Polska atrakcyjnym rynkiem dla wysokich technologii - FORUM EKONOMICZNE - KRYNICA - INTERNET OF INDUSTRIAL THINGS - MEGATRENDY
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Polska atrakcyjnym rynkiem dla wysokich technologii
drukuj stronę
poleć znajomemu

Polska atrakcyjnym rynkiem dla wysokich technologii

Polska atrakcyjnym rynkiem dla wysokich technologii
fot. SE

Polska i europejska gospodarka potrzebuje z jednej strony przyspieszenia, a z drugiej strony musi sprostać bieżącym wyzwaniom społeczno-gospodarczym. Rozwiązaniem mogą być nadchodzące megatrendy, które niosą ze sobą rozwój technologiczny. O tym jakie zmiany i korzyści przyniosą nam megatrendy oraz jak je wykorzystać rozmawiali przedstawiciele firm i Unii Europejskiej podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Stan polskiej innowacji

Rozwój sektora nowych technologii ściśle powiązany jest z nakładami na badania i rozwój. Z danych zawartych w raporcie „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” firmy PwC i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” największy odsetek przychodów z wyników prac B+R w przychodach operacyjnych firm widoczny jest w sektorach: chemicznym i farmaceutycznym (47,33%), produkcji pojazdów i maszyn (45,66%) oraz IT (25,24%). Polska pod względem inwestycji w badania i rozwój w porównaniu z innymi państwami nie jest liderem. W rankingu Bloomberg’a z 2014 roku „Most innovative in the World: Countries” Polska znalazła się na 24 miejscu na 50 krajów zbadanych pod względem innowacyjności.

Dlaczego musimy inwestować w nowe technologie?

Pobudzenie inwestycji w wysokie technologie uwarunkowane jest problemami społeczno-gospodarczymi, przed którymi stoi Polska i świat. Nowe, wysokie technologie to sposób na sprostanie tym potrzebom. Jedną z nich jest szybki proces urbanizacji. Z danych firmy Schneider Electric wynika, że obecnie miasta zajmują jedynie 2% powierzchni Ziemi, ale mieszka w nich 54% światowej populacji.

 – Szacuje się, że do 2045 roku w miastach będzie mieszkać 70% wszystkich ludzi. Wiąże się to z ogromnymi wyzwaniami w zakresie energetyki, transportu publicznego czy sieci wodno-kanalizacyjnych, gdzie potrzebne są technologie do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz usprawnienia życia tak dużej liczby mieszkańców  mówił Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

Z drugiej strony wkraczamy w nową erę industrializacji tzw. przemysłu 4.0, gdzie konieczne stanie się zaprzęgnięcie technologii IT, które pomogą w utrzymaniu tempa i jakości produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Z rozwojem technologii w przemyśle ściśle wiąże się również problem cyberbezpieczeństwa i tworzenie coraz to skuteczniejszych zabezpieczeń przed cybernetycznymi przestępcami.

Urbanizacja i przemysł 4.0 będą wymagały obecności coraz większej ilości technologii, co
z kolei będzie powodować zwiększone zapotrzebowanie na energię. Potrzebujemy więc jeszcze bardziej efektywnych niż kiedyś rozwiązań energetycznych. Dlatego też trzecim najważniejszym wyzwaniem jest rozwój i produkcja nowych technologii energetycznych, które pozwolą utrzymać maksymalnie niski poziom konsumpcji energii.

Co zrobić, aby pobudzić wzrost inwestycji w wysokie technologie?

Według ekspertów jednym z głównych sposobów jest wykorzystanie globalnych megatrendów. Pozwoli to sprostać obecnym wyzwaniom jak również zwiększyć nakłady na rozwój innowacji. Wspomniane megatrendy to: urbanizacja i rozwój inteligentnych technologii, digitalizacja oraz industralizacja.

Megatrendy, które pobudzą inwestyche w wysokie technologie

Urbanizacja i rozwój inteligentnych technologii

Wzrost urbanizacji powoduje zwiększające się potrzeby miast, szczególnie w obszarze energetyki. Według danych raportu „Inteligentna Energia” przygotowanego przez Frost & Sullivan przy współpracy z Schneider Electric wynika, iż światowy popyt na energię w latach 2000–2030 zwiększy się o 200%. Już dziś miasta są odpowiedzialne za 75% całkowitego zużycia energii. Znaczący udział tego zużycia generują budynki - ich systemy ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia. Aby utrzymać obecne zapotrzebowanie na energię przy rosnących potrzebach miast konieczne są inwestycje m.in. w technologie inteligentnych budynków – systemy automatyki i zarządzania energią, które pozwalają oszczędzić nawet do 30% energii.

 – Megatrend urbanizacji generuje potrzebę zwiększenia nakładów na rozwój w wysokie technologie pozwalając jednocześnie sprostać wyzwaniom jakie stoją przed miastami. Tutaj impulsem pobudzającym rozwój są miasta, a konkretnie ich zarządcy. Dzięki ich zaangażowaniu i chęci podejmowania inwestycji w technologie powstają nowoczesne miasta, ale również pola do pracy nad kolejnymi projektami. To samo nakręcająca się spirala, generująca możliwości dla przedsiębiorstw, miast i mieszkańców – mówił Jacek Łukaszewski.

Digitalizacja

Masa urządzeń komunikujących się samodzielnie za pomocą sieci i analizujących miliony danych w czasie rzeczywistym, aby wykonywać określone czynności – to kolejny megatred. Głównym wyznacznikiem jest tutaj Internet rzeczy. Według danych Cisco, w 2020 roku na świecie będzie 50 miliardów urządzeń podłączonych do sieci, 50 razy więcej niż jeszcze 5 lat temu. Filozofia realizacji projektów w oparciu o rozwiązania IoT (Internet of Things) zyskała na popularności wraz z nagłym spadkiem cen łączności sieciowej i transferu danych oraz obniżeniem kosztów i energochłonności sensorów. Wiele projektów w obszarze IoT opiera się na rozbudowanych sieciach czujników skomunikowanych za pośrednictwem systemu generującego raporty o każdym typie zgromadzonych danych. Według raportu „Winning the Industrial Internet of Things” Internet rzeczy przyniesie globalnemu rynkowi 14 trylionów dolarów zysku.

W oparciu o istniejącą już technologię IoT powstawać mogą maszyny i systemy IT dla przemysłu, inteligentnych miast, usług publicznych. Internet rzeczy powoli przenika również do codziennego życia ludzi w postaci swobodnie komunikujących się ze sobą urządzeń AGD czy RTV.

Industrializacja

Trzecim megatrendem jest nowoczesna industrializacja, która zmierza w kierunku znaczącego wykorzystania internetu, systemów IT i maszyn w produkcji. Takie działania determinuje kilka ważnych czynników. Pierwszym z nich jest konieczność ograniczenia emisji CO2 na poziomie 40% do 2030 roku. To oznacza konieczność inwestycji w nowe technologie produkcji o mniejszej emisji. Z drugiej strony jak wynika z raportu "Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w latach 2016-2018 i 2021-2030 przemysł będzie musiał liczyć się z dużym zagrożeniem przerw w dostawach energii.

 – To wszystko sprawia, że jest to ogromy rynek inwestycji zarówno w obszarze automatyki przemysłowej jak również systemów zarządzania energią, aby zmniejszyć koszty i ułatwić produkcję w zakładach przemysłowych. Co więcej Schneider Electric, jako globalny specjalista w zakresie zarządzania energią i automatyki posiada takie technologie i wdraża je z powodzeniem na całym świecie – dodaje Jacek Łukaszewski.

Megatrendem w industrializacji, który również może wpłynąć na wzrost inwestycji w nowe technologie jest ochrona przed cyberatakami. Według danych pochodzących z raportu „Cyberbezpieczeństwo środowisk sterowania i automatyki przemysłowej”, opublikowanego przez Frost & Sullivan we współpracy z Schneider Electric wynika, że w latach 2006-2012 liczba incydentów zagrażających bezpieczeństwu przemysłu na świecie wzrosła aż o 782 %. Jest to zjawisko, które będzie coraz częściej występowało w tym sektorze przemysłu.

 – Dla cyberprzestępców, przedsiębiorstwa działające w tej branży stały się bardziej atrakcyjne ze względu na: większe obroty finansowe, możliwość wyrządzenia większych szkód w całym łańcuchu dostawców, jak również uzyskanie dostępu do ciekawych nowych technologii, które później mogą wykorzystać na świecie. Dlatego też w obszarze zabezpieczeń cybernetycznych upatruje się dużą możliwość w zwiększenie nakładów na badania i rozwój – dodaje Jacek Łukaszewski.

Jacek Łukaszewski_Schnedier Electric

Pobudzenie gospodarki dzięki inwestycjom w wysokie technologie wymaga więc z jednej strony zwiększania nakładów na badania i rozwój w polskich firmach, z drugiej zaś wykorzystania możliwości, które dają obecne już w naszej rzeczywistości megatrendy. Często nie trzeba tworzyć specjalnych warunków dla tych inwestycji, a jedynie podejmować decyzje odnośnie wprowadzenia takich technologii – jak w przypadku modernizacji miast i przekształcania ich w bardziej inteligentne. Z kolei polski przemysł musi bardziej myśleć o technologiach opartych na Internecie rzeczy i efektywności energetycznej. Dzięki temu będzie bardziej efektywny i konkurencyjny na unijnym i globalnym rynku. Świat wysokich technologii jest więc u naszych drzwi. Musimy jedynie odpowiednio go wykorzystać.

Źródło: Schneider Electric

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl