Nowe wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów, czyli Dyrektywa CPR - NORMY ELEKTRYCZNE - KABLE I PRZEWODY ELEKTRYCZNE - NORMY EUROPEJSKIE - NKT CABLES - KABLE I PRZEWODY - DYREKTYWA CPR
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Nowe wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów, czyli Dyrektywa CPR
drukuj stronę
poleć znajomemu

Nowe wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów, czyli Dyrektywa CPR

Nowe wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów, czyli Dyrektywa CPR
fot. Jednym z wymogów stawianych przez Dyrektywę CPR producentom przewodów jest przedstawienie pełnej informacji o klasyfikacji wyrobu

Już w dniu 1 lipca 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, które wprowadza nowe wymagania stawiane kablom i przewodom jako wyrobom budowlanym. Jak je interpretować i co ono oznacza dla branży?

Nowe rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, uchyla dotychczas obowiązującą Dyrektywę Rady 89/106/EWG i ustala nowe zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Jego obowiązywanie jest ściśle powiązane z wejściem w życie nowej normy PN-EN 50575, w której uszczegółowiono wymagania w odniesieniu do przewodów elektrycznych jako wyrobów budowlanych. Nakłada ona na producentów kabli i przewodów obowiązek każdorazowego umieszczania informacji o klasie wyrobu, potwierdzonej badaniami przeprowadzonymi w niezależnej jednostce badawczej. Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE nr C378/03 z dnia 13 października nowe prawo zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2016, z okresem przejściowym o długości jednego roku.

Przewód jako wyrób budowlany

Zgodnie z normą PN-EN 50575 wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, które są przeznaczone do montażu na stałe w budynkach, jak przewody instalacyjne, kable 1kV itp., są wyrobami budowlanymi, w odróżnieniu od np. przewodów giętkich (OMY, OWY). Norma wprowadza nowe pojęcie „klasy przewodu” i definiuje poszczególne z nich, jak np. A, B1, B2, C, D, E, F. Każdej klasie zostały przyporządkowane określone parametry, którymi musi się charakteryzować jej odpowiadający wyrób. Odpowiednie wartości progowe muszą być sprawdzane na zgodność z klasyfikacją w trakcie badań laboratoryjnych w niezależnej jednostce badawczej.

  Przyporządkowanie przewodom i kablom odpowiednich klas pozwoli w dalszym czasie opracować dodatkowe akty prawne, które szczegółowo zdefiniują, jakie kategorie przewodów są dopuszczone do stosowania w określonych rodzajach budynków. Umożliwi to spełnienie celu nadrzędnego, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynków, nawet w sytuacji zagrożenia życia, jaką jest chociażby pożar. Firma nkt cables prowadzi intensywne prace mające na celu jak najszybsze i jak najbardziej precyzyjne określenie klas wszystkich swoich wyrobów w celu udostępnienia ich klientom – mówi Mirosław Lazarek Menadżer Produktu w firmie nkt cables.

Firma nkt cables już wdraża działania dostosowawcze do wymogów  Dyrektywy CPR

Firma nkt cables już wdraża działania dostosowawcze do wymogów Dyrektywy CPR

Dostęp do pełnej informacji

Oprócz poddawania kabli i przewodów badaniom mającym na celu określenie ich parametrów i zakwalifikowanie do odpowiednich klas, norma PN-EN 50575 nakłada na producentów dodatkowy obowiązek przekazania użytkownikom ostatecznym odpowiedniej informacji na temat swoich wyrobów. Pozwoli to inwestorom w początkowym etapie łatwiej i szybciej podjąć decyzję, jaki wyrób powinien znaleźć zastosowanie w danym budynku. W celu zapewnienia pełnej dostępności, rozporządzenie wskazuje następujące obligatoryjne metody przekazania informacji. Najbardziej szczegółową z nich jest Deklaracja Właściwości Użytkowych, która oprócz informacji na temat klasy wyrobu oraz danych identyfikacyjnych producenta, będzie zawierać także np. numer identyfikacyjny jednostki badawczej. Ponadto analogiczna informacja powinna być umieszczana na etykiecie dołączonej do wyrobu oraz w skrótowo – bezpośrednio na wyrobie, w postaci literowego symbolu oznaczającego jego klasę. Stosowna informacja powinna się znaleźć również w materiałach marketingowych, jak broszury czy karty katalogowe.

Źródło: nkt cables

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
NKT S.A.
ul. Gajowa 3, Warszowice
tel.  +48 32 757 1700
www.nkt.com.pl
$nbsp;
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl