Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem urządzenia piorunochronnego - KABLE - NORMY ELEKTRYCZNE - WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE - MITEL 2010 - KRZYSZTOF WINCENCIK - PN-EN 62305-3 - IZOLOWANE URZĄDZENIE PIORUNOCHRONNE - ANDRZEJ SOWA - IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA - OCHRONA ODGROMOWA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Elektrotechnika Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem urządzenia piorunochronnego
drukuj stronę
poleć znajomemu

Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem urządzenia piorunochronnego

Zgodnie w wymaganiami normy PN-EN 62305-3, izolowane urządzenie piorunochronne powinno być zastosowane, jeśli efekty oddziaływania prądu piorunowego mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego oraz urządzeń lub systemów elektrycznych i elektronicznych. W niektórych przypadkach zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a urządzeniami lub systemami można uzyskać, stosując przewody o izolacji wysokonapięciowej. W artykule przedstawiono właściwości takich przewodów oraz sposoby ich badań.

Podstawowym zadaniem ochrony odgromowej obiektów budowlanych jest wyeliminowanie możliwości oddziaływania prądu piorunowego na ludzi, urządzenia i instalacje [1, 2]. Przyjęcie takich zasad ochrony powoduje wzrost znaczenia odstępów izolacyjnych pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a urządzeniami i instalacjami ułożonymi na dachach lub ścianach obiektów budowlanych (rys. główny).

Określając wielkość odstępu izolacyjnego, należy uwzględnić:

  • parametry prądu piorunowego,
  • rodzaj materiału izolacyjnego między elektrodami,
  • rozpływ prądu w obiekcie budowlanym,
  • odległość od miejsca zbliżenia, w którym może wystąpić przeskok, do najbliższego połączenia wyrównawczego lub ziemi, liczoną wzdłuż przewodu, w którym płynie prąd piorunowy.

W części obiektów zachowanie wyznaczonych odstępów izolacyjnych nie jest możliwe. W takich przypadkach rozwiązaniem jest zastosowanie kabli o izolacji wysokonapięciowej pokrytej materiałem półprzewodzącym.

Kable o izolacji wysokonapięciowej

Rys. 2. Wyładowania ślizgowe w układzie przewód o izolacji wysokonapięciowej – uziemiony element: a) schemat zastępczy przewodu o izolacji wysokonapięciowej, b) wyładowanie ślizgowe w układzie C, C1 – odpowiednio pojemność dielektryka stałego oraz elementu powierzchniowego, R, R1 – rezystancje skrośna dielektryka i powierzchniowa

Rys. 2. Wyładowania ślizgowe w układzie przewód o

izolacji wysokonapięciowej – uziemiony element:
a) schemat zastępczy przewodu o izolacji

wysokonapięciowej,
b) wyładowanie ślizgowe w układzie

C, C1 – odpowiednio pojemność dielektryka stałego

oraz elementu powierzchniowego, R, R1 – rezystancje

skrośna dielektryka i powierzchniowa

W miejscach, w których występują niedostateczne odstępy izolacyjne pomiędzy urządzeniami lub instalacjami, a elementami urządzenia piorunochronnego można próbować zastosować osłony izolacyjne, izolowane elementy wsporcze lub dystansujące oraz specjalnie wykonane do celów ochrony odgromowej przewody o izolacji wysokonapięciowej, której wytrzymałość udarowa przewyższa wytrzymałość analizowanego odstępu izolacyjnego.

W typowych przewodach o izolacji wysokonapięciowej po przyłożeniu napięcia udarowego linie natężenia pola elektrycznego przebiegają w izolacji przewodu oraz w powietrzu. Schemat zastępczy takiego układu przedstawiono na rysunku 2.

Różnice w wartościach przenikalności dielektrycznej powietrza i izolacji przewodu powodują, że C1<< C i przeważa składowa normalna natężenia pola elektrycznego. W przedstawionym układzie pojemności przyłożenie napięcia udarowego o stosunkowo niskiej wartości szczytowej powoduje rozwój wyładowań niezupełnych od uziemionego elementu do miejsca doprowadzenia wysokiego napięcia (rys. 2b).

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl