Inteligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda poprawy bilansu energetycznego w gminach - str. 2 - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII - OŚWIETLENIE LED - ZUŻYCIE ENERGII - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - AUDYT ENERGETYCZNY - EKO-GMINA - TECHNIKA OŚWIETLENIOWA - INTELIGENTNE OŚWIETLENIE - SAMORZĄD TERYTORIALNY - NORMY OŚWIETLENIOWE - MODERNIZACJA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - OŚWIETLENIE DROGOWE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Technika świetlna Inteligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda poprawy bilansu energetycznego w gminach
drukuj stronę
poleć znajomemu

Inteligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda poprawy bilansu energetycznego w gminach

Obliczanie oszczędności energii 

Modernizacja instalacji oświetleniowych może uwzględniać wymianę opraw oświetleniowych lub wymianę źródeł światła. Pierwszy przypadek dotyczy oświetlenia drogowego i wnętrzowego, drugi daje najlepsze efekty przy modernizacji oświetlenia wnętrzowego. 

Według Rozporządzenia [2] oszczędność energii przy wymianie opraw oświetleniowych wylicza się ze wzoru (1), a przy wymianie źródeł światła – ze wzoru (2): 

ΔQ0  = TU (M0 – M1) / 1000 (1)

gdzie: 

ΔQ0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej [kWh/rok],
T– czas użytkowania źródła światła [h/rok],
M– łączna moc znamionowa istniejących (starych) opraw oświetleniowych [W],
M1 – łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowych po modernzacji [W].

Podana została uwaga: Oszczędności w zużyciu energii dla źródeł światła obliczane są przy założeniu, że natężenie oświetlenia powierzchni, mierzone w luksach [lm/m2], po modernizacji spełnia wymagania Polskich Norm PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 13201-2. 

ΔQ0  = 1,40 · (M0 – M1) / 1000 (2)

gdzie:

ΔQ– ilość zaoszczędzonej energii finalnej [kWh/rok],
M0 – moc znamionowa istniejącego (dotychczasowego) źródła światła [W],
M1 – moc znamionowa nowego źródła światła [W]. 

Czasy użytkowania instalacji oświetleniowych do obliczeń oszczędności energetycznych należy przyjmować z tabeli 1.

Tabela 1. Czasy użytkowania źródeł światła w godzinach/rok w zależności od rodzaju budynku i przeznaczenia pomieszczenia – wg Rozporządzenia [2]

Przeznaczenie pomieszczenia

Czas użytkowania źródła światła - budynki mieszkalne [h/rok]Czas użytkowania źródła światła - budynki użuyteczności publicznej i budynki biurowe [h/rok]
Kuchnie 19001200
Halle i korytarze4201080
Drogi ewakuacyjne22002200
Pomieszczenia mieszkalne1100
Pomieszczenia w budynkach biurowych i użyteczności publicznej1800
Oświetlenie zewnętrzne budynku7002200
Pozostałe360540
Oświetlenie uliczne4150

 

Możliwości systemów oświetlenia inteligentnego 

Systemy inteligentnego oświetlenia drogowego wykorzystują zdobycze postępu technicznego w elektronice i przesyłania danych, zwiększając funkcjonalność instalacji oraz komfort użytkowników. Zawsze jednak kryterium ich wyboru jest możliwość uzyskania znaczących oszczędności energetycznych i poprawy wskaźników ekologicznych, co skompensuje większe koszty takich rozwiązań. 

Każde rozwiązanie, które prowadzi do rozszerzenia funkcjonalności instalacji oświetleniowych można uznać za rozwiązanie z elementami inteligencji. Jako przykład można podać stosowane powszechnie oprawy oświetleniowe do lamp sodowych z redukcją mocy sterowaną wbudowanymi zegarami astronomicznymi. Oszczędności energetyczne w stosunku do podobnych rozwiązań bez redukcji mocy wynoszą co najmniej 20%. 

Jeżeli oświetlenie, poza zapewnieniem właściwych warunków oświetleniowych, daje możliwość dostosowania oświetlenia do bieżących potrzeb oraz zarządzania nim z pozycji komputera i/lub pilota, to możemy mówić o kolejnym etapie rowoju. Instalacja jest wyposażona w system sterowania oparty na komunikacji radiowej i GSM. Stworzenie takiego systemu nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani infrastruktury. Elementy sterowania i nadzoru pracą instalacji znajdują się w oprawach oświetleniowych. 

Oświetlenie o tym stopniu inteligencji wykorzystują oprawy LED. Matryce LED budowane są jako modułowe z niezależnymi elementami zasilająco-sterującymi. Uszkodzenie jednego modulu LED nie przerywa pracy pozostałych, oprawa więc świeci z nieco mniejszą mocą do czasu wymiany uszkodzonego elementu. Prosty montaż i demontaż modułów nie wymaga zdejmowania oprawy, co skraca czas i koszt eksploatacji. 

Technika LED pozwala na ciekawe wzornictwo konstrukcji opraw, dostosowane do architektury krajobrazu i specyfiki historyczno-wzorniczej danego obszaru.

Jednym z podstawowych zadań systemu inteligentnego oświetlenia jest rejestrowanie danych o występujących awariach oraz przygotowanie raportów ułatwiających konserwację i eksploatację całego systemu. Można zmieniać według bieżących potrzeb czas świecenia oraz rejestrować bieżące zużycie energii. Każda oprawa oświetleniowa jest zidentyfikowana w systemie, można zmieniać jej moc i świecenie niezależnie od pracy pozostałych opraw w określonej grupie. 

Możliwy jest zdalny podgląd bieżących parametrów pracy systemu oświetlenia drogowego oraz najbliższego otoczenia: m.in. odczyty temperatur modułów LED i innych elementów wyposażenia, odczyty prądów pobieranych przez zasilacze, zanieczyszczenia środowiska, poziom natężenia oświetlenia wybranego fragmentu pasa drogowego, itp.

Zastosowanie systemów oświetlenia „inteligentnego” jest sposobem na zoszczędzenie energii elektrycznej do 80% w stosunku do instalacji standardowego oświetlenia (rtęciowego lub sodowego). 

Podsumowanie 

Modernizacja oświetlenia drogowego/ulicznego jest najprostszym i najefektywniejszym sposobem na uzyskanie oszczędności energetycznych i zmniejszenie kosztów eksploatacji. Przy występujących obecnie różnych instrumentach wsparcia finansowego dla jednostek samorządowych, jest to jednocześnie przedsięwzięcie z najkrótszym okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych (nawet do 3 - 5 lat). Modernizacja oświetlenia powinna być poprzedzona audytem efektywności energetycznej, w którym w kilku wariantach należy zaproponować rozwiązania energooszczędne. Audyty powinny być prowadzone rzetelnie, na sprawdzonym sprzęcie oświetleniowym, z uwzględnieniem w obliczeniach rzeczywistych parametrów opraw i lamp. 

Wskaźniki ekologiczne oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia jest podstawą dla inwestorów do wyboru wariantu modernizacji. Zastosowanie opraw „inteligentnych” do zarządzania energią z pozycji komputera użytkownika – to kolejna rewolucja w oświetleniu i kolejne poziomy oszczędzania energii i kosztów.

 

Artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego na IV Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu: „Energooszczędność w oświetleniu” zatytułowanej „Energooszczędność w oświetleniu drogowym”. 
Poznań, 14 maja 2013 r. 

 

LITERATURA:

[1] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. O efektywności energetycznej. Dz.U. nr 94 poz. 551.

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii. Dz.U. 2012, poz. 962.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl