Zmarł prof. Stanisław Bolkowski - ELEKTROTECHNIKA - STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - POLITECHNIKA WARSZAWSKA - POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA - WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY - BOLKOWSKI - TEORIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH - TEORIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Zmarł prof. Stanisław Bolkowski
drukuj stronę
poleć znajomemu

Zmarł prof. Stanisław Bolkowski

Zmarł prof. Stanisław Bolkowski
fot. Prof. Stanisław Bolkowski, Wydział Elektryczny PW

14 lipca 2023 r. w Piszu zmarł prof. dr inż. Stanisław Bolkowski - polski naukowiec, inżynier elektryk, autor cenionych podręczników z dziedziny elektrotechniki i nauczyciel kilku pokoleń polskich elektryków. Miał 92 lata.

Stanisław Bolkowski urodził się 12 grudnia 1930 r. w Równem, w rodzinie prawniczej. Po wybuchu II wojny światowej w 1940 roku został wraz z matką zesłany na Syberię. Po powrocie do kraju zamieszkał z rodziną w Łodzi, gdzie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego i w 1950 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1956 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka na specjalności sieci elektroenergetyczne.

Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. jeszcze podczas studiów jako zastępca asystenta w Zakładzie Podstaw Elektrotechniki. Do 1965 r. zajmował kolejno stanowiska asystenta i starszego asystenta. W 1965 r., po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej został powołany na stanowisko adiunkta. Promotorem Jego pracy doktorskiej był prof. Tadeusz Cholewicki. W 1971 r. decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych uzyskał stanowisko docenta. W 1983 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1992 roku na podstawie konkursu przeprowadzonego w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1956-1960 był dodatkowo zatrudniony w Zakładach Energetycznych Okręgu Centralnego na stanowisku starszego inżyniera.

Na Politechnice Warszawskiej sprawował szereg odpowiedzialnych funkcji. W kadencji 1972-1975 sprawował funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego, a w latach 1975-2001 był Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej. W latach 1981-1997 był z wyboru prodziekanem Wydziału Elektrycznego, a w latach 1987-1993 Dziekanem Wydziału Elektrycznego. W latach 1993-1996 był Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W kadencji 1996-1999 został wybrany na stanowisko Prorektora ds. Dydaktyki, a w kadencji 1999-2002 na stanowisko Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej.

Profesor Stanisław Bolkowski pełniąc ważne funkcje w Politechnice Warszawskiej przyczynił się do dynamicznego rozwoju kadry nie tylko na rodzimym wydziale. Był jednym z inicjatorów zjazdów dziekanów wydziałów elektrycznych polskich uczelni technicznych, które są kontynuowane do dziś.

Od roku 2002 do 2011 prof. Bolkowski pracował w Politechnice Białostockiej w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Prowadził tam wykłady z teorii obwodów elektrycznych na studiach stacjonarnych i dla doktorantów.

Profesor Bolkowski posiadał bogaty dorobek naukowy z zakresu teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Był autorem ponad stu prac naukowych, siedmiu podręczników akademickich i współautorem pięciu podręczników. Opracował kilkaset haseł do „Encyklopedii Techniki” i rozdział poświęcony teorii obwodów elektrycznych do „Poradnika Inżyniera Elektryka”. Prace z teorii obwodów elektrycznych obejmują tematykę obwodów o parametrach rozłożonych, obwodów nieliniowych i tematykę związaną z zastosowaniem metody zmiennych stanu do badania układów wielowymiarowych. Wypromował ośmiu doktorów. Był recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich i kilkunastu rozpraw habilitacyjnych.

Profesora wyróżniała też aktywność w działalności naukowej i społecznej poza swoją macierzystą uczelnią. Był członkiem Komitetu Terminologii przy Prezydium PAN, a w latach 1984-1989 członkiem Rady Upowszechnienia Nauki przy Prezydium PAN, członkiem Rady Programowej Zakładu Badań Podstawowych Elektrotechniki Instytutu Elektrotechniki. Od 1987 r. był nieprzerwanie członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, a następnie Zastępcą Przewodniczącego tego Komitetu. Przewodniczy Radom Programowym dwóch konferencji: Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (SPETO) oraz Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice (ZKwE).

Wyrazem uznania dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz zasług dla rozwoju elektrotechniki w 2009 r. Politechnika Śląska nadała mu tytuł Doktora Honoris Causa.

Od 1955 roku prof. Stanisław Bolkowski był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a od 2002 r. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia. W latach 1998-2006 pełnił funkcję Prezesa SEP, a od 2002 roku przez dwie kadencje, profesor Stanisław Bolkowski przewodniczył Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. Ponadto w latach 2002-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT.

Za swoją działalność prof. Bolkowski był wielokrotnie wyróżniony odznaczeniami państwowymi i branżowymi, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową NOT, Odznaką Szafirową SEP oraz medalami: Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Fryzego, Michała Doliwo-Dobrowolskiego, Jana Obrąpalskiego, Pawła Jana Nowackiego i Romana Dzieślewskigo.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 25 lipca 2023 roku o godzinie 14:30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie pod Warszawą.

Źródło: SEP, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej 

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl