Badania typu urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej - AUTOMATYKA ZABEZPIECZENIOWA - KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA - ELEKTROENERGETYKA - STEROWNIKI ZABEZPIECZENIOWE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Badania typu urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
drukuj stronę
poleć znajomemu

Badania typu urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

fot. 1. Sterownik polowy e2 TANGO

Zaawansowane technicznie i tak ważne w energetyce urządzenia jak sterowniki zabezpieczeniowe, są stosowane do realizacji automatyk zabezpieczeniowych w strategicznych obiektach elektroenergetycznych, co narzuca stosowanie rozwiązań: sprawdzonych, przebadanych i dopuszczonych do eksploatacji.

Firma Elektrometal Energetyka jest producentem sterowników zabezpieczeniowych typu e2TANGO, służących do ochrony pól rozdzielczych średnich napięć, realizujących funkcje: zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.

Po przeprowadzeniu całego cyklu badań sterowników e2TANGO (fot. 1) na zgodność z najnowszą normą PN-EN 60255-1 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe, w artykule przedstawiono nasze spojrzenie na ten temat. Wspomniana norma określa wszystkie najważniejsze wymagania dla elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ).

Cyfrowy zespół zabezpieczeń jest urządzeniem służącym m.in. do realizacji algorytmów zabezpieczeniowych i automatyk dla ochrony pola rozdzielczego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, producent takiego urządzenia zobligowany jest do wykonania badań typu zgodnie z normami PN-EN 60255. Dopiero na podstawie wykonanych badań można wystawić Deklarację Zgodności oraz oznaczyć wyrób znakiem CE. Coraz częściej użytkownicy urządzeń elektroenergetycznych wymagają potwierdzenia spełnienia wysokich standardów - nie tylko przez przedłożenie deklaracji zgodności, ale również certyfikatu zgodności wydanego przez niezależne jednostki badawcze i laboratoryjne.

Z doświadczeń rynkowych wynika, że najistotniejsze dla przekaźników zabezpieczeniowych są testy w zakresie zakłóceń elektromagnetycznych (EMC). Dlatego położyliśmy szczególny nacisk na ten obszar badań. Aby zapewnić wysoką odporność i niezawodność produktu, zabezpieczenie e2TANGO zostało sprawdzone pod względem odporności na wyższy (nawet o 100%) poziom zaburzeń niż wymagany. Na przykład wymaga się, aby poziom odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST rys. 1) oraz odporność na udary (SURGE) wynosił 2 kV (strefa B typowy poziom zaburzeń wg PN-EN 60255-26). Zespół zabezpieczeń e2TANGO spełnia wspomniane wymagania na poziomie 4 kV (strefa A - podwyższony poziom zaburzeń ww. normy).

Przebiegi zakłóceniowe BURST (IEC 61000-4-4)

Rys. 1. Przebiegi zakłóceniowe BURST (IEC 61000-4-4)

 

Do niedawna część producentów uważała, że dla przypisania znaku CE niezbędne są tylko badania kompatybilności elektromagnetycznej. Istnieje jednak wiele wymagań, które również należy spełnić. Należą do nich badania: bezpieczeństwa, mechaniczne oraz środowiskowe. Nie można zapominać o tym, że badaniom należy poddać nie tylko sprzęt, ale również algorytmy zabezpieczeń. Muszą one spełniać konkretne wymagania określone jako badania funkcjonalne. Jedną z nielicznych jednostek zajmujących się tego typu badaniami jest Instytut Energetyki w Warszawie (IEn).

Norma PN-EN 60255 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe w części I: Wymagania wspólne zawiera zestaw badań, którym należy poddać aparaturę EAZ. Należą do nich:

 • testy funkcjonalne i pomiarowe - seria PN-EN 60255-100,
 • badania bezpieczeństwa - PN-EN 60255-27:
  - stopień IP,
  - napięcie udarowe,
  - wytrzymałość elektryczna,
  - rezystancja izolacji,
  - rezystancja połączeń ochronnych,
 • badania środowiskowe elektryczne - PN-EN 60255-27:
  - przeciążenia termiczne krótkotrwałe.
  - przekaźniki wyjściowe, prąd podczas zamykania zestyków i prąd ciągły,
 • badania środowiskowe - PN-EN 60255-27:
  - atmosfera sucha gorąca - warunki pracy,
  - atmosfera zimna - warunki pracy,
  - atmosfera sucha gorąca - w maksymalnej temperaturze magazynowania,
  - atmosfera zimna - w minimalnej temperaturze magazynowania,
  - atmosfera wilgotna gorąca,
 • badania mechaniczne - seria PN-EN 60255-21:
  - wibracje,
  - udary pojedyncze,
  - udary wielokrotne,
 • kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - PN-EN 60255-26:
  - emisja radiowa,
  - emisja przewodzona,
  - ESD,
  - odporność na pola o częstotliwości sieci zasilającej, odporność na zakłócenia przewodzone indukowane przez pola 0 częstotliwości radiowej (przemiatanie częstotliwości, częstotliwości punktowe),
  - odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST),
  - odporność na udary (SURGE),
  - odporność na zapady i zaniki napięcia,}
  - odporność na pola o częstotliwości radiowej (przemiatanie częstotliwości, częstotliwości punktowe),
  - odporność na tłumione przebiegi oscylacyjne,
  - składowa zmienna w zasilaniu stałym,
  - stopniowe wyłączenie/włączenie (dla zasilania d.c.),
  - odporność na napięcie o częstotliwość zasilania na we/wy. 

Badania i certyfikacja przeprowadzona przez niezależne i renomowane jednostki badawcze jest korzystna dla użytkowników - daje komfort, że nie pominięto żadnych badań i prób oraz że spełnione są najnowsze normy i wymagania dla tak ważnych urządzań jak sterowniki EAZ. Certyfikat potwierdza, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych okoliczności sterowniki nie będą źródłem problemów i zagrożeniem dla użytkownika.

 

Podsumowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników urządzeń EAZ i bezawaryjności systemu stanowiło priorytet firmy Elektrometal Energetyka przy projektowaniu i badaniach sterownika e2TANGO, co zostało potwierdzone wydaniem przez Instytut Energetyki certyfikatu nr 005/2015 (rys. 2), poświadczającego pełną zgodność urządzenia z normą PN-EN 60255-1:2010 oraz informującego o przebadaniu sterownika i dopuszczeniu go do stosowania w energetyce.

Certyfikat Instytutu Energetyki dla e2TANGO

Rys. 2. Certyfikat Instytutu Energetyki dla e2TANGO

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl