PSE ogłasza kolejny przetarg na negawaty - ENERGETYKA - ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC - PRZETARG - PSE - POBÓR MOCY - ELEKTROENERGETYKA - NEGAWATY
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności PSE ogłasza kolejny przetarg na negawaty
drukuj stronę
poleć znajomemu

PSE ogłasza kolejny przetarg na negawaty

PSE ogłasza kolejny przetarg na negawaty

18 grudnia 2013 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe dotyczące redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. To już kolejny już przetarg w ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postępowania usług wynosi 200 MW.

Usługa polega na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy, w wyznaczonych przez Operatora Systemu Przesyłowego czterech godzinach, o  zadeklarowany przez odbiorców wolumen redukcji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części zwanych pakietami, dla których wielkość redukcji zawiera się w przedziałach: 

 • Pakiet IA - od 10 do 20 MW w okresie miesięcy: X-III
 • Pakiet IB - od 10 do 20 MW w okresie miesięcy: IV-IX
 • Pakiet IIA - od 21 do 35 MW w okresie miesięcy: X-III
 • Pakiet IIB - od 21 do 35 MW w okresie miesięcy: IV-IX
 • Pakiet IIIA - od 36 do 55 MW w okresie miesięcy: X-III
 • Pakiet IIIB - od 36 do 55 MW w okresie miesięcy: IV-IX
 • Pakiet IVA - od 56 do 90 MW w okresie miesięcy: X-III
 • Pakiet IVB - od 56 do 90 MW w okresie miesięcy: IV-IX

Operator Systemu Przesyłowego jest uprawniony do żądania maksymalnie 10 redukcji w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy, w miesiącach odpowiednich do zaoferowanego pakietu redukcji. Żądanie OSP może dotyczyć nie więcej niż jednej redukcji w dobie.

Podstawą do obliczenia wynagrodzenia za dokonaną redukcję będzie ustalona metoda wyznaczania wielkości wykonanej redukcji. Przewiduje się stosowanie jednej z czterech metod wyznaczania wielkości wykonanej redukcji:

 • Metody profilu planowanego - metoda właściwa dla wykonawców dokonujących precyzyjnego i wiarygodnego planowania zapotrzebowania na energię w poszczególnych godzinach;
 • Metody profilu bazowego - metoda właściwa dla wykonawców charakteryzujących się dużą powtarzalnością dziennych profili zapotrzebowania na moc;
 • Metody średniej wartości bazowej - metoda właściwa dla wykonawców realizujących redukcję na pojedynczych urządzeniach o znaczącym poborze w stosunku do  zapotrzebowania wykonawcy;
 • Metody prostej wartości bazowej - metoda dla pozostałych wykonawców, którzy nie  kwalifikują się do żadnej z powyższych metod.

Sposób doboru metody będzie zależny od charakterystyki pracy urządzeń, które będą podlegać redukcji w kontekście łącznego zapotrzebowania na moc wykonawcy.

Obecne postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w trybie negocjacji z ogłoszeniem jest adresowane przede wszystkim do odbiorców posiadających potencjał redukcji większy niż 10 MW. Uwzględnia również, podobnie jak poprzednie postępowania, udział podmiotów agregujących usługi redukcji podmiotów dysponujących mniejszym potencjałem redukcji. Przyjęty tryb zapewnia możliwość uwzględnienia specyfiki danego odbiorcy, gdyż przewiduje negocjacje z wykonawcami.

PSE oczekuje, że do przetargu zgłoszą się wszyscy wykonawcy, którzy maja stosowne możliwości redukcji zapotrzebowania.

Działania podjęte przez PSE stanowią podstawę szerszej koncepcji wdrożenia mechanizmów zarządzania popytem. PSE dąże to tego, aby usługa redukcji zapotrzebowania była usługą obecną stale na rynku. Poza obecnym postępowaniem, które ma na celu zapewnienie usługi interwencyjnej, Operator Systemu Przesyłowego jest w trakcie wprowadzania w mechanizmach rynku bilansującego możliwości składania przez odbiorców ofert redukcji obciążenia. Możliwości te będą dostępne od 1 lipca 2014 roku.

Obecnie ogłoszony przetarg jest kolejnym postępowaniem dotyczącym tzw. negawatów. Pierwsza umowa na realizację tej usługi została podpisana w marcu br.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego dostępne są na stronie internetowej PSE.

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl