Energetyczne priorytety Polski na Prezydencję - UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ENERGETYCZNA - PREZYDENCJA POLSKI
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Energetyczne priorytety Polski na Prezydencję
drukuj stronę
poleć znajomemu

Energetyczne priorytety Polski na Prezydencję

Energetyczne priorytety Polski na Prezydencję

Priorytety energetyczne Polski na czas unijnej Prezydencji oraz działania na rzecz ograniczania wpływu energetyki na środowisko były tematem rozmów wiceminister gospodarki Joanna Strzelec–Łobodzińskiej z Ankrem Christensenem, kierującym Wydziałem ds. wyzwań globalnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Danii. Spotkanie odbyło się 28 marca 2011 r. w MG.

Jak poinformowała wiceminister Strzelec-Łobodzińska, jednym z najważniejszych celów polskiego przewodnictwa w Radzie UE będzie wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej Wspólnoty. Polska zamierza przeprowadzić dyskusję państw członkowskich na ten temat podczas posiedzeń Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE). Strona polska chce, by w rezultacie dyskusji Rada TTE przyjęła w listopadzie 2011 r. konkluzje ws. zewnętrznej polityki energetycznej.

Polska przedstawiła Komisji Europejskiej swoje propozycje nowych rozwiązań w zakresie zewnętrznej polityki energetycznej na początku marca br. Zaproponowano w nim m.in. utworzenie dwóch mechanizmów: koordynacji i solidarności. Pierwszy ma umożliwić zintegrowanie i skoordynowanie działań wszystkich instytucji unijnych, co pozwoliłoby Wspólnocie bardziej skutecznie podejmować decyzje w dziedzinie zewnętrznej polityki energetycznej. Mechanizm solidarności miałby z kolei zagwarantować każdemu z państw członkowskich możliwość uzyskania wsparcia ze strony instytucji unijnych w ich bilateralnych negocjacjach w obszarze energii z państwami trzecimi.

Polska postuluje także poszerzenie i wzmocnienie Wspólnoty Energetycznej. W opinii ekspertów Departamentu Energetyki MG, w pierwszej kolejności do Wspólnoty energetycznej powinny zostać włączone Gruzja i Turcja. Chcielibyśmy także, aby Komisja postarała się przekonać państwa trzecie będące stronami Traktatu Wspólnoty Energetycznej do szybszego wdrożenia prawa unijnego. Polska zamierza także podjąć temat globalizacji Traktatu ws. Karty Energetycznej. Rozmowy powinny zostać podjęte przede wszystkim z partnerami strategicznymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny i Indie, Brazylia i Australia.

Podczas spotkania wiele miejsca poświęcono również kwestiom ograniczenia emisji CO2 i wpływu energetyki na środowisko. Wiceminister Strzelec-Łobodzińska przypomniała, że produkcja energii w Polsce opiera się obecnie na węglu. – W naszych działaniach chcemy przenieść akcent z gospodarki niskowęglowej na niskoemisyjną. Możemy w tej dziedzinie zaproponować bardzo ciekawe rozwiązania – powiedziała.

W Polsce szybko rozwija się także sektor odnawialnych źródeł energii. Do 2020 r. OZE będą mieć 15-proc. udział w produkcji energii finalnej. Rząd zachęca przedsiębiorstwa energetyczne do inwestowania w ten rodzaj źródeł. - Zrównoważona energia to jednak nie tylko kwestia rozwoju źródeł odnawialnych, ale także poprawy efektywności energetycznej – podkreśliła wiceminister gospodarki. – Naszym celem w tej dziedzinie jest utrzymanie zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną - dodała.

Jak poinformował Anker Christensen, rząd duński wierzy, iż możliwe jest pogodzenie postulatów gospodarki niskoemisyjnej z rozwojem gospodarczym. Parlament Danii zaproponował nawet, aby do 2050 r. zrezygnować z paliw kopalnych przy produkcji energii.

Zapewnił, że Dania bardzo interesuje się postulowanymi przez Polskę rozwiązaniami w dziedzinie energetyki. Duńczycy przejmą od Polski przewodnictwo w UE w styczniu 2012 r. – Będziemy kontynuować działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Europie oraz umożliwić taki rozwój gospodarczego Unii, który nie będzie kolidował z kwestiami ochrony środowiska – powiedział.

Źródło: MG

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl