Statyczne źródła mocy biernej – baterie kondensatorów SN i WN jako narzędzia do poprawy warunków pracy sieci elektroenergetycznych - KONDENSATOR - BATERIE KONDENSATORÓW - MOC BIERNA - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - STATYCZNE ŹRÓDŁA MOCY BIERNEJ - OLMEX - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ROZDZIELNIACH
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Statyczne źródła mocy biernej – baterie kondensatorów SN i WN jako narzędzia do poprawy warunków pracy sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Statyczne źródła mocy biernej – baterie kondensatorów SN i WN jako narzędzia do poprawy warunków pracy sieci elektroenergetycznych

W artykule omówiono znaczenie mocy biernej w systemie elektroenergetycznym i sposoby jej wytwarzania. Przedstawiono rozwiązania techniczne dotyczące zabudowy baterii kondensatorów przyłączonych do szyn zbiorczych rozdzielni 110 kV w stacji Mory i 220 kV w stacji Plewiska. Słowa kluczowe: baterie kondensatorów SN i WN, rozwiązania techniczne w rozdzielniach 110 i 220 kV

Zaistniała sytuacja spowodowała pilną potrzebę rozważenia wprowadzenia do systemu elektroenergetycznego nowych źródeł mocy biernej, charakteryzujących się możliwością szybkiej realizacji i lokalizacją w miejscach, gdzie moc ta jest najbardziej niezbędna. Po przeprowadzeniu szeregu analiz jako optymalne rozwiązanie wybrano przyłączenie baterii kondensatorów o mocy rzędu kilkudziesięciu Mvar do uzwojeń wyrównawczych transformatorów mocy 400/110 kV i 220/110 kV.

Ostatecznie jako lokalizację przyłączenia baterii kondensatorów wybrano siedem węzłów rozdzielczych sieci przesyłowej:

 • 220/110 kV Ełk,
 • 400/110 kV Gdańsk Błonia,
 • 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo,
 • 220/110 kV Jasiniec,
 • 400/220/110 kV Miłosna,
 • 220/110 kV Mory,
 • 400/220/110 kV Olsztyn Mątki.

Po uruchomieniu baterii kondensatorów w wymienionych stacjach okazało się, że osiągnięte efekty są tak zadowalające, iż prace w tym kierunku należy kontynuować, tym razem poprzez instalację baterii kondensatorów przyłączonych bezpośrednio do sieci 220 kV i 110 kV. PSE Operator SA podjął decyzję o budowie kolejnych baterii kondensatorów przyłączonych bezpośrednio do szyn rozdzielni 110 kV i 220 kV o następujących mocach:

 • SE Plewiska - 2 baterie o mocy po 50 Mvar, przyłączone do szyn 220 kV,
 • SE Mory - 2 baterie o mocy po 50 Mvar, przyłączone do szyn 110 kV,
 • SE Narew -1 bateria o mocy 50 Mvar, przyłączona do szyn 110 kV,
 • SE Toruń Elana - 1 bateria o mocy 50 Mvar, przyłączona do szyn 110 kV,
 • SE Włocławek Azoty - 1 bateria o mocy 50 Mvar, przyłączona do szyn 110 kV.

W artykule omówiono rozwiązania techniczne związane z zabudową baterii kondensatorów przyłączonych do szyn rozdzielni 110 kV w stacji Mory i szyn rozdzielni 220 kV stacji Plewiska.

Znaczenie mocy biernej w systemie elektroenergetycznym i sposoby jej wytwarzania

Moc bierna w systemie elektroenergetycznym jest niezbędna do wytworzenia pola elektromagnetycznego w silnikach elektrycznych i transformatorach. Dzięki obecności pola elektromagnetycznego możliwa jest praca mechaniczna silników i transformacja prądu na inne wartości napięcia w transformatorach.

Źródłami mocy biernej są:

 • generatory synchroniczne,
 • kompensatory synchroniczne,
 • silniki synchroniczne,
 • baterie kondensatorów,
 • linie elektroenergetyczne (poprzez własną pojemność).

Generatory synchroniczne pracujące w elektrowniach są jak gdyby naturalnym źródłem mocy biernej. Niestety koncentracja wytwarzania w węzłach skupiających wiele jednostek generatorowych o dużej mocy pociąga za sobą konieczność przesyłania mocy biernej na znaczne XIV odległości.

Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, powoduje bowiem występowanie strat mocy czynnej, spadki napięć, a przede wszystkim zmniejsza zdolności przesyłowe linii elektroenergetycznych. Z tego też względu bardzo ważne staje się przybliżanie źródeł mocy biernej do jej głównych odbiorców.

Zgodnie z zasadą rozmieszczania źródeł mocy biernej blisko odbiorców baterie kondensatorów lub pojedyncze kondensatory instalowane są w różnych punktach sieci. Poniżej przedstawiono charakterystyczne przypadki instalacji baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej:

 • kompensacja indywidualna odbiorów nn;
 • kompensacja grupowa odbiorów nn;
 • kompensacja centralna na szynach rozdzielni SN (6, 10 kV);
 • kompensacja indywidualna transformatorów SN/nn po stronie niskiego napięcia;
 • kompensacja linii rozdzielczej SN (przy wykorzystaniu baterii słupowych);
 • kompensacja indywidualna transformatorów 110/15 kV;
 • kompensacja centralna na szynach rozdzielni SN (15,20 kV)
 • baterie kondensatorów dołączone do trzeciego uzwojenia transformatorów 220/110/15 kV.
 • baterie dołączone do szyn rozdzielni 110, 220 kV.

Najkorzystniejsze efekty, w tym także ekonomiczne, można uzyskać poprzez budowę baterii kondensatorów i ich przyłączanie do sieci w miejscach, gdzie pobór mocy biernej jest największy. Z punktu widzenia operatora systemu przesyłowego miejsca najbliższe odbiorcom mocy biernej to stacje transformatorowo-rozdzielcze, do których przyłączona jest sieć odbiorcza operatorów systemu dystrybucyjnego.

Mając to na uwadze PSE Operator SA zdecydował, że znaczącą poprawę sytuacji w zakresie gospodarki mocą bierną będzie można uzyskać przyłączając do uzwojeń wyrównawczych transformatorów mocy 400/110 kV i 220/110 kV oraz bezpośrednio do szyn zbiorczych rozdzielni 220 kV i 110 kV baterie kondensatorów o mocach dostosowanych do występujących na danym obszarze potrzeb i możliwości
obciążania transformatorów.

Istotne znaczenie przy wyborze rozwiązań miał także termin realizacji, aby oczekiwane efekty można było zaobserwować w jak najkrótszym czasie. Podjęte działania miały na celu utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie wyższym aniżeli miało to miejsce w czasie letnich miesięcy 2006 roku.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl