Wspomaganie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych - str. 4 - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ELEKTROENERGETYKA - PRZESYŁ ENERGII - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA - INWENTARYZACJA - PASZPORTYZACJA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Wspomaganie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Wspomaganie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych

Powiązania systemu wspomagającego inwentaryzację 

System wspomagający inwentaryzację sieci elektroenergetycznej jest systemem, który może działać w ściśle określonym środowi­sku - otoczeniu. Na rys. 5 przedstawiono podstawowe podmioty zi­dentyfikowane w otoczeniu systemu inwentaryzacji oraz określono przepływy informacji między tymi podmiotami. Sieć połączeń po­między systemami pozwoli na konsolidację dostępnych informacji i danych z różnych źródeł. Dane gromadzone w jednym z systemów, mogą być jednocześnie wykorzystywane w innym jako dane źródło­we. Ponadto, zmiana danych w jednym z systemów może wyzwalać procesy zmiany danych w innych systemach. Kluczem do sukcesu integracji i wymiany danych pomiędzy tymi systemami jest możli­wie dokładne dostosowanie modeli danych w poszczególnych syste­mach i opracowanie sprawnej platformy wymiany danych.

Zidentyfikowane zależności w otoczeniu systemu inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej

Rys. 5. Zidentyfikowane zależności w otoczeniu systemu inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej

 

Zidentyfikowane zależności w otoczeniu systemu inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej w ramach organizacji operatorów sieci

Rys. 6. Zidentyfikowane zależności w otoczeniu systemu inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej w ramach organizacji operatorów sieci

W procesie inwentaryzacji zebrane dane będą wykorzystywane w różnych celach, jednak należy się spodziewać, że w pierwszej ko­lejności trafią do systemu klasy GIS i dopiero później będą dystry­buowane do innych systemów informacyjnych. Na rys. 6 przedsta­wiono zidentyfikowane zależności w przepływach danych w ramach organizacji operatorów sieci.

 

EDS jako system wspomagania inwentaryzacji

Prototyp systemu EDS jest obecnie poddawany testom oraz oce­nie jego przydatności w zastosowaniu praktycznym. System ten wy­korzystuje wiele sprawdzonych w praktyce rozwiązań, ale zawiera również nowatorskie w skali kraju rozwiązania związane z automa­tycznym rozpoznawaniem obrazu. Na rys. 7 pokazano ogólną struk­turę systemu EDS.

Tym, co wyróżnia system EDS z innych systemów' tej klasy i tego przeznaczenia, jest możliwość pozyskiwania atrybutów' na podstawie zdjęć w sposób półautomatyczny. Odpowiedzialny jest za to moduł rozpoznawania, w którym zdjęcia poddawane są procesowi automatycznego rozpo­znania obrazu [7-9], wykorzystującego metody sztucznej inteligencji, a następnie otrzymane wyniki poddawane są weryfikacji i analizie przez specjalistów' zajmujących się pozyskiwaniem atrybutów' ze zdjęć. Zakładamy, że dzięki nowej technologii, pozyskiwanie danych tą metodą może być jeszcze szybsze niż do tej poty.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Gość
Jaki może być koszt inwentaryzacji 1 km sieci nN?
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl