych urządzeń komputerowych zwanych palmtopami, tabletami lub PDA (personal digital assistant – komputer kieszonkowy) do wykorzystywania przy prowadzeniu prac w terenie. Są to urządzenia programowalne, współpracujące z urządzeniami GPS, w które należałoby wyposażyć pracowników udających się w teren w celu dokonania oceny stanu lub ewidencji urządzeń. Przygotowane do tego aplikacje wspomagają proces inwentaryzacji oraz weryfikacji danych i oględzin sieci i obiektów elektroenergetycznych.

wspomniano, urządzenia te mogą współpracować z systemem pozycjonowania GPS ułatwiającym prowadzenie inwentaryzacji przestrzennej urządzeń. Dopuszczalne są dwa tryby pracy: on-line z połączeniem do centralnej bazy danych poprzez GPRS lub off-line z możliwością wgrania na urządzenie przenośne fragmentu bazy odpowiadającej wybranemu obszarowi pracy wraz z niezbędnymi danymi słownikowymi i katalogami. W tym drugim przypadku zachodzi konieczność przeniesienia zabranych w terenie informacji z urządzenia przenośnego do bazy centralnej.

Wymierne korzyści z zastosowania urządzeń przenośnych do oceny stanu i ewidencji sieci:

  • wyeliminowanie papieru jako zawodnego nośnika informacji,
  • skrócenie czasu przygotowania dokumentów z oględzin,
  • tworzenie bazy danych w terenie (duża wiarygodność),
  • redukcja kosztów pozyskania danych,
  • aktualne dane są zawsze w systemie GIS, dostępne w każdej chwili,
  • wzrost efektywności podczas inwentaryzacji.

 

Przy takim podejściu do powyższych zadań można obniżyć w sposób znaczący koszty przedsięwzięcia i wpleść proces aktualizacji danych w inne procesy realizowane w terenie.

Wykorzystanie ortofotomapy

Ortofotomapa cyfrowa wykonywana jest ze zdjęć lotniczych fotogrametrycznych, stanowi wyciąg najbardziej pojemnego zbioru informacji, jakim jest obraz fotograficzny. Jej zastosowanie wzbogaca system zbudowany z zastosowaniem map wektorowych. Jej przydatność przy planowaniu rozwoju obszarów wiejskich, w tym oczywiście sieci elektroenergetycznych, jest nieoceniona, choć oczywiście nie jest jeszcze powszechna. Należy jednak spodziewać się, że dynamiczny rozwój tego rodzaju technik i popularyzacja ich zastosowań (ogólnie dostępne serwisy mapowe, np. google earth, czy google maps ) oraz stworzenie GEOPORTALU zmieni sposób spojrzenia odpowiednich służb na takie rozwiązania.

Dyrektywa INSPIRE

Ukoronowaniem żmudnych międzynarodowych uzgodnień było przyjęcie 14 lutego 2007 r. przez Parlament Europejski dyrektywy INSPIRE, ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej. Dyrektywa weszła w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Official Journal of the European Union, tj. 15 maja 2007 r. Jej głównym przesłaniem jest harmonijne połączenie lokalnych zasobów informacji oraz wprowadzenie jednolitych standardów tworzenia nowych baz danych. Zająć się tym mają kraje członkowskie, które w terminie do dwóch lat od chwili przyjęcia dyrektywy powinny dostosować prawo krajowe oraz procedury administracyjne definiujące sposób, w jaki ustalone cele będą osiągane, biorąc pod uwagę specyficzną sytuację w każdym z krajów. Wszystko wskazuje jednak na to, że termin ten
nie zostanie dotrzymany.

Rys. 5. Przykład ortofotomapy wektoryzowanej

Rys. 5. Przykład ortofotomapy wektoryzowanej

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl