Aspekty ekonomiczne rozwoju elektrowni jądrowych - str. 5 - SEP - ELEKTROWNIE JĄDROWE - EKONOMIA - AGENCJI RYNKU ENERGII - MIROSŁAW DUDA - ASPEKTY EKONOMICZNE ROZWOJU
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Aspekty ekonomiczne rozwoju elektrowni jądrowych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Aspekty ekonomiczne rozwoju elektrowni jądrowych

Podsumowanie

  1. Wyniki analizy porównawczej wskazują na wyraźną i wzrastającą konkurencyjność technologii jądrowego wytwarzania energii elektrycznej ze względu na przewidywany wzrost cen paliw organicznych i opłat za uprawnienia do emisji CO2.
  2. Elektrownie jądrowe z reaktorami PWR pracujące w referencyjnych warunkach systemowych są już konkurencyjne w stosunku do źródeł na paliwo organiczne przy koszcie uprawnień do emisji CO2  powyżej 15 Euro’05/tCO2.
  3. Koszty wytwarzania w EJ przewidzianej do uruchomienia około 2020 r. dla współczynnika obciążenia 0,9 wynoszą ok. 57 Euro’05/MWh, natomiast następna w kolejności elektrownia na węgiel brunatny z kotłem pyłowym będzie wytwarzać energię o kosztach ok. 80 Euro’05/MWh. Decydującym czynnikiem w tym okresie będą przewidywane koszty uprawnień do emisji CO2, jak również małe prawdopodobieństwo w tym czasie uruchomienia w elektrowniach węglowych instalacji CCS.
  4. Przewidziane do uruchamiania po 2030 r. elektrownie jądrowe z reaktorami HTGR charakteryzują się niższymi kosztami energii niż w przypadku EJ z reaktorami PWR. Jest to więc perspektywiczna technologia jądrowa, zwłaszcza jeśli uwzględni się dodatkowe możliwości jej zastosowania do produkcji ciepła wysokotemperaturowego na potrzeby chemii i przetwórstwa węgla.
  5. Jak należało oczekiwać, wprowadzenie EJ z reaktorami powielającymi FBR nie obniży kosztów wytwarzania energii w technologii jądrowej dopóki ceny surowca uranowego istotnie nie wzrosną. Rozwój reaktorów powielających FBR wynika z konieczności zwiększenia zasobów paliwa uranowego i korzyść z ich wprowadzenia będzie widoczna dopiero przy rozpatrywaniu kosztów całego cyklu paliwowego dla źródeł jądrowych.
  6. Analiza wrażliwości przy założonych możliwych odchyleniach danych techniczno-ekonomicznych od przyjętych w wariancie referencyjnym wykazała stosunkowo dobrą stabilność wyników porównania konkurencyjności rozpatrywanych technologii.

WAŻNIEJSZA LITERATURA

[1] Expansion Planning for Electrical Generating Systems, A Guidebook, IAEA, 1984
[2] The Role of Nuclear Power in Europe, World Energy Council, January 2007
[3] The future of Nuclear Power, An Interdisciplinary MIT Study, 2003 and 2009 Update
[4] The Economic Future of Nuclear Power, A Study Conducted at The University of Chicago, August 2004
[5] Comparison of Electricity Generation Costs, Lappeenranta University of Technology, Faculty of Technology.
Department of Energy and Environmental
Technology. Research report EN A-56
[6] Word Energy Outlook 2009, Paris, November 2009
[7] Ocena stanu aktualnego i perspektyw rozwoju czystych technologii węglowych możliwych do zastosowania w siłowniach energetycznych w Polsce wraz z opracowaniem charakterystyk technicznoekonomicznych – PKEE, 2008
[8] Technologie jądrowe w XXI wieku. Stefan Chwaszczewski – Polityka energetyczna. Tom 12, zeszyt 2/2 (2009)
[9] NEEDS, New Energy Externalities Developments for Sustainability, Project no: 502687
[10] Program on Technology Innovation: Integrated Generation Technology Options. Electric Power Research Institute, November 2008
[11] Levelized Cost of Generation Model, Renewable Energy, Clean Coal and Nuclear Inputs. June 2007. IEPR Committee Workshop on the Cost of Electricity Generation
[12] Kouvaritakis N., Panos V., Capros P., Fossil Fuel Prices Outlook by using the PROMETHEUS world energy stochastic model - Price Scenario for Baseline 2009, National Technical University of Athens, March 2009
[13] European Commission, DG TREN, World Energy Technology Outlook - 2050 (WETO H2), EUR 22038, Luxembourg, 2006
[14] Development of Energy markets until 2050 – A survey based on selected scenarios, Karlsruhe Institute of Technology, 2009

Artykuł powstał na podstawie pracy Agencji Rynku Energii „Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii”, wykonanej w 2009 r. na zamówienie Ministerstwa Gospodarki.

follow us in feedly
Średnia ocena:
 
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl