Dobór zabezpieczeń przewodów - ZABEZPIECZENIA - ZABEZPIECZENIA PRZECIĄŻENIOWE - ZWARCIOWE - CZAS TRWANIA ZWARCIA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna BAZA WIEDZY Dobór zabezpieczeń przewodów
drukuj stronę
poleć znajomemu

Dobór zabezpieczeń przewodów

Wszystkie przewody instalacji elektrycznej zasilające urządzenia powinny być zabezpieczone przed skutkami przeciążeń, zwarć przez urządzenia zabezpieczające, samoczynnie wyłączające zasilanie w przypadku wystąpienia zakłócenia. Zasady zabezpieczania kabli i przewodów są określone w arkuszu 43 normy PN-IEC 60364 [6].

Zabezpieczenia przeciążeniowe

Urządzenie zabezpieczające przewód przed przeciążeniem powinien spełniać następujące warunki [6]:

przy czym prąd I2 powodujący zadziałanie urządzeń zabezpieczających jest określany jako krotność prądu znamionowego In wyłącznika lub bezpiecznika według zależności:

gdzie:
IB - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prąd obciążenia przewodów), [A];
IZ - dopuszczalna obciążalność prądowa długotrwała przewodu, [A];
In - prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających (lub nastawiony prąd urządzeń zabezpieczających), [A];
I2 - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających, [A];
k2 - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego, przyjmowany jako równy: 1,6 - 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych; 1,45 dla wyłączników nadprądowych o char. B, C, D.

Zabezpieczenia zwarciowe

Zabezpieczenia zwarciowe winny być dobrane w taki sposób, aby wyłączenie zasilania następowało zanim pojawi się niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach czy ich połączeniach. Zabezpieczenia zwarciowe przewodów mogą być stosowane w postaci bezpieczników lub wyłączników samoczynnych z wyzwalaczami zwarciowymi. Takie zabezpieczenie powinno mieć zdolność przerwania prądu zwarciowego o wartości większej od przewidywanego (spodziewanego) prądu zwarcia według zależności [3]:


gdzie:
Unf – napięcie fazowe, [V]; Zk – impedancja obwodu zwarciowego, [Ω]
Inw – prąd znamionowy wyłączalny urządzenia zabezpieczającego, [A] (podawany przez producenta urządzeń), np. dla wyłącznika typu CLS6 wynosi 6 kA;
Iws= Ik – spodziewana wartość prądu zwarcia, [A]
Un – napięcie przewodowe, [V]

Czas przepływu prądu zwarciowego powinien być na tyle krótki, aby temperatura żył przewodów nie przekroczyła wartości dopuszczalnej granicznej przy zwarciu dla danego typu przewodów. Czas ten nie może być dłuższy od dopuszczalnego granicznego czasu przepływu prądu zwarciowego tkm [s], i powinien spełniać
zależność [3]:


gdzie:
s – przekrój przewodu, [mm²]
Ik – wartość skuteczna prądu zwarciowego, [A]
k – współczynnik liczbowy [As-1/2 mm²], odpowiadający jednosekundowej dopuszczalnej gęstości prądu podczas zwarcia, zależny od właściwości materiału przewodowego, rodzaju izolacji i typu przewodu wynoszący:
- 135 dla przewodów Cu z izolacją z gumy, butylenu, polietylenu usieciowanego,
- 87 dla przewodów Al z izolacją z gumy, butylenu, polietylenu usieciowanego,
- 115 dla przewodów Cu z izolacją PVC,
- 74 dla przewodów Al z izolacją PVC.

Dla bezpieczników rzeczywisty czas trwania zwarcia tk należy wyznaczyć z charakterystyk czasowo prądowych. Dla wyłączników, w przypadku gdy prąd zwarciowy jest większy od prądu wyzwalającego wyzwalacz zwarciowy, czas rzeczywisty wyznaczamy z charakterystyki prądowo-czasowej. Zazwyczaj nie przekracza 0,1s. W przypadku czasów krótszych od 0,1s, dla urządzeń ograniczających wartość prądu , iloczyn k2s2 powinien być większy od I2t, którą według producenta może przenieść urządzenie zabezpieczające. Przy czym I2t jest ilością przenoszonej energii cieplnej, zwana całką cieplną [3].


Powrót do głównego bloga

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Amatorskie urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne Amatorskie urządzenia ... Zapraszam do zbierania, prezentowania, dyskutowania nad amatorskimi rozwiązaniami energetycznymi, ...
Fotografia cyfrowa Fotografia cyfrowa Grupa dedykowana pasjonatom i amatorom fotografii cyfrowej. Rozmawiamy o sprzęcie fotograficznym ...
Elektroenergetycy Elektroenergetycy Zapraszam serdecznie wszystkich, których pasją lub zamiłowaniem jest zajmowanie się wysokim napięciem, ...
Energetyka Energetyka Zagadnienia poświęcone przemysłowi, źródłom energetycznym, rynkowi energii i polityce energetycznej.
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl