Dlaczego potrzebujemy energetyki jądrowej w Polsce - ENERGETYKA JĄDROWA - ENERGETYKA - ENERGIA JĄDROWA - ANDRZEJ STRUPCZEWSKI - ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE - REAKTORY
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Dlaczego potrzebujemy energetyki jądrowej w Polsce
drukuj stronę
poleć znajomemu

Dlaczego potrzebujemy energetyki jądrowej w Polsce

Każdy z krajów Unii Europejskiej podejmuje indywidualnie decyzję, czy chce budować energetykę jądrową, ale trend ostatnich lat jest jasny. Nowe elektrownie jądrowe już powstają we Francji, Finlandii, Rumunii i Bułgarii, a Holandia, Szwecja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja i W. Brytania wznowiły dyskusję nad planami rozbudowy elektrowni jądrowych. W UE-27 pracują obecnie 152 reaktory energetyczne, dostarczające ponad 30% energii elektrycznej w UE. ChociaŜ jeszcze niedawno planowano w niektórych krajach Unii stopniowe wycofywanie się z energetyki jądrowej, dziś widać, Ŝe jej udział musi być znacznie zwiększony, zarówno ze względu na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jak i dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE.

1. Struktura zasobów energetycznych w Polsce i w UE

W Polsce ponad 94% energii elektrycznej uzyskuje się z elektrowni spalających węgiel kamienny lub brunatny. W Unii Europejskiej dominującym źródłem energii elektrycznej jest energetyka jądrowa, która w 2004 roku pokrywała niemal 32% ogólnego zapotrzebowania. Węgiel był w UE źródłem 29.7% energii elektrycznej, a gaz ziemny 18% [1].


Rys. 1 Struktura zasobów energetycznych w Polsce i w Unii Europejskiej

Każdy z krajów Unii Europejskiej podejmuje indywidualnie decyzję, czy chce budować energetykę jądrową, ale trend ostatnich lat jest jasny. Nowe elektrownie jądrowe już powstają we Francji, Finlandii, Rumunii i Bułgarii, a Holandia, Szwecja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja i W. Brytania wznowiły dyskusję nad planami rozbudowy elektrowni jądrowych. W UE-27 pracują obecnie 152 reaktory energetyczne, dostarczające ponad 30% energii elektrycznej w UE. Chociaż jeszcze niedawno planowano w niektórych krajach Unii stopniowe wycofywanie się z energetyki jądrowej, dziś widać, że jej udział musi być znacznie zwiększony, zarówno ze względu na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jak i dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE.

W chwili obecnej Unia importuje ponad 50% potrzebnych jej surowców energetycznych i jeśli nie będzie istotnych zmian w polityce energetycznej Unii, to import ten w 2030 roku przekroczy 70% [2].

Tak wielki import surowców energetycznych, szczególnie gazu dostarczanego przez Rosję, oznaczałby uzależnienie gospodarcze, a co za tym idzie również i polityczne uzależnienie Unii od Rosji. Zdając sobie sprawę z tego zagrożenia, Komisja Europejska popiera obecnie rozwój energetyki jądrowej.

Zwiększenie generacji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych stanowi także jedną z tanich możliwości ograniczenia efektu cieplarnianego, bo praca EJ nie powoduje emisji CO2. Zastąpienie elektrowni węglowych przez EJ o mocy 1000 MW daje rocznie zmniejszenie emisji CO2 o 5,6 mln ton

W ramach protokołu podpisanego w 1997 roku w Kioto, 39 krajów uprzemysłowionych zobowiązało się zmniejszyć emisję 6 gazów cieplarnianych o 5,2% poniżej poziomu w 1990 roku w okresie 2008-2012 r. Unia Europejska jest zdecydowana realizować postanowienia traktatu z Kioto i gra wiodącą rolę we wprowadzaniu ograniczeń emisji gazów cieplarnianych. Niezbędne do tego jest rozwijanie energetyki jądrowej. Dostrzegają to nawet państwa, które dawniej zamierzały wyeliminować energię jądrową. Na przykład w styczniu 2007 r. minister gospodarki Niemiec Michał Glos oświadczył, że Unia Europejska nie zdoła osiągnąć celów określonych w traktacie z Kioto, jeśli Niemcy i inne państwa Unii nie wznowią budowy energetyki jądrowej. Wprowadzone przez Komisję Europejską zezwolenia na emisję CO2, których cena wynosi obecnie (maj 2007) około 22 Euro za tonę, są silnym bodźcem przeciwdziałającym budowie nowych elektrowni na paliwa organiczne i praktycznie zapewniają konkurencyjność elektrowni jądrowych nawet przy wysokich kosztach inwestycyjnych i wysokim oprocentowaniu kapitału. Niezależnie od tego, przemysł jądrowy dokonał wielkiego postępu na drodze do obniżenia kosztów inwestycyjnych i skrócenia czasu budowy, tak by zredukować koszt kapitału inwestycyjnego.

Elektrownia jądrowa wymaga nakładów inwestycyjnych wynoszących od 2 do 3 mld €. Są to nakłady wyższe niż dla elektrowni opalanych węglem, bo w EJ wszystkie systemy bezpieczeństwa i urządzenia do redukcji emisji promieniotwórczych instaluje się już na etapie jej budowy. Dzięki temu właśnie EJ jest bezpieczna i czysta, przyjazna dla otoczenia, a systemy zabezpieczeń i powstrzymania emisji pracują niezawodnie. Ale koszty inwestycyjne są wysokie. Natomiast koszty paliwa są niskie i elektrownia jądrowa jest bardzo mało czuła na zmiany cen surowców, a niewielka ilość uranu wystarcza do pokrycia potrzeb paliwowych EJ przez kilkadziesiąt lat. Dlatego w większości krajów uprzemysłowionych nowe elektrownie jądrowe stwarzają możliwość wytwarzania elektryczności potrzebnej do pokrycia obciążenia podstawowego po niskich cenach.

Przemysł jądrowy dokonał znacznych inwestycji od czasu podpisania protokołu w Kioto w 1997 roku. Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z wagi utrzymania przodującej roli w technologii energetyki jądrowej i popiera dalsze doskonalenie zaawansowanych typów reaktorów oraz technik potrzebnych do ich fizycznego zabezpieczenia1, unieszkodliwiania odpadów i likwidacji elektrowni. Od chwili zawarcia Traktatu o utworzeniu Euratomu sprawy bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej należą do głównych kierunków działania Unii Europejskiej.

I tak, w Unii Europejskiej główne źródło elektryczności to EJ, czyste, bezpieczne, nie powodujące efektu cieplarnianego i dające tanią elektryczność, Polska natomiast wciąż spala węgiel – zmniejszyliśmy emisje zanieczyszczeń, takich jak pyły, SO2 i NOx, ale mimo to produkty spalania zanieczyszczają atmosferę jak widać na rys. 2.

Osiągniete i prognozowane wielkości emisji zanieczyszczeń z elektroenergetyki zawodowej w Polsce


Rys. 2 Emisje zanieczyszczeń z elektroenergetyki w Polsce [3].

2. Dostępność paliw rodzimych w Polsce

Zasoby węgla w dotychczas pracujących kopalniach zaczną się wyczerpywać w połowie lat 30., a budowa nowych kopalni by eksploatować złoża położone na większych głębokościach i trudniejsze do wydobycia, będzie znacznie bardziej kosztowna.

Węgiel kamienny. Zasoby operatywne istniejących kopalń w Polsce wystarczą na ok. 38 – 40 lat, a w przypadku budowy nowych kopalń – na ok. 100 lat, jednak o znacznie wyższych kosztach wydobycia. Zasoby światowe wystarczą na ok. 200 lat.

Węgiel brunatny. Zasoby w istniejących kopalniach wystarczą na ok. 30 lat Możliwe jest pozyskanie nowych złóż węgla brunatnego, budowa nowych kopalń odkrywkowych, co pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji do ok. 100 lat. Nowe kopalnie odkrywkowe, to wzrost cen paliwa oraz widoczna degradacja środowiska naturalnego.

Gaz ziemny. Zasoby krajowe gazu nie wystarczają na pokrycie dotychczasowego zapotrzebowania. Mają znaczenie dla krótkoterminowego bezpieczeństwa dostaw. Na rynku światowym przy obecnym poziomie dostaw gazu wystarczy na około 67 lat. Dla Polski wymagana jest jednak kosztowna dywersyfikacja kierunków dostaw. Przewidywane możliwości wydobycia węgla brunatnego, kamiennego, uzyskania gazu ziemnego oceniono w studium BSiPE•ENERGPROJEKT Warszawa.[4].


Rys. 3 Przewidywane wydobycie węgla brunatnego (studium BSiPE•ENERGPROJEKT Warszawa [4].


Rys. 4 Przewidywane wydobycie węgla kamiennego (studium BSiPE•ENERGPROJEKT Warszawa [4]


Rys. 5 Przewidywane dostawy gazu ziemnego (studium BSiPE•ENERGPROJEKT Warszawa [4])

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (6)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Adam
Polecam eco technologie prof Bogdan Żakiewicz - zgazowanie węgla oraz rekator HTR 4 generacji prof Zbigniew Wrzesiński - synergia węglowo- jądrowa.
TO ma sens.
No avatar
Paweł
@Jacek Pietrzykowski

16:51

19 styczeń 2010

Energetyka jądrowa jest czystym rozwiązaniem.Czystym?! Co Ty za bzdury piszesz? Pierwsze co mi przychodzi na myśl:

Teren po elektrowni jądrowej nie nadaje się do niczego i trzeba czekać ok.120 lat na ziemię w postaci "zielonej trawki"! Czasu połowicznego rozpadu nie przyspieszysz.

Poza tym: gdzie składować wypalone paliwo mądralo? Takie to wszystko czyste bo nie ma komina z którego leci czarny dym?Bardziej tępej odpowiedzi nie czytałem.

Poczytaj trochę zanim walniesz taką 'mądrość'.A mam pytanie do ludzi orientujących się w temacie: jakie paliwo będzie stosowane w polskich reaktorach i skąd je będziemy kupować (i po co?!)? Wydaje mi się że francuzi mają w tym swój interes tylko i wyłącznie, łapówki się szykują ogromne.Ja bym zaczął od modernizacji linii przesyłających energię, bo znaczna większość jest już tak przestarzała że generuje olbrzymie straty.
No avatar
pectos
czyli jednak węgel jest tańszym żródłem energi:

- Energetyka węglowa-około 8 euroc/ kWh (w tym 5 euroc/kWh - koszty zewnętrzne)

- Energetyka jądrowa-około 4 euroc/kWhbo 5 euroc/kWh to haracz dla UE która zlikwidowała swoje elektrownie węglowe.

Zachód nagle się obudził z ręką w nocniku jak rosja zakręciła kurek z gazem i teraz panicznie poszukuje alternatywnych rozwiązań.A ekologia? Kto rozlicza chiny, indie z emisji CO2 ?

Każdy produkt importowany z tych krajów powinien być obłożony opłatą za wyemitowane CO2 w tamtym kraju.

A stany zjednoczone kto rozlicza z emisji CO2 ? W końcu ich gospodarka opiera się na ropie i gazie.No avatar
Gość
Energetyka jądrowa jest czystym rozwiązaniem.
Brak obrazka
prosimy o translacje.
Brak obrazka


Są lepsze sposoby wytwarzania energii elektrycznej niż energetyka jądrowa.tutaj macie opracowanie po rosyjsku

http://www.transgasindustry.com/books/Potapov/vvedenie.htmlA tutaj gotowe urządzenia od rosyjskiego Akoil:

http://www.akoil.de/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=61&lang=deJest jeszcze wiele innych czystych rozwiązań.

I pytanie czy energetyka jądrowa jest konieczna?

REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl