Co powinien wiedzieć odbiorca energii elektrycznej? - URE - TARYFY - CENY ENERGII - ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ODBIORCY ENERGII - PGE OBRÓT
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Co powinien wiedzieć odbiorca energii elektrycznej?
drukuj stronę
poleć znajomemu

Co powinien wiedzieć odbiorca energii elektrycznej?

Na najczęściej zadawane pytania odpowiada Marlena Skrzydłowska, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów PGE Obrót S.A.

I. GOSPODARSTWA DOMOWE

URE, ceny, umowy

 

Czy właściciele gospodarstw domowych mogą  wybierać sobie sprzedawcę energii elektrycznej?

Tak. W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 r. właściciele gospodarstw domowych (taryfa G) uzyskali prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Odtąd ok. 15,7 milionów klientów ma prawo wolnego wyboru sprzedawcy.

 

Kto i w oparciu o jakie zasady decyduje o cenach energii dla gospodarstwach domowych?

Ceny i stawki opłat kalkulowane są przez Sprzedawców energii elektrycznej. Ceny i stawki dla Umów kompleksowych kalkulowanych w Taryfach dla energii elektrycznej podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Jakimi przesłankami kieruje się prezes URE podejmując decyzję w sprawie ceny za energię?

Raz w roku firmy sprzedażowe składają wnioski, w którym zawarta jest proponowana przez nie wysokość cen na dany rok.

Prezes URE analizuje te wnioski, biorąc pod uwagę m.in.:  średnie ceny energii po jakiej sprzedawcy kupują ją od producentów oraz koszty ponoszone przez danego sprzedawcę m.in. na prowadzenie Biur Obsługi Klienta, proces rozliczeń i fakturowania. 

W przypadku braku akceptacji prezesa URE przedstawionych przez Sprzedawców propozycji cen i stawek opłat, Spółka Sprzedaży wzywana jest do rekalkulacji cen.

Zazwyczaj (choć nie jest to regułą) pod koniec roku prezes URE zatwierdza ceny ujęte w Taryfie dla poszczególnych sprzedawców. Najczęściej,  nowa cena energii obowiązuje od 1 stycznia następnego roku.

Takie działania mają na celu zachowanie równowagi na rynku. Chodzi o to, aby cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie różniła się drastycznie w zależności od obszaru działania danej spółki sprzedażowej a także, aby ewentualne podwyżki nie były zbyt dotkliwe dla odbiorców prądu.

 

Jakie dokumenty wymagane do zawarcia umowy kompleksowej dla gospodarstw domowych?

  1. Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw uzyskane od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
  2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu/obiektu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia).
  3. Dowód tożsamości.
  4. Potwierdzone pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika (w przypadku, gdy umowa zawierana jest przez pełnomocnika).

 

Jakie dokumenty wymagane są do przepisania umowy kompleksowej dla gospodarstw domowych?

  1. Wypowiedzenie złożone przez poprzedniego Klienta lub protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez  przedstawicieli obu stron i zawierający odczyt z układu pomiarowego (na stronie PGE Obrót S.A.: pge-obrot.pl, dostępny jest druk „Oświadczenie  o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień przejęcia/zdania lokalu”)
  2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu/obiektu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia – jeden z tych dokumentów).
  3. Dokument tożsamości.
  4. Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika (w przypadku, gdy umowa zawierana jest przez pełnomocnika).

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl