Nowy rekord obrotów Bosch Rexroth w 2011 r. - PRZEMYSŁ - BOSCH - BADANIA I ROZWÓJ - B+R - WYNIKI FINANSOWE - BOSCH REXROTH - KONFERENCJA PRASOWA
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Nowy rekord obrotów Bosch Rexroth w 2011 r.
drukuj stronę
poleć znajomemu

Nowy rekord obrotów Bosch Rexroth w 2011 r.

Nowy rekord obrotów Bosch Rexroth w 2011 r.

Referat dr Włodzimierza Bramowicza, Prezesa Zarządu Bosch Rexroth w Polsce, z okazji rocznej konferencji prasowej w dniu 17 maja 2012 r.

- Rok finansowy 2011 dowodzi, że przyjęty przez firmę Bosch Rexroth w roku 2010 nowy kierunek strategiczny jest słuszny. We wszystkich regionach i jednostkach biznesowych mogliśmy wyraźnie przyspieszyć – tak rozpoczął swoją doroczną konferencję prasową dr Karl Tragl, prezes zarządu spółki Bosch Rexroth AG.

I rzeczywiście, wyniki firmy Bosch Rexroth AG są imponujące: przekroczyliśmy swój cel rozwojowy na rok 2011, osiągając obroty rzędu 6,443 miliarda euro, co odpowiada wzrostowi o 27,2% w stosunku do roku 2010 i stanowi najwyższą wartość obrotów w historii przedsiębiorstwa.

Liczba otrzymywanych zamówień na koniec roku sięgnęła 7,2 miliarda euro, przekraczając o 22% i tak bardzo już wysoką, wartość ubiegłoroczną. Rok 2012 firma Bosch Rexroth rozpoczęła z imponującą liczbą zamówień i pomimo spowolnionego rozwoju w branży budowy maszyn i urządzeń w Niemczech w pierwszym kwartale 2012 roku oraz wolniejszego wzrostu w Chinach, taki wynik pozwala na spojrzenie w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Optymizm ten wzmacniają ponadto pozytywne impulsy, które docierają z Brazylii, Rosji, Indii oraz poprawa koniunktury w USA. 

- W tych warunkach rynkowych firma Bosch Rexroth będzie kontynuować w 2012 roku odnotowany w minionych latach wzrost, zgodnie z nakreślonymi planami perspektywicznymi, nawet jeśli wynik nie będzie tak dobry jak w roku 2011 – twierdzi dr Tragl.

Dalszy wzrost sprzedaży w rozwijających się regionach 

W 2011 roku firma Bosch Rexroth mogła wyraźnie przyspieszyć we wszystkich regionach świata. Do prawie 25-procentowego wzrostu obrotów w Niemczech przyczyniła się silna poprawa koniunktury w sektorze budowy maszyn. 

W Europie, poza Niemcami, przedsiębiorstwo odnotowało wzrost o ponad 33%. W regionie Azji i Pacyfiku firma Bosch Rexroth kontynuowała wysoką dynamikę rozwoju z minionych lat, odnotowując ponad 26-procentowy wzrost. W Indiach obroty w roku 2011 wzrosły nawet powyżej 34%. Oznacza to prawie trzykrotny wzrost na tym rynku od roku 2005. W Chinach po raz pierwszy został niemalże przekroczony próg miliarda euro. Również ponad 20-procentowy wzrost obrotów w Ameryce Północnej i Południowej przyczynił się do sukcesu przedsiębiorstwa.

- Mogliśmy osiągnąć ten wzrost dzięki utrzymaniu na pokładzie kluczowej załogi w czasie kryzysu oraz dużym inwestycjom w dodatkowe moce produkcyjne i w pracowników, jakie poczyniliśmy w minionych latach – powiedział dr Tragl. 

Pomyślny rozwój biznesu spowodował wzrost zatrudnienia w firmie Bosch Rexroth o niemal 3500 osób, dzięki czemu liczba pracowników na koniec roku wzrosła do ponad 38 000 osób.

Rozwój wszystkich sektorów przedsiębiorstwa

Wszystkie trzy sektory przedsiębiorstwa przyczyniły się do jego rozwoju: Sektor Mobile Applications (rozwiązań mobilnych) miał największy wkład i umocnił swoją pozycję lidera na światowym rynku. Sektor Industrial Applications (rozwiązań przemysłowych) mógł wyraźnie przyspieszyć w niemal wszystkich branżach budowy maszyn i urządzeń. Sektor wykorzystania źródeł energii odnawialnych poszerzył paletę produktów w zakresie rozwiązań związanych z przekładniami i napędami dla elektrowni wiatrowych o usługi (na przykład zdalna kontrola nad eksploatacją), które przyczyniają się do eliminowania przestojów.

W roku 2011 kontynuowano przenoszenie znaczącej części działalności biznesowej w kierunku Azji oraz Ameryki Południowej. Firma Bosch Rexroth konsekwentnie poszerzała tam wzrost sprzedaży swoich produktów, stwarzając równocześnie dodatkowe potencjały produkcyjne. Ogromne nakłady, łącznie ponad 312 mln Euro, firma Bosch Rexroth przeznaczyła na badania i rozwój.

Wyjście naprzeciw nowym wyzwaniom rynku związanym z zaostrzeniem norm emisyjnych, energooszczędnością czy też redukcją wszystkich kosztów obsługi to wyzwania dla producentów maszyn, które podejmujemy razem z nimi. Inwestując w tym zakresie, koncentrujemy się przede wszystkim na elektronizacji wszystkich technologii napędowych, a także dywersyfikacji produktów odpowiednio do regionalnych potrzeb. 

Uwarunkowania działalności firmy Bosch Rexroth w Polsce

Rynek polski, mimo znacznego stabilnego wzrostu PKB, rosnącej konsumpcji oraz wyraźnego wzrostu produkcji przemysłowej dóbr konsumpcyjnych, w produkcji maszyn i urządzeń tj. w obszarze stanowiącym główny rynek dla produktów firmy Bosch Rexroth, odmiennie od naszych zachodnich i południowych sąsiadów, odnotował nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dlatego też poziom sprzedaży w wysokości 126 mln złotych odnotowany przez Bosch Rexroth Sp. z o.o. w roku 2011 zawdzięczamy przede wszystkim konsekwencji w realizacji strategii zaspokajania kompleksowych potrzeb klientów w branży napędów i sterowań oraz koncentracji na branżach nadal stabilnie się rozwijających. 

17-procentowy wzrost obrotów Spółki w porównaniu z rokiem 2010, to efekt wykorzystania szans i projektów, szczególnie w branżach maszyn górniczych, energetyce, przemyśle środków transportu, ale także w realizowanych w Polsce inwestycjach infrastrukturalnych.

Firma Bosch Rexroth w Polsce to stabilny, zatrudniający 136 osób, partner oferujący niezawodne, spełniające wszystkie specyficzne wymagania eksploatacyjne systemy napędowe. Nasi inżynierowie, obsługujący blisko 3000 klientów i operujący z 7 Biur Regionalnych, są wspierani przez specjalistyczne centra kompetencyjne w Gdańsku, Warszawie i Czeladzi oraz przez systemowe zaplecze firmy Bosch Rexroth. Proces ten rozpoczyna się już na etapie projektu nowo powstających czy modernizowanych maszyn i urządzeń. Przygotowane i dostarczone przez nas kompletne systemy napędowe posiadają wszelkie dopuszczenia i certyfikaty. Wykorzystując najwyższej jakości produkty firmy Bosch Rexroth oraz doświadczenie niekwestionowanego lidera w branży, możemy zaoferować optymalne z punktu widzenia klienta indywidualne rozwiązania. Pozwala to naszym klientom skrócić czas przygotowania swojego produktu, jak również znacznie ograniczyć bądź wręcz wyeliminować ryzyko związane z pracami B+R. 

Rozwój Grupy Bosch na świecie w roku 2011/12

W minionym roku, pomimo osłabienia koniunktury na świecie, Bosch odnotował wzrost wyższy od oczekiwanego: wyniósł on 9%, osiągając poziom 51,5 mld euro. Zysk przed opodatkowaniem był równy 2,6 mld euro. W 2011 roku Bosch umocnił pozycję rynkową wszystkich trzech działów przedsiębiorstwa. Największy dział, Technika Motoryzacyjna, osiągnął w 2011 roku obroty w wysokości 30,4 mld euro, tj. o 8,2% więcej niż w roku poprzednim. Dział Technika Przemysłowa odnotował w 2011 roku największy wzrost obrotów o 21%, do 8,0 mld euro, natomiast dział Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków zwiększył obroty w 2011 roku o 4,4%, do 13,1 mld euro. Wraz z rozwojem działalności w roku 2011, zwiększyło się zatrudnienie w spółkach Grupy Bosch na świecie - na dzień 1.1.2012 wyniosło ono 302 500 pracowników, o 19 000 więcej niż w roku 2010. 

W 2012 roku Grupa Bosch spodziewa się wzrostu obrotów rzędu 3-5%. Inwestycje utrzymają się na wysokim poziomie: Bosch planuje przeznaczyć ponad 3 mld EUR na inwestycje w środki trwałe.

- W 2012 roku przeznaczymy prawdopodobnie 4,6 mld EUR na działalność badawczo-rozwojową, o 400 mln EUR więcej niż w 2011 roku – powiedział podczas kwietniowej konferencji bilansowej Grupy, dr Volkmar Denner, członek Zarządu odpowiedzialny za badania i rozwój.

Dwucyfrowy wzrost wyników sprzedaży Grupy Bosch w Polsce w 2011 roku

Dwucyfrowy wzrost wyników sprzedaży Grupy Bosch w Polsce w 2011 roku

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104, Warszawa
tel.  +48 22 738 18 00
$nbsp;
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl