Z epoki węgla do epoki magazynów energii - OZE - WIELKA BRYTANIA - MAGAZYNOWANIE ENERGII - EATON - DEKARBONIZACJA - MIKROGENERACJA
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Z epoki węgla do epoki magazynów energii
drukuj stronę
poleć znajomemu

Z epoki węgla do epoki magazynów energii

Z epoki węgla do epoki magazynów energii
fot. Eaton

Louis Shaffer, lider segmentu Distributed Energy w obszarze EMEA w firmie Eaton, rozważa przejście z energii wytwarzanej z węgla do energii ze źródeł odnawialnych oraz dostrzega potencjał rynku mikrosieci energetycznych w Wielkiej Brytanii.

Według statystyk, wykorzystanie węgla w Wielkiej Brytanii spadło o 52% w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015, głównie z powodu niskich cen gazu, wyższych cen węgla na rynku krajowym oraz szybko rozwijającego się i coraz bardziej stabilnego rynku energii odnawialnej. W rezultacie niedawno opublikowane dane pokazały, że poziom emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii spadł do poziomu bardzo rzadko spotykanego od czasów epoki wiktoriańskiej.

Chociaż spadek ten - największy w historii - został częściowo zrekompensowany wzrostem emisji z ropy naftowej i gazu, jest oczywiste, że spadające ceny energii ze źródeł odnawialnych mają rzeczywisty wpływ na rynek w Wielkiej Brytanii. Przy planowanym wycofaniu węgla i podatku węglowego podjęto ważne kroki w celu przyspieszenia gospodarki niskoemisyjnej.

Jeśli jednak przyszłość brytyjskiej energii ma zależeć od jej odnawialnych źródeł, jej efektywne magazynowanie będzie kluczowe dla lepszego połączenia tych źródeł energii z siecią energetyczną. Magazynowanie energii będzie również kluczem do uelastycznienia krajowej infrastruktury energetycznej, a co ważniejsze - umożliwienia coraz większego polegania na czystych źródłach energii.

Poleganie na energii ze źródeł odnawialnych

Energia odnawialna przez długi czas spotykała się ze sceptycznym podejściem. Niektórzy decydenci twierdzą, że odnawialne źródła energii są zawodne, co powoduje niestabilną sytuację tego rynku przy szybko zachodzących zmianach strategii - pozornie bez uwzględnienia korzyści płynących z zastosowania takich rozwiązań energetycznych, jak na przykład większa liczba miejsc pracy i niezależność energetyczna. Jednak wciąż malejący koszt energii ze źródeł odnawialnych w miarę postępu technologicznego przyczynił się do rozwoju rynku brytyjskiego, choć wolniej niż jest to konieczne do osiągnięcia podjętych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii.

Jednym z głównych argumentów przeciwko energii odnawialnej jest to, że nie wytwarza ona stałej mocy podstawowej, tak jak paliwa kopalne. Często branym pod uwagę czynnikiem jest to, że wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie świeci nocą. Oczywiście jest to prawdą, jednak należy pamiętać, że jesteśmy w trakcie przechodzenia na czystszą przyszłość - taka zmiana nie jest możliwa w jeden dzień. Zajmie to trochę czasu, lecz nadejdzie taki moment, w którym będziemy korzystać już tylko ze źródeł czystej energii odnawialnej.

Zmiana ta jest przyspieszana przez spadek kosztów magazynowania energii w akumulatorach, co pomaga zoptymalizować wykorzystanie nieciągłej energii odnawialnej w sieci - a tym samym powstanie możliwości zasilania Wielkiej Brytanii czystą energią odnawialną, a jednocześnie oddalanie się od uzależnienia od paliw kopalnych.

Gdy odnawialne źródła generują większą ilość energii niż aktualne zapotrzebowanie przedsiębiorstw lub domów, jej nadmiar może być bezpiecznie magazynowany. Energia ta może zostać wykorzystana w okresach szczytowego zapotrzebowania, co oznacza brak konieczności jej konwencjonalnego wytwarzania przy użyciu paliw kopalnych. Zmniejsza to emisję dwutlenku węgla wynikającą z generacji energii w Wielkiej Brytanii. Co więcej, energia ta może znajdować się w dowolnym miejscu w sieci lub w domach prywatnych konsumentów, dzięki czemu przedsiębiorstwa i domy mogą pomóc w wyeliminowaniu szkodliwych emisji i zaoszczędzić koszty.

Aby osiągnąć cele redukcji emisji i napędzać krajową gospodarkę niskoemisyjną, musimy nauczyć się polegać na energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadzenie pionierskich rozwiązań w zakresie magazynowania energii będzie miało kluczowe znaczenie w tym procesie i w próbach wprowadzenia zrównoważonego rozwoju w ramach krajowej sieci energetycznej.

Stworzenie bardziej niezawodnej sieci z wykorzystaniem „ekonomii pozalicznikowej” 

Kolejnym ciekawym zastosowaniem magazynowania energii są mikrosieci, pozwalające efektywnie i ekonomicznie planować lokalną generację i dystrybucję energii, przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności. Wdrożenie lokalnego, rozproszonego wytwarzania i magazynowania energii może być zaprojektowane tak, aby w razie potrzeby fragmenty sieci i krytyczne obiekty mogły działać niezależnie od większej sieci krajowej, pomagając zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych przerw w dostawie energii. Systemy magazynowania energii wchodzące w skład tych mikrosieci - zarówno dużych, jak i małych - pozwalają na świadczenie dodatkowych usług w sieci, zwiększając wydajność i ograniczając wykorzystanie węgla w produkcji energii.

Magazynowanie energii daje firmom i konsumentom możliwość wyboru optymalizacji kosztów, a jednocześnie oferuje elastyczność na przyszłość. Zaawansowane agregatory pracują już w firmach, aby kształcić i informować je o dodatkowym źródle przychodu, a jednocześnie wspierają je przy przejściu na bardziej inteligentną i przyjazną dla środowiska sieć energetyczną.

Możliwości inwestycyjne

Liczba inwestycji w magazynowanie energii musi wciąż wzrastać, aby odnawialne źródła energii mogły całkowicie wypełnić miejsce pozostawione przez spadek wykorzystania węgla. Spadająca cena technologii magazynowania energii stwarza coraz większą rentowność i atrakcyjne warunki inwestowania - ale wiele brytyjskich firm wciąż nie jest świadomych potencjału tych rozwiązań.

Technologia magazynowania energii może być trudna do zrozumienia z punktu widzenia komercyjnego, z perspektywy sposobu, w jaki można wygenerować oszczędności w określonej lokalizacji. Jednak możliwość sprzedaży nadwyżki energii z sieci za pośrednictwem usług dodatkowych otwiera nowe źródła przychodów, które pomagają zrównoważyć koszty energii elektrycznej i zdecydowanie wzmocnić zakres wykorzystania systemów magazynowania energii. Dostosowanie brytyjskich regulacji w celu usunięcia zbędnych przeszkód wejścia na rynek usług dodatkowych ułatwi tę możliwość i wesprze rozwój zdrowej sieci energetycznej.

Przejście na czystszą przyszłość już się odbywa, ponieważ Wielka Brytania wycofuje się ze stosowania węgla w przemyśle energetycznym i przechodzi na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Magazynowanie energii przyspieszy ten trend i pomoże zapewnić czystą, stabilną i opłacalną dostawę energii elektrycznej dla Wielkiej Brytanii.

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Eaton Electric Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30, Gdańsk
tel.  (0-58) 554 79 00, 10
fax.  (0-58) 554 79 09, 19
www.moeller.pl
$nbsp;
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl