Metody diagnostyki stanu zużycia wyłącznika - POMIARY - WYŁĄCZNIKI - INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE - ZUŻYCIE - SMART GRID - ROZDZIELNICE - DIAGNOSTYKA - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY - APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA - ANALIZY ZUZYCIA - ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ANALIZATORY - E-DIAGNOZOWANIE - STEROWNIKI POLOWE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Metody diagnostyki stanu zużycia wyłącznika
drukuj stronę
poleć znajomemu

Metody diagnostyki stanu zużycia wyłącznika

fot. Instytut Tele- i Radiotechniczny

W artykule przedstawiono przykładowe metody kontroli stanu zużycia wyłącznika średniego napięcia w czasie normalnej pracy oraz stosowane rozwiązania w nowoczesnych, inteligentnych sterownikach polowych. Implementacja metod diagnostyki wyłącznika w znaczny sposób podnosi bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej. Korzystanie z takich rozwiązań wynika z dostosowania sterowników polowych do inteligentnych sieci smart grid.


Wyłącznik jest podstawowym i głównym aparatem elektrycz­nym każdego pola rozdzielczego średniego i wysokiego napięcia. Od niego zależy nie tylko poprawne funkcjonowanie pojedynczego pola rozdzielczego, ale i działanie całej rozdzielni. Diagnostyka tak kluczowego elementu jest podstawą bezawaryjnego działania roz­dzielni i bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej do odbiorców. Nowo projektowane urządzenia zabezpieczeniowe integrują już w sobie mechanizmy, których zadaniem jest dostarczenie informacji diagnostycznych o stanie zużycia wyłącznika, awariach jak i pro­gnozowanie wystąpienia awarii łącznika w przyszłości.

Metody diagnostyki obejmują badanie: obwodów sterowania, zużycia zestyków prądowych, rozszczelnienia komór wyłączniko­wych, utratę medium chłodniczego SF6, drgań elementów konstrukcyjnych, temperatury zestyków oraz liczby operacji łączeniowych. Poniżej przedstawiono przykładowe metody diagnostyczne stoso­wane w inteligentnych sterownikach polowych [1].

Kontrola cewek sterujących wyłącznika i kontrola ciągłości obwodów sterowania 

 Utrata ciągłości obwodów sterowania lub uszkodzenie cewki otwierającej lub zamykającej jest jedną z najczęściej występują­cych awarii łącznika głównego. Awaria takiego typu może powstać przez wysunięcie kabla sterującego z zacisków mocujących bądź uszkodzenie cewki na skutek przepięć indukowanych w obwodzie. Na rys. 1 przedstawiono przykładowy, uproszczony schemat układu diagnostycznego ciągłości obwodu sterowania wyłącznika i kon­troli cewek. Standardowo w tego typu układach kontrolowane są napięcia na dwóch cewkach wyłączających (CW1, CW2) i jednej zamykającej (CZ).

Rysunek 1. Schemat układu diagnostycznego ciągłości odwodu sterowania i kontroli cewek wyłącznika.

Rys. 1. Schemat układu diagnostycznego ciągłości odwodu sterowania i kontroli cewek wyłącznika.

 Układ składa się ze sterowanego źródła prądowego ZP zasilanego z napięcia sterującego cewką wyłącznika Uz i układu pomiarowego napięcia PN. Diagnostyka stanu polega na oszacowaniu rezystancji cewki sterującej na podstawie pomiaru napięcia, jakie występuje na zaciskach cewki (CW1, CW2, CZ) przy załączonym źródle prą­dowym. Źródło prądowe załączane jest impulsowo na czas 50 ms w cyklach 20 s. Przykładowy przebieg sterowania źródłem prądo­wym ZP przedstawiono na rys. 2.

Rysunek 2. Przebieg czasowy sterowania źródła prądowego ZP.

Rys. 2. Przebieg czasowy sterowania źródła prądowego ZP.

 Oszacowanie uszkodzenia cewek polega na stwierdzeniu, czy mierzona rezystancja cewek mieści się w zadanych zakresach na podstawie pomiaru napięcia przy stałej wartości prądu pomiarowe­go. Jeżeli napięcie na cewce przy załączonym źródle prądowym jest niższe niż wartość Uk1 - należy uznać, że obwód sterowania jest zwarty. Powodem tego może być zwarta cewka lub zwarcie na przewodach sterujących. Jeżeli natomiast napięcie mieści się w za­kresie od Uk1 do Uk2 - należy uznać, że rezystancja cewki i obwo­dów sterujących mieszczą się w poprawnym zakresie rezystancji. W przypadku przekroczenia przez mierzone napięcie wartości Uk2 należy przyjąć, że obwód sterowania jest rozwarty. Graficzną interpretację metody przedstawiono na rys. 3. Poprawny zakres działania to:

  • UM - odpowiada 90% nominalnej wartości rezystancji cewki,
  • Uja~ odpowiada 110% nominalnej wartości rezystancji cewki.

Rysunek 3. Poziomy akceptacji poprawnego stanu napięć na cewkach wyłącznika.

Rys. 3. Poziomy akceptacji poprawnego stanu napięć na cewkach wyłącznika.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl