Jaki wpływ na polską energetykę może mieć rynek mocy? - ENERGETYKA - RAPORT - POLSKA - RYNEK MOCY - ENERGOPROJEKT-KATOWICE
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Jaki wpływ na polską energetykę może mieć rynek mocy?
drukuj stronę
poleć znajomemu

Jaki wpływ na polską energetykę może mieć rynek mocy?

Jaki wpływ na polską energetykę może mieć rynek mocy?

Wnioski z raportu „Rynek mocy - perspektywy w Polsce”, zrealizowanego przez ekspertów Deloitte i Energoprojekt-Katowice wskazują, że przy przyjętych założeniach, szacowany koszt rynku mocy w pierwszym Okresie Dostaw może wynieść około 4,1 mld PLN.

Raport opracowany przez Deloitte i Energoprojekt-Katowice „Rynek mocy - perspektywy w Polsce” prezentuje potencjalną sytuację rynkową po wdrożeniu rynku mocy w Polsce. Główny nacisk w raporcie położono na wskazanie możliwego kształtu rynku oraz sytuacji jego graczy po przejściu na dwutowarowy model rynku energii.

Analiza doświadczeń z wdrożenia w innych krajach

Skuteczność rynku mocy w Polsce będzie zależała od szczegółowych uregulowań oraz zdolności do korekty ewentualnych nieefektywności, które pojawiały się w przypadku innych europejskich wdrożeń tego rozwiązania. Doświadczenia brytyjskie pokazują, że wprowadzenie mechanizmów mocowych nie musi automatycznie skutkować wygenerowaniem wystarczających sygnałów inwestycyjnych dla budowy nowych mocy. Na podstawie wyników dwóch pierwszych aukcji, rząd brytyjski w porozumieniu z sektorem energetycznym zreformował rynek mocy, co zaowocowało wzrostem ceny na rynku mocy.

Ryzyka oraz dobór strategii

W celu efektywnego uczestnictwa w rynku mocy i optymalizacji przychodów gracze muszą zarządzić szeregiem ryzyk związanych z udziałem w aukcji, w szczególności dotyczących możliwości zapewnienia przez rynek mocy optymalnej ceny.

W celu zapewnienia materializacji korzyści wynikających z uczestnictwa w rynku mocy przy akceptowalnej ekspozycji na ryzyka, podmioty rozważające udział w rynku powinny dokonać przeglądu oraz wyboru optymalnej strategii uczestnictwa w rynku mocy. Dobór optymalnej strategii powinien uwzględniać zarówno aktywa gracza, jego pozycję rynkową, jak i apetyt na ryzyko.

Analiza kosztów funkcjonowania w Polsce na bazie symulacji pierwszej aukcji na Okres Dostaw w 2022 roku

Na potrzeby niniejszego raportu przeprowadzono symulację pierwszej aukcji mocy w 2017 roku na Okres Dostaw w 2022 roku, w której wyznaczono cenę zamknięcia aukcji a także oszacowano całkowity koszt rynku mocy w badanym roku – wynosi on około 4 107,0 mln PLN, co przekłada się na 31,9 PLN w przeliczeniu na 1 MWh zużycia energii netto przy uproszczającym założeniu jednolitej alokacji kosztów na wszystkie grupy odbiorców. Łączny koszt zakupu mocy na okres Dostaw w 2022 roku oszacowano z uwzględnieniem różnych cen zamknięcia aukcji dla jednostek istniejących, nowych i modernizowanych.

Źródło: Deloitte

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl