Wspomaganie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych - str. 6 - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ELEKTROENERGETYKA - PRZESYŁ ENERGII - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA - INWENTARYZACJA - PASZPORTYZACJA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Wspomaganie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Wspomaganie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych

Współpracę modułów identyfikacyjnych w przypadku rozpozna­wania małych obiektów pokazano na rys. 8, a dla przypadku rozpo­znawania dużych obiektów - na rys. 9.

Współpraca modułów identyfikacyjnych (duże obiekty)

Rys. 9. Współpraca modułów identyfikacyjnych (duże obiekty)

 

Podsumowanie

Pełna wersja systemu EDS będzie charakteryzowała się rozwią­zaniami, które otworzą nowe obszary' badawcze w zakresie iden­tyfikacji obiektów sieci elektroenergetycznej i znajdą praktyczne zastosowanie w biznesie. Aktualny stan wiedzy pozwala na stwier­dzenie uniwersalności sztucznych sieci neuronowych, co sprawia, iż mogą one być stosowane do klasyfikacji każdego rodzaju obrazów. Sztuczne sieci neuronowe określane są jako metoda niepara­metryczna, ponieważ nie wymagają wyznaczenia kategorycznych reguł statystycznych determinujących klasyfikację obrazu (co jest podstawą klasycznych metod klasyfikacji parametrycznych). Przy ich zastosowaniu istnieje możliwość implementacji w procesie kla­syfikacji informacji o sąsiedztwie i współwystępowaniu obiektów, co pozwala na łatwiejsze przygotowania wzorców dla odpowied­nich klas oraz ogranicza możliwość błędnej klasyfikacji obiektów.

 

Projekt System EDS wspomagania inwentaryzacji sieci elektro­energetycznych został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych w ramach programu IN NOT ECH w ścieżce programowej HI-TECH.

 

LITERATURA:

[1] Helt P.: Wdrażanie systemów obliczeń technicznych w spółkach dystrybucyjnych [w:] Systemy informatyczne-Zastosowanie i wdrożenia 2002. T. 11. WNT, Warsza­wa - Szczyrk 2002

[2] Helt R, Baczyński D.: System GIS jako hurtownia danych technicznych w spółce dystrybucyjnej [w:] Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą. PTI, Katowice 2005

[3] Kujszczyk S., Helt P., Wasilewski J.: Odwzorowanie sieci elektroenergetycznych w systemach GIS. Przegląd Elektrotechniczny 2008 nr 9

[4] An Introduction to IEC 61970-301 &61968-11: The Common Information Model, Dr Alan W. McMorran, University of Strathclyde, Glasgow, UK 2007

[5] Introduction to C1M, GM University 2010

[6] The Common Information Model for Distribution: An Introduction to the CIM for Integrating Distribution Applications and Systems. EPRI, Pało Alto, CA: 2008. 101605 8, http://cimug.ucaiug.org

[7] Petrou M., Bosdogianni P.: Image Processing. The Fundamentals. John Wilcy&Sons, Chichester 1999

[8] Bow S.-T.: Patiem Recognition and Image Preprocessing. Marcel Dckkcr, New York 2002

[9] Helt P., Parol M., Piotrowski P.: Metody sztucznej inteligencji. Przykłady zastoso­wań w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, War­szawa 2012

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Gość
Jaki może być koszt inwentaryzacji 1 km sieci nN?
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl