Obliczanie wskaźnika migotania światła - str. 2 - OŚWIETLENIE - TECHNIKA ŚWIETLNA - NORMY ELEKTRYCZNE - ALGORYTMY - NORMY OŚWIETLENIOWE - MIGOTANIE ŚWIATŁA - WSKAŹNIK MIGOTANIA ŚWIATŁA - LUMINANCJA - PRÓG IRYTACJI - FLICKER EFFECT
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Technika świetlna Obliczanie wskaźnika migotania światła
drukuj stronę
poleć znajomemu

Obliczanie wskaźnika migotania światła

Zastosowany sposób wyznaczania nowej miary P** odkształceń niskoczęstotliwościowych napięcia sieci pozwala na podobną ocenę skutków tych odkształceń jak miara Pst wyznaczona dzięki dokumentom normatywnym. Zastosowanie takiego rozwiązania dało możliwość uproszczonej struktury przyrządu. Na rysunku 2 przedstawiono przebiegi czasowe znormalizowanych wartości Pst oraz P** wykorzystujące model zaproponowany przez A. Bienia.

Rys. 2. Przebiegi czasowe znormalizowanych wartości Pst oraz P ** [8] a) wynik pomiaru Pst uzyskany za pomocą miernika uciążliwości migotania światła, b) wynik wyznaczania P** uzyskany za pomocą modelu

Rys. 2. Przebiegi czasowe znormalizowanych wartości Pst oraz P ** [8] a) wynik pomiaru Pstuzyskany za pomocą miernika uciążliwości migotania światła, b) wynik wyznaczania P** uzyskany za pomocą modelu

Propozycja rozwiązania zagadnienia wskaźnika Pst

Zaprezentowane powyżej rozwiązania świadczą o problemach związanych z wyznaczaniem wskaźnika krótkookresowego migotania światła Pst. Przedstawiony zostanie sposób poprawy wyliczania wskaźnika Pst oparty na sprawdzeniu charakterystycznych zakłóceń w sieci. W instalacji elektrycznej istnieje możliwość wydzielenia pewnych typowych obwodów. Przedstawiony poniżej przykład instalacji oświetlenia ma na celu zobrazowanie idei wyznaczania wskaźnika migotania światła za pomocą charakterystycznych cech układu.

Rys. 3. Przebieg wskaźnika krótkotrwałego migotania światła Pst mierzony w ciągu jednego dnia pomiarowego

Rys. 3. Przebieg wskaźnika krótkotrwałego migotania światła Pst mierzony w ciągu jednego dnia pomiarowego

Rys. 4. Przebieg wskaźnika krótkotrwałego migotania światła Pst mierzony w ciągu jednego dnia pomiarowego z wyróżnieniem zakłóceń pochodzących z sieci

Rys. 4. Przebieg wskaźnika krótkotrwałego migotania światła Pst mierzony w ciągu jednego dnia pomiarowego z wyróżnieniem zakłóceń pochodzących z sieci

Na rysunku 3 przedstawiono przebieg wskaźnika krótkotrwałego migotania światła Pst mierzony w ciągu jednego dnia pomiarowego w fazie L1. Po przeanalizowaniu występujących w badanym obiekcie różnych rodzajów obciążeń można określić wpływ zakłóceń pochodzących z sieci. Poddając dalszej analizie obwody oświetleniowe, można wykluczyć zakłócenia wpływające na badany obwód (rys. 4) i przedstawić cechy charakterystyczne dla obwodu oświetleniowego w danym obiekcie (rys. 5).

Na rysunku 5 pokazano zmierzoną wartość wskaźnika Pst uwzględniającą zakłócenia pochodzące z sieci. Charakterystyka poprawionego wskaźnika Pst powstała w wyniku symulacji komputerowej wykorzystującej opracowane modele matematyczne zmian oraz proponowany algorytm obliczania wskaźnika Pst . Wykorzystując zależność (3) można otrzymać nową charakterystykę wskaźnika migotania światła.

Rys. 5. Przebieg wskaźnika krótkotrwałego migotania światła Pst mierzony w ciągu jednego dnia pomiarowego z uwzględnieniem zakłóceń pochodzących z sieci

Rys. 5. Przebieg wskaźnika krótkotrwałego migotania światła Pst mierzony w ciągu jednego dnia pomiarowego z uwzględnieniem zakłóceń pochodzących z sieci

Podsumowanie

W instalacji elektrycznej budynków biurowych oraz innych o podobnym przeznaczeniu istnieje możliwość wydzielenia pewnych typowych obwodów, których obciążenie cechuje się określonymi właściwościami w zakresie oceny parametrów jakości energii elektrycznej. Dane o tych parametrach umożliwiają realizację działań mających na celu poprawę jakości energii. W trakcie modelowania cyfrowego jest możliwa analiza różnych wariantów algorytmów obliczania krótkookresowego wskaźnika migotania światła i porównanie wyników z algorytmem zalecanym przez normę [1]. Krytyczna analiza zweryfikowanych algorytmów obliczeniowych pozwoli na wyłonienie algorytmów uwzględniających cechy wybranych, specyficznych grup odbiorników bądź cech sieci zasilającej. Określenie charakterystycznych, z punktu widzenia zjawiska migotania światła, cech zakłóceń wprowadzanych do sieci przez typowe grupy odbiorników i wybrane źródła generacji rozproszonej prowadzi do opracowania propozycji modyfikacji istniejącej procedury wyznaczania wskaźnika Pst z możliwym uwzględnieniem specyfiki sieci, zwłaszcza zasilanych z niej odbiorników i przyłączonych do niej odnawialnych źródeł energii.

Algorytm wyznaczania wskaźnika Pst uwzględniający specyfikę wybranych, charakterystycznych grup odbiorników oraz źródeł energii odnawialnej może w przyszłości posłużyć do tworzenia swego rodzaju „biblioteki algorytmów obliczania wskaźnika Pst”, w którą być może mogłyby być wyposażane rejestratory jakości energii elektrycznej.

Autorzy: Marta Bątkiewicz-Pantuła, Antoni Klajn

Artykuł powstał przy wsparciu projektu N511 306838.

LITERATURA:

[1] PN-EN 61000-4-15: 2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa

[2] Baggini A. (red.): Handbook of Power Quality. John Wiley & Sons, 2008

[3] Mombauer W.: Flicker in Stromversorgungsnetzen. VDE-Schriftenreihe Normen verständlich 110, VDE Verlag Berlin 2005

[4] Schlabbach J., Mombauer W.: Power Quality. VDE Schriftenreihe Normen verständlich 127, VDE Verlag Berlin 2008

[5] Mombauer W.: Ein neues Summationsgesätz für Flicker. ETZ, 2004 H 8

[6] Mombauer W.: EMV. Messung von Spannungsschwankungen und Flickern mit dem IEC-Flickermeter. VDE Schriftenreihe Normen verständlich, Band 109, VDE Verlag Berlin 2000

[7] Hanzelka Z., Bień M.: Voltage disturbances. Flicker measurement. Leonardo Power Quality Initiative application guide 2005 No 5.2.3

[8] Bień A.: Metrologia jakości energii elektrycznej w obszarze niskoczęstotliwościowych zaburzeń napięcia sieci. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003

[9] PN-EN 50160: 2002. Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z dnia 29 maja 2007, poz. 623)

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (2)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Gość
Czy mogliby państwo podać merytoryczne podstawy tego artykułu?

Wskaźnik migotania jest to wskaźnik określający fluktuację strumienia świetlnego i jest określany na podstawie właśnie fluktuacji strumienia świetlnego, a nie jak napisano:
"Wskaźnik migotania światła jest więc mierzony przy wykorzystaniu analizy zmian napięcia, a nie jak mogłaby sugerować jego nazwa, na podstawie pomiaru zmian natężenia oświetlenia. "

Proszę zapoznać się ze znaczeniem terminów: współczynnik tętnienia strumienia świetlnego, procent migotania, i właśnie wskaźnik migotania. Należy zacząć od normy PN-90/E-01005 Technika Świetlna: Terminologia
No avatar
sangalo
no dobrze... ale jak mozna egzekwować poprawienie tego zjawiska, ja sygnalizowalem to w energetyce, ale grochem o scianę wzruszenie ramionami, a mnie to do szalu doprowadza w godzinach 6- 17, szczegolnie na zarowkach halogenkowych.
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl