Przemysł elektrotechniczny w Polsce w okresie 2005–2010 - ELEKTROTECHNIKA - PRZEMYSŁ - AKUMULATORY - KRYZYS - TRANSFORMATORY - APARATURA ELEKTRYCZNA - KABLE I PRZEWODY ELEKTRYCZNE - OSPRZĘT ELEKTRYCZNY - RYNEK ELEKTRYCZNY - SILNIKI - URZĄDZENIA ELEKTROTERMICZNE - PRĄDNICE - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE - SPRZĘT OŚWIETLENIOWY I SYGNALIZACYJNY
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Elektrotechnika Przemysł elektrotechniczny w Polsce w okresie 2005–2010
drukuj stronę
poleć znajomemu

Przemysł elektrotechniczny w Polsce w okresie 2005–2010

fot. Elektrotim

Przemysł elektrotechniczny przetrwał pierwszą falę kryzysu w stosunkowo dobrej formie. Świadczą o tym dane ekonomiczne. Systematyka gromadzenia danych ulega okresowym modyfikacjom związanym z całkowitym dostosowaniem naszej sprawozdawczości do reguł europejskich.

Postęp techniczny i technologiczny powoduje kreowanie nowych towarów rynkowych, często nieznanych jeszcze kilka lat temu. Przykładem mogą być odtwarzacze mp3, palmtopy, tablety – urządzenia łączące telefonię komórkową z internetem i komputerami. Sprawozdawczość staje przed ciągłą potrzebą modyfikowania zasad grupowania towarów lub określania nowych rodzajów działalności gospodarczej. Obecnie w Europie zostały zdefiniowane na nowo sektory przemysłowe, dla których jest tworzona sektorowa polityka gospodarcza. Są to: biotechnologia, chemikalia, drzewnictwo, papiernictwo, poligrafia, górnictwo, metale i minerały, inżynieria elektryczna EEI, konstrukcja – budownictwo, meble, metrologia prawna i towary paczkowane, obuwie, pojazdy, przemysł lotniczy i kosmonautyczny, przemysł morski, obronny, skórzany, spożywczy, radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, sektor ochrony zdrowia – leki, technologie informacyjne i komunikacyjne, tekstylia i odzież, turystyka, urządzenia ciśnieniowe i gazowe, urządzenia mechaniczne, zabawki. Taki podział nie do końca odzwierciedla statystyki. Obecnie polska statystyka prowadzona przez GUS wyodrębnia:

 • Polską Klasyfikację Działalności PKD 2007,
 • Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług PKWiU 2008,
 • Polską Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (PCN).

W PKD 2007 można poszukiwać danych na temat firm mających w systemie REGON wpisaną określoną działalność. Dział 27. – Produkcja Urządzeń Elektrycznych zawiera producentów kabli, transformatorów, silników, AGD, oświetlenia, aparatury i osprzętu. Należy zdawać sobie sprawę, że firmy często rejestrując działalność nie przywiązywały wagi do podania właściwego numeru z PKD, odpowiadającego aktualnemu największemu wolumenowi rodzajowemu produkcji. Producent plastikowych rur elektroinstalacyjnych ma wpisany w REGON dział 22. z grupy Produkcja Wyrobów z Tworzyw Sztucznych.

Według systematyki PKWiU 2008 produkty naszego przemysłu występują głównie w dziale 27. Urządzenia Elektryczne i Nieelektryczny Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Dział ten zawiera takie produkty jak: silniki, transformatory, zespoły prądotwórcze, stateczniki, aparatura rozdzielcza i sterownicza, bezpieczniki, przekaźniki, tablice sterownicze, baterie i akumulatory, przewody i kable, sprzęt instalacyjny, wtyczki, gniazda, sprzęt oświetleniowy, żarówki, izolatory, sprzęt do lutowania i spawania, elektromagnesy, rezystory, kondensatory. Dołączono do tego działu cały sprzęt AGD – poprzednio umieszczony gdzie indziej – i to zarówno elektryczny (pralki, lodówki, mikrofale), jak również kuchenki gazowe. 

Elektronika i telekomunikacja są w odrębnym dziale 26. Znajdują się tam następujące grupy towarowe: telefony, radia, telewizory, monitory, komputery, laptopy, netbooki, bankomaty, terminale kasowe, liczniki energii, wody, gazu, kamery, anteny, odtwarzacze CD i DVD, mikrofony, słuchawki, aparaty elektrodiagnostyczne, urządzenia optyczne, lasery oraz pamięci i dyski magnetyczne. Statystyka handlu zagranicznego kieruje się jeszcze inną systematyką agregacji produktów. Jest to Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) powiązana z taryfami celnymi.

Przemysł w sprawozdawczości jest podzielony na trzy główne grupy:

 • górnictwo i kopalnictwo,
 • zaopatrzenie w energię, gaz i wodę,
 • przetwórstwo przemysłowe.

Podstawą niniejszej analizy są dane statystyczne zaczerpnięte z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki, jakie osiągnął przemysł elektryczny będziemy odnosić niekiedy do całości przetwórstwa przemysłowego jako do kategorii szerszej, w której się zawieramy.

Sprzedaż urządzeń elektrycznych – od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. – rośnie w bardzo stabilnym, szybkim tempie – ujęcie wartościowe w cenach bieżących. Kryzys w latach 2008–2009 wyraża spadek sprzedaży w przemyśle przetwórczym o 3,63% w roku 2009 w stosunku do roku 2008. Rok 2010 jest już powrotem na ścieżkę szybkiego wzrostu aż o 13,7% w stosunku do roku 2009.

TABELA I. Wartość sprzedaży w przemyśle elektrycznym i przetwórczym (mln zł):

Lata200520062007200820092010
Przemysł przetwórczy571 664649 352   739 455769 679741 741843 433
Przemysł elektryczny19 485 23 503 29 553   31 855 34 379 38 349
Udział [%]

3,41  

3,624,00 4,14 4,63 4,55

Sektor elektryczny był odporny nawet na kryzys roku 2009 i nie zanotowano spadku wartości sprzedaży. Oczywiście niektóre grupy produktów w sektorze elektrycznym też miały spadki w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego.

Najbardziej wyraźny był spadek produkcji i sprzedaży wyrobów kablowych, silnie powiązanych z budownictwem. W roku 2011 – według najnowszych danych – wystąpiła dodatnia dynamika wynosząca 109,3% (okres od stycznia do sierpnia 2011 r. do analogicznego okresu w roku 2010). Wzrósł udział naszego sektora w całości przetwórstwa przemysłowego z 3,41 do 4,55%. Zatrudnienie w przemyśle elektrycznym w roku 2010 wynosiło 86,6 tys. osób i było niższe w stosunku rok do roku o 1,3%, co przy wzroście sprzedaży przekłada się na wzrost wydajności pracy o 11,9%. Przeciętna płaca brutto w tym sektorze wynosiła 3311,95 zł.

Wyniki finansowe firm o zatrudnieniu ponad 49 osób uległy w roku 2010 istotnej poprawie. Rentowność obrotu netto wzrosła z 4,8 do 6,1%. Dodatni wynik finansowy wykazuje 91,7% firm. Korzystając z rejestru REGON można ustalić, że na koniec 2010 roku w Polsce w całej gospodarce były 3 909 802 podmioty gospodarcze, w tym:

 • 2 942 965 zarejestrowanych jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • 576 925 spółek handlowych, w tym 68 325 z udziałem kapitału zagranicznego,
 • 271 869 spółek cywilnych/jawnych,
 • 17 156 spółdzielni,
 • 246 przedsiębiorstw państwowych,
 • 101 354 innych podmiotów, np. fundacji, stowarzyszeń, izb, towarzystw.

Przetwórstwem przemysłowym zajmowało się 181 610 podmiotów gospodarczych. Produkcją urządzeń elektrycznych w roku 2009 zajmowało się 2301 firm, tj. 1,27% firm, w tym 9 państwowych.Taka stosunkowo mała grupa firm ma udział w wolumenie wartości produkcji w wysokości 4,46%. Firm o zatrudnieniu przekraczającym 9 osób było 606, z następującym podziałem według wielkości sprzedaży: 116 firm (do 2 mln zł), 145 firm (2–5 mln zł), 103 firmy (5–10 mln zł), 88 firm (10–20 mln zł), 64 firmy (20–40 mln zł), 90 firm (ponad 40 mln zł).

W tabeli II zestawiono wielkości produkcji wyrobów przemysłowych w sektorze urządzeń elektrycznych. Dla zobrazowania sytuacji wyrobów elektrycznych na rynku polskim należy przyjrzeć się również eksportowi i importowi (dysponujemy danymi za rok 2009 – urządzenia elektryczne, według systematyki PKWiU dział 27.): eksport – 29 440,7 mln zł, w tym do UE 21 008,5 mln zł, import 24 839,0 mln zł, w tym z UE 15 623,4 mln zł.

TABELA II. Produkcja wyrobów przemysłowych w sektorze urządzeń elektrycznych:

Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa

domowego

Jednostki

Lata
2000200520062007200820092010

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem silników trakcyjnych)

 

w tym:

silniki i prądnice prądu stałego

 

silniki prądu przemiennego

 

w tym:

silniki jednofazowe

 

silniki wielofazowe

 

tys. szt.

MW

 

 

tys. szt.

MW

 

tys. szt.

MW

 

tys. szt.

MW

tys. szt.

MW

4250,7

9767

 

 

1389,0

83

 

2766,8

3852

 

2083,0

1217

683,8

2635

6853,4

12001

 

 

4045,1

235

 

2793,7

7707

 

1972

1366

821,7

6341

11992,5

11105

 

 

6942,9

469

 

5039,9

5274

 

4162,9

2043

877

3231

11932,3

14738

 

 

5947,9

203

 

5971,8

5400


5065,1

2112

906,7

3288

16329,8

16672

 

 

8348,7

331

 

7959,4

5704

 

7039,4

 1639

919,9

 4066

16049,6

17690

 

 

7958,7

290

 

8083

4593

 

7432,1

1463

650,9

3130

21723

18678

 

 

12118,2

405

 

9597,5

5950

 

8763,1

1795

834,4

4156

Prądnice prądu przemiennegoszt. 92 93 86 142 154136 134
Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalaniaszt.183782572681279315822829411452
         

 

Wielkość polskiego rynku elektrycznego można z pewnym przybliżeniem wyznaczyć wg reguły rynek = produkcja sprzedana – eksport + import. Polski rynek elektryczny w roku 2009 miał więc wielkość (wg przytoczonej reguły) 34 379    29 440 + 24 839 = 29 778 mln zł.

Udział poszczególnych grup towarowych wg PCN w eksporcie i imporcie w 2010 r. wartościowo przedstawiono w tabeli III. Nasz sektor notuje dobry wynik – sporą nadwyżkę bilansową handlu zagranicznego.

TABELA III. Udział grup towarowych wg PCN w 2010 roku:

Grupa towarowaEksportImport
tys. zł.
Pralki2 971 189799 285
Silniki i prądnice966 9561 720 469
Zespoły prądotwórcze

148 027

530 039
Transformatory i przekszatłniki2 557 9622 588 032
Ogniwa i baterie177 548228 205
Akumulatory1 505 1641 195 017
Sprzęt gospodarstwa domowego419 675285 550
Sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny1 531 973991 504

Urządzenia elektrotermiczne

2 272 5801 888 184
Aparatura elektryczna do 1 kW2 807 4093 203 754
Kable, przewody, wiązki kablowe7 414 8043 579 039

Oceniając rozwój przemysłu elektrotechnicznego w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a szczególnie w okresie ostatnich sześciu lat przynależności do UE można stwierdzić, że jesteśmy sektorem wzorcowym. Wiele dawnych, dużych firm państwowych odnalazło nową drogę rozwojową pod kierownictwem kapitału zagranicznego, inne sprywatyzowały się i pozostają spółkami kapitału polskiego.

Wreszcie wiele dawnych produkcyjnych zakładów rzemieślniczych przeżyło wspaniały rozwój i są to piękne, nowoczesne firmy niczym nie ustępujące zakładom z zachodniej Europy.

Wyniki liczbowe mówią same za siebie, możemy być tylko dumni, że nie ulegliśmy fali pesymizmu i jesteśmy nadal na fali wznoszącej. Podczas niedawnych obchodów 65. rocznicy działalności Instytutu Elektrotechniki w Warszawie wielu zasłużonych inżynierów przypominało, że już w przedwojennej Polsce powstały silne podwaliny przemysłu elektrotechnicznego. Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki przygotowuje się do wydania monografii opisującej pełne dzieje tego przemysłu. Uważamy za właściwy tytuł dla tej książki „Przemysł elektrotechniczny – polska specjalność gospodarcza”. Zwrócimy się do wszystkich najlepszych firm o pomoc w opracowaniu opisu historii oraz przede wszystkim współczesności naszych firm.

Autor: Janusz Nowastowski

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl