Jak modernizować energetycznie polską wieś? - ENERGETYKA - OZE - PRAWO ENERGETYCZNE - MODERNIZACJA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - TEREN WIEJSKI - INFRASTRUKTURA WIEJSKIEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - ELEKTROENERGETYKA ROZPROSZONA - EKOENERGETYKA - MIKROINSTALACJE - ENERGETYKA PROSUMENCKA - GRZEGORZ WIŚNIEWSKI - FREE - BIAŁA KSIĘGA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Jak modernizować energetycznie polską wieś?
drukuj stronę
poleć znajomemu

Jak modernizować energetycznie polską wieś?

25 marca 2013 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) zorganizowało debatę poświęconą modernizacji energetycznej polskiej wsi i roli poszczególnych źródeł energii w tym procesie. Wydarzenie połączone było z premierą 2. edycji Białej Księgi, najnowszego dokumentu analizującego sytuację energetyczną na obszarach wiejskich w Polsce.

Polska wieś potrzebuje dostępu do nowoczesnych źródeł energii. Kierunkami, w jakich powinna rozwijać się energetyka na wsi, są rozproszenie i dywersyfikacja źródeł, połączenie źródeł odnawialnych z gazowymi oraz rozwój efektywności energetycznej. To główne tezy postawione przez ekspertów FREE.

Dzięki takiej modernizacji, mieszkańcy mogliby liczyć na mniejsze rachunki za energię elektryczną, nowe miejsca pracy i ochronę środowiska naturalnego.

Modernizacja energetyczna jest warunkiem udziału obszarów wiejskich w konkurencyjnym rozwoju gospodarczym Polski. Jednocześnie wymaga ona odrębnego podejścia i innowacyjnych mechanizmów wsparcia.

O tym, jak ją przeprowadzić i jakie instrumenty wsparcia należałoby uruchomić, rozmawiali  eksperci: dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Sylwester Śmigiel, przewodniczący Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) oraz Bożena Wróblewska, ekspert w zakresie innowacji energetycznych, również z Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). Dyskusji ekspertów towarzyszyła premiera 2. edycji Białej Księgi, najnowszego dokumentu analizującego sytuację energetyczną na obszarach wiejskich w Polsce.

Kluczowe wnioski płynące z Białej Księgi

Nadchodzące lata będą trudne zarówno dla odbiorców, jak i dostawców energii. Presja na wytwarzanie coraz większej ilości energii, w tym zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, a także poprawa efektywności energetycznej wpłyną na wysokość cen energii. Dotyczyć to będzie zarówno cen na rynku hurtowym, jak i dla odbiorców końcowych.

Rozwiązania dzisiejszych problemów wiele osób upatruje w gazie łupkowym i energetyce nuklearnej. Jednak dyskusja o nich nie uchroni nas przed ogromnymi inwestycjami w infrastrukturę przesyłową oraz moce produkcyjne, chociażby ze względu na planowane wyłączenie z eksploatacji przestarzałych bloków energetycznych i przewidywany wzrost zużycia energii elektrycznej.

Jeśli chodzi o źródła energii, eksperci Komisji Europejskiej, Agencji Rynku Energii, Międzynarodowej Agencji Energetycznej oraz Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) zgadzają się co do tego, że w ciągu najbliższych 20 lat dodatkowe zapotrzebowanie na energię będzie zaspokajane przez energię odnawialna i gaz, co doprowadzi do dywersyfikacji miksu.

Trend budowania gospodarek niskoemisyjnych jest wyraźnie zauważalny na świecie. Został też zauważony w Polsce pomimo naszych znaczących zasobów węgla i jego dominacji w miksie energetycznym. Budowa gospodarki niskoemisyjnej ma bezpośrednie przełożenie na wzrost innowacyjności i efektywności energetycznej. Wraz z nią powinna się rozwijać energetyka prosumencka, oparta na wysokowydajnych źródłach rozproszonych, w której konsument może stać się jednocześnie producentem energii.

Energetyka prosumencka, oparta na źródłach rozproszonych, jest sposobem na pełne wykorzystanie potencjału energetycznego kraju. Rozwijana w przemyślany sposób może stać się doskonałym uzupełnieniem dużej energetyki systemowej, wszędzie tam, gdzie ze względów ekonomicznych czy środowiskowych nie jest ona optymalnym rozwiązaniem.

Zwrot w kierunku energetyki prosumenckiej i rozproszonej powinny wesprzeć odpowiednie przepisy legislacyjne, ułatwiające uruchamianie mikroźródeł oraz fiskalne zachęcające do inwestowania w te mikroźródła odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców.

W naszych warunkach klimatycznych docenienia wymagają źródła gazowe (gaz ziemny i płynny (LPG)), które w instalacjach łączonych (hybrydowych) sprawdzają się jako doskonały stabilizator źródeł odnawialnych.

Eksperci zwracają też uwagę na ogromny potencjał związany z popularyzacją skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w mikroskali, czyli tzw. mikrokogeneracji. Jest to technologia bardzo wydajna, a urządzenia mCHP osiągają nawet 96% sprawności skojarzonej.

Wsparcie rozwoju mikrokogeneracji to duży krok w przyszłość, który powinien zostać wykonany w Polsce juz dziś. Mikrozródła kogeneracyjne powinny zostać objęte takim samym wsparciem jak mikroźródła odnawialne. Wiele korzyści jakich dostarcza ta technologia dostrzegli już Brytyjczycy i Niemcy, którzy zdążyli wdrożyć specjalne programy wsparcia dla rozwoju mikroźródeł kogeneracyjnych.

Polska jest w trakcie formułowania najważniejszych aktów prawnych, które na wiele lat określą, jak będzie wyglądała energetyka w naszym kraju. Czy dołączymy do czołówki europejskiego peletonu, rozwijając swoją innowacyjność i dobrobyt, czy będziemy jednym z wielu krajów, które nie wykorzystały swojej szansy – wszystko to okaże się niebawem. Przyjęcie tzw. „dużego trójpaku”
– pakietu najważniejszych dla energetyki ustaw  ̶  zostało przesunięte na rok 2014.

Nadal istnieje szansa, że do tego czasu uda się zwrócić uwagę na nowe w Polsce technologie.

Nadal istnieje szansa, że w nowej polityce energetycznej uwzględnione zostaną potrzeby mieszkańców wsi, dla których mikroźródła są sposobem na niezależność, mniejsze rachunki za prąd
i dodatkowe źródło dochodów.

Białą Księgę można pobrać z Multiteki na stronie FREE. Publikacja zawiera m.in. wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie FREE oraz przykłady zastosowania nowoczesnych technologii na obszarach niezurbanizowanych. 

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl