Standaryzacja parametrów sprawnosci opraw LED - OŚWIETLENIE - LED - OPRAWY LEDOWE - OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED - POLLIGHTING - NORMY OŚWIETLENIOWE
Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.   Mouser Electronics Poland  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Technika świetlna Standaryzacja parametrów sprawnosci opraw LED
drukuj stronę
poleć znajomemu

Standaryzacja parametrów sprawnosci opraw LED

fot. LUG

Rozwój oświetlenia LED przyczynia się do istotnych przemian w branży oświetleniowej. Diody LED umożliwiają uzyskanie bogatej palety barw i dynamicznych efektów świetlnych, którym oświetlenie tradycyjne nie jest w stanie dorównać pod względem projektu wystroju i kreowania atmosfery. Dzięki miniaturowym rozmiarom i niewielkiemu promieniowaniu cieplnemu można je instalować niemal w każdym miejscu. Ponieważ są to urządzenia cyfrowe, można je programować, co daje nieograniczone możliwości wykorzystania i optymalnego sterowania oświetleniem. Są także bardzo trwałe i na dłuższą metę przynoszą znaczne oszczędności w kosztach zużycia energii oraz konserwacji, co decyduje o ich potencjalnej efektywności.

Niniejsza publikacja ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzenie uniwersalnej listy parametrów jakościowych, które zostały niedawno opisane w dwóch dokumentach IEC/PAS. Dla użytkownika opraw LED ważne jest, by podczas weryfikacji informacji podawanych przez producenta stosować ten sam zestaw standardowych, a więc porównywalnych kryteriów jakości. Użytkownicy opraw LED powinni zawsze zwracać się o podanie specyfikacji dla opraw LED, według parametrów mierzonych zgodnie z nowymi publikacjami IEC/PAS.

Istnieją trzy elementy podlegające standaryzacji: definicje techniczne, metody pomiarowe oraz wartości graniczne. Dokumenty IEC/PAS zawierające wymagania sprawności podają definicję parametrów jakościowych oraz sposób ich pomiaru. Pozwala to wszystkim zainteresowanym stronom dokonywać oceny porównawczej parametrów deklarowanych przez oferentów, w oparciu o jednolitą bazę. Tylko w ten sposób jakość produktów może być wiarygodnie oceniona, a korzyści oferowane użytkownikom, specyfikatorom, projektantom rzeczywiście osiągnięte.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE WYMIENIONE PRZEZ IEC/PAS

IEC opublikowała ostatnio dwie powszechnie dostępne specyfikacje PAS (Public Available Specification), zawierające wymagania w zakresie sprawności:

  • IEC/PAS 62717 Wymagania sprawności – moduły LED do oświetlenia ogólnego
  • EC/PAS 62722 Wymagania sprawności – oprawy LED do oświetlenia ogólnego

Oba dokumenty opracowano jednocześnie, by zapewnić jak największą zgodność definicji parametrów jakościowych oraz metod pomiarowych. Metody pomiarów są, w miarę możliwości, definiowane w publikacji IEC/PAS dla modułów LED. Ponadto po spełnieniu określonych warunków norma dla opraw IEC/PAS 62722 dopuszcza stosowanie modułów zgodnych z IEC/PAS, co ma na celu zmniejszenie liczby testów opraw LED.

Trwałość opraw LED jest w większości przypadków dużo wyższa niż wskazują na to wyniki testów. W konsekwencji weryfikacja trwałości podanej przez producenta nie może być wykonana w sposób wystarczająco pewny. Dlatego weryfikacja trwałości deklarowanej przez producenta powyżej 25% jej wartości (do 6 tys. godzin pracy) nie została uwzględniona w żadnej publikacji IEC/PAS. W celu potwierdzenia deklarowanej trwałości niezbędna jest ekstrapolacja danych pomiarowych. Ogólna metoda ekstrapolacji danych pomiarowych poza ramy trwania testów jest obecnie w opracowaniu.

Obie publikacje IEC/PAS dotyczące wymogów sprawności podają:

  • definicję zestawu parametrów jakościowych dotyczących początkowej specyfikacji produktu;
  • standardowy opis pomiaru parametrów jakościowych.

Dzięki temu możliwe jest porównanie deklaracji producenta dotyczących początkowych wartości parametrów dla modułów i opraw LED. Należy pamiętać, że weryfikacja wartości deklarowanych przez producenta w zakresie trwałości nie jest uwzględniona.

Publikacje IEC/PAS zalecają następującą listę parametrów jakości, które należy uwzględnić podczas weryfikacji parametrów deklarowanych przez producenta:

a) Wartość znamionowa mocy wejściowej

b) Wartość znamionowa strumienia świetlnego

c) Wydajność energetyczna oprawy LED

d) Rozkład światłości

e) Kod fotometryczny

f) Skorelowana temperatura barwowa (CCT)

g) Znamionowy współczynnik oddawania barwy (CRI)

h) Znamionowe wartości współrzędnych chromatyczności, zarówno początkowe jak i długookresowe

i) Kod wartości zachowania strumienia świetlnego

j) Trwałość znamionowa (w godz.) modułu LED i odpowiadająca mu znamionowa wartość zachowania strumienia świetlnego (Lx)

k) Odsetek uszkodzeń (Fy), odpowiadający trwałości znamionowej modułu LED w oprawie

l) Temperatura otoczenia (tq) dla danej oprawy

Poniżej przedstawiono krótkie opisy poszczególnych parametrów jakościowych:

a) Znamionowa moc wejściowa

Znamionowa moc wejściowa stanowi ilość energii pochłanianą przez oprawę, w tym jej zasilacz. Jest wyrażana w watach.

b) Znamionowa wartość strumienia świetlnego

Odpowiada ilości światła emitowanego przez oprawę, wyraŜonej w lumenach (jednostka miary strumienia świetlnego).

  • W przypadku opraw konwencjonalnych (innych niż LED) zwykle nie dokonuje się pomiaru ani nie udostępnia się znamionowej wartości strumienia świetlnego. Najczęściej parametr ten oblicza się mnożąc wartość strumienia świetlnego lampy przez wartość współczynnika sprawności świetlnej oprawy (LOR);
  • W celu dokonania porównania technicznego opraw konwencjonalnych i opraw LED, zaleca się uwzględnienie rzeczywistego zastosowania i porównanie obu projektów oświetleniowych.

c) Wydajność energetyczna oprawy LED

Jest to zmierzona początkowa wartość strumienia świetlnego, podzielona przez zmierzoną początkową moc wejściową danej oprawy LED. Jest wyraŜana w lumenach na wat.

d) Rozkład światłości

Rozkład strumienia świetlnego w przestrzeni, przedstawiony graficznie za pomocą krzywej światłości, zwykle na wykresie biegunowym, prezentującym natęŜenie strumienia świetlnego w funkcji kąta jego padania. WyraŜany jest w cd = lm × sr-1.

e) Kod fotometryczny

Sześciocyfrowy kod podający ważne parametry związane z jakością światła: CRI, CCT, współrzędne chromatyczności oraz strumień świetlny.

f) Znamionowy współczynnik oddawania barwy (CRI)

Oddawanie barwy przez moduł LED wytwarzający światło białe odpowiada wraŜeniu barwy przedmiotów w porównaniu z wraŜeniem barwy tych przedmiotów oświetlonych przez iluminant odniesienia.

g) Skorelowana temperatura barwowa (CCT)

Temperatura barwowa modułu LED wytwarzającego światło białe jest określana poprzez porównanie światła emitowanego przez moduł LED ze światłem emitowanym przez ciało doskonale czarne w danej temperaturze. Jest wyraŜana w kelwinach.

h) Znamionowe wartości współrzędnych chromatyczności, zarówno początkowe jak i długookresowe

Współrzędne chromatyczności modułu LED wyraŜane są w postaci dwóch wartości pomiarowych – chromatyczności początkowej oraz długookresowej.

i) Kod zachowania strumienia świetlnego

Pomierzona początkowa wartość strumienia świetlnego jest traktowana jako wartość 100% i wykorzystywana jako punkt odniesienia dla trwałości modułu LED. Długookresowa wartość strumienia świetlnego jest mierzona przy 25% trwałości znamionowej, do maksimum 6 tys. godzin, i wyraŜana jako procent wartości wyjściowej. Wartość długookresowa stanowi kod zachowania świetlnego (patrz tab. 3).

j) Znamionowa trwałość modułu LED i odpowiadająca jej znamionowa wartość zachowania strumienia świetlnego (Lx)

Okres, w którym testowana grupa modułów LED daje strumień świetlny większy od deklarowanego procentu (x) początkowej wartości strumienia świetlnego, podawany zawsze wraz z odsetkiem uszkodzeń. WyraŜany w godzinach.

k) Współczynnik uszkodzeń (Fy), odpowiadający znamionowej trwałości modułu LED w oprawie

Jest to odsetek (y) uszkodzonych modułów LED tego samego typu i dla danej trwałości znamionowej. Wskaźnik ten łączy wpływ wszystkich komponentów danego modułu, w tym elementów mechanicznych, na ilość wytwarzanego światła. Dioda LED moŜe wytwarzać mniej światła w porównaniu z deklarowaną wartością lub nie świecić w ogóle.

l) Temperatura otoczenia (tq) dla oprawy

Temperatura otoczenia w pobliżu oprawy, związana z podaną dla niej sprawnością. Dla danej deklarowanej wartości sprawności temperatura otoczenia (tq) jest wartością stałą. Możliwe jest określenie deklaracji sprawności przy różnych wartościach temperatury otoczenia. Temperatura otoczenia wyrażana jest w stopniach Celsjusza.

Należy pamiętać, że wartość tq powinna pozostawać w zgodności z rzeczywistym zastosowaniem oprawy LED.

Podczas oceny deklarowanych wartości sprawności opraw LED pochodzących od różnych producentów istotne jest by:

  • porównywać wartości standardowego zestawu parametrów jakościowych;
  • parametry jakościowe były mierzone zgodnie z odpowiednią normą.

Producenci opraw LED powinni publikować specyfikacje produktów, które pozostają w zgodności z wymogami sprawności IEC/PAS.

W następnej części przyjrzymy się bliżej bardziej złożonym parametrom jakościowym, wyjaśnimy związki między nimi oraz ich znaczenie.

follow us in feedly
Średnia ocena:
 
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”
ul. Stępińska 22/30, Warszawa
tel.  + 48 784 035 203
www.pollighting.pl
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl