Grupa LUG zrealizowała założenia na 2013 - LUG LIGHT FACTORY - LUG - NEWCONNECT - WYNIKI FINANSOWE - RYNEK OŚWIETLENIOWY
Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.   Mouser Electronics Poland  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Grupa LUG zrealizowała założenia na 2013
drukuj stronę
poleć znajomemu

Grupa LUG zrealizowała założenia na 2013

Grupa LUG zrealizowała założenia na 2013

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zrealizowała skorygowane prognozy wyników finansowych na 2013 rok. Pozytywnie zaskoczył zysk netto wypracowany w 2013 roku, który okazał się wyższy od prognoz o 8%.

13 lutego zielonogórski producent opraw oświetleniowych opublikował skonsolidowany raport kwartalny, w którym przedstawia niezaudytowane wyniki finansowe za IV kwartał oraz narastająco za cały 2013 roku.

 – Rok 2013 w ujęciu makroekonomicznym był dla polskiej gospodarki jednym z najsłabszych okresów ostatniej dekady, w którym produkt krajowy brutto spadł do poziomu 1,6%. Pozytywne symptomy płynące z gospodarki obecnie za słabo stymulują branżę budowlaną, byśmy jako producent oświetlenia mogli odczuć pozytywne skutki – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

LUG wypracował w IV kwartale 30 846,51 tys. zł przychodów ze sprzedaży wobec 31495,27 tys. zł w IV kwartale 2012 roku. W ujęciu narastającym przełożyło się to na 102 758,49 tys. zł przychodów w całym 2013 roku. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju firmy, ponad 55% wartości przychodów w 2013 roku zostało wypracowanych na rynkach zagranicznych, potwierdzając tym samym przewagę konkurencyjną Emitenta w eksporcie. W 2013 roku wyniki generowane na rynkach zagranicznych poprawiły się o 13% r/r. Niestety w tym samym czasie sprzedaż w kraju pogorszyła się r/r o 11%. Łącznie w 2013 roku dynamika przychodów ze sprzedaży wyniosła 0,78%.

 – Na poziom sprzedaży na rynku polskim negatywnie wpłynęły przesunięcia na 2014 rok realizacji inwestycji o szacunkowej wartości około 5 mln zł. Fakt ten dodatkowo znalazł negatywne odbicie na poziomie wyniku operacyjnego, gdyż wstępna praca nad kontraktami wymagała zaangażowania środków i pracowników, a także uruchomienia procesu customizacji wybranych opraw oświetleniowych, co generowało koszty operacyjne – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.

Zysk z działalności operacyjnej w IV kwartale roku wyniósł 802,58 tys. zł i był o blisko 500 tys. wyższy niż w analogicznym okresie 2012 roku. Jednocześnie w całym 2013 roku EBIT ukształtował się na poziomie 2611,35 tys. zł wobec 2 893,69 tys. w 2012 roku. Tendencji wzrostowej poddał się EBITDA w IV kwartale roku, który wyniósł 1606,41 tys. zł (wzrost +41,99% r/r). Natomiast EBITDA w ujęciu rocznym obniżył się o 6,67% r/r i wyniósł w 2013 roku 5757,58 tys. zł. Zysk netto w IV kwartale 2013 roku osiągnął poziom 372,27 tys. zł i był o 5,17% wyższy niż w IV kwartale 2012 roku. W ujęciu rocznym, po czterech kwartałach 2013 roku zysk netto wyniósł 1 511,71 tys. zł w porównaniu z poziomem 3 047,92 tys. zł w 2012 roku. Na wynik ten wpływ miały m.in. różnice kursowe, które w 2012 roku podwyższyły wynik o netto o 925 tys. zł natomiast w 2013 roku obniżyły go o 125 tys. zł.

 – Na początku 2013 roku mieliśmy większe oczekiwania i spodziewaliśmy się lepszych wyników. Jednak w obliczu słabej koniunktury w branży budowlanej oraz tak licznych przesunięć inwestycji, decyzja o korekcie prognozy była trudna, lecz konieczna. Dzięki temu dotrzymaliśmy zobowiązania złożonego w listopadzie w ramach tej korekty, a nawet poprawiliśmy oczekiwany zysk netto o 8% – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.

Grupa Kapitałowa LUG S.A.  z zegarmistrzowską precyzją zrealizowała skorygowane prognozy wyników finansowych za 2013 rok, zgodnie z przyjętymi w korekcie założeniami. Wypracowane wartości przychodów ze sprzedaży, EBIT oraz EBITDA pokryły się z zadeklarowanymi w listopadzie wartościami. Pozytywnie zaskoczył zysk netto, który osiągając poziom 1 511,71 tys. zł w 2013 roku okazał się lepszy od prognoz o blisko 8%. 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. należy do grona najdynamiczniej rozwijających się polskich firm oświetleniowych. W minionym roku firma podejmowała szereg inicjatyw zapewniających dynamiczny rozwój na co dzień i w przyszłości. Takie działania jak utworzenie nowej spółki zależnej w Wielkiej Brytanii, czy udział w międzynarodowych imprezach targowych, owocują systematycznym wzrostem przychodów z eksportu. W 2013 roku zakończył się także proces inwestycyjny polegający na rozbudowie hali produkcyjnej oraz nastąpiło uruchomienie nowej linii do produkcji komponentów elektronicznych. Również 2014 rok rozpoczął się sukcesami, do których należy zaliczyć podpisanie kontraktu na dostawę kompleksowych rozwiązań oświetleniowych na budowę drugiej linii metra w Warszawie.

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11, Zielona Góra
tel.  +48 68 45 33 200
fax.  +48 68 45 33 201
www.lug.com.pl
$nbsp;
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl