Energia z odpadów - rozmowa z Wojciechem Rychlickim, Prezesem Zarządu Ekokogeneracja S.A. - OZE - KOGENERACJA - NEWCONNECT - WYWIAD - UTYLIZACJA ODPADÓW - EKOKOGENERACJA - UKŁAD KOGENERACYJNY - ZGAZOWANIE ODPADÓW
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Energia z odpadów - rozmowa z Wojciechem Rychlickim, Prezesem Zarządu Ekokogeneracja S.A.
drukuj stronę
poleć znajomemu

Energia z odpadów - rozmowa z Wojciechem Rychlickim, Prezesem Zarządu Ekokogeneracja S.A.

fot. Wikimedia Commons

Ekokogeneracja S.A. specjalizuje się w zgazowywaniu odpadów i przetwarzaniu ich na energię elektryczną oraz ciepło. Spółka poszukuje możliwości inwestycyjnych poprzez spółki celowe na terenie małych i średnich miast oraz zakładów przemysłowych w Polsce. O produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o technologię zgazowywania odpadów komunalnych i przemysłowych rozmawialiśmy z Panem Wojciechem Rychlickim, Prezesem Zarządu Ekokogeneracja S.A.

 

Od kiedy działa Ekokogeneracja S.A.?

Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w kwietniu 2010 roku jako Sp. z o.o. przekształcając się do końca 2010 roku w spółkę akcyjną. Aktualnie spółka przygotowuje się do wejścia na NewConnect.

Jakie możliwości dają urządzenia Ekokogeneracji?

Jedna linia kogeneracyjna oferowana przez Ekokogenerację daje możliwość wyprodukowania 1,5 MW mocy cieplnej oraz 0,2 MW energii elektrycznej. Linie mogą być stawiane modułowo w danej lokalizacji. Odbiorcą energii cieplnej będą zakłady przemysłowe i ciepłownie miejskie w małych i średnich miastach. Energia cieplna i energia elektryczna produkowana przez linię kogeneracyjną są w części uznawane za energię ze źródeł odnawialnych zgodnie z regulacjami Prawa Energetycznego.

Jak wygląda proces technologiczny zgazowywania?

Materiał wsadowy o wilgotności do 40% w postaci paliwa alternatywnego przygotowanego  z odpadów nie będących odpadami niebezpiecznymi jest podawany w sposób beztlenowy do urządzenia do zgazowania. W urządzeniu tym paliwo to ulega w temperaturze do 800 stopni C procesowi przetworzenia w reakcji termochemicznej na gaz syntezowy, będący mieszaniną wodoru i węglowodorów. Następnie gaz syntezowy jest spalany w temperaturze zbliżonej do spalania gazu ziemnego. Spaliny po oczyszczeniu są podawane do kotła parowego lub wodnego, w którym następuje ogrzanie nośnika ciepła.

Technologicznie proces spalania gazu syntezowego jest podobny do procesu spalania gazu w biogazowni, z tą różnicą, że w biogazowni gaz powstaje w wyniku naturalnej fermentacji, a w urządzeniu do zgazowywania gaz syntezowy powstaje w wyniku reakcji termochemicznej.

Ile paliwa alternatywnego zużywa wspomniana linia?

Jedna linia zużywa od 250-350 kg paliwa alternatywnego na godzinę (od 2.000 do 2.800 ton rocznie). Przekładając to na ilość odpadów w produkowanych w danym mieści oznacza to, że 2 linie kogeneracyjne o mocy 3 MW mogą zużyć całe paliwo alternatywne wyprodukowane z 80% rocznej masy odpadów komunalnych miasta o wielkości 25.000 mieszkańców.

Jakie kary czekają Polskę w przypadku nie rozwiązania problemu składowania śmieci, braku odpowiednich możliwości ich utylizacji?

Nie wypełnienie przez Polskę Dyrektyw Unijnych dot. odpadów może się skończyć tak jak miało to miejsce w Grecji, gdzie Komisja Europejska nałożyła na Grecję kary które potem zostały przez rząd Grecji rozdzielone na samorządy w regionach, które nie wypełniły wymogów unijnych.

Kto najbardziej skorzysta na rozwiązaniach Ekokogeneracji?

Najwięcej do zyskania mają małe średnie miasta. Muszą one rozwiązać problem odpadów biodegradowalnych i palnych, których nie można będzie składować. Ponadto miasta te mają również własne ciepłownie opalane w większości węglem, a jak wiemy od 1 stycznia 2013 roku wszystkie ciepłownie o mocy powyżej 20MW będą musiały kupować min 20% praw emisyjnych. W praktyce oznacza to wzrost cen ciepła, który eksperci szacują na 30-50% w ciągu kilku najbliższych lat.

Nasze rozwiązanie łączy rozwiązanie problemu odpadowego poprzez ich energetyczne wykorzystanie z możliwością dostawy dla miast ciepła w stałej cenie niezależnej od wzrostu cen tradycyjnych nośników energii (gaz, węgiel, ropa).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na wejście na NewConnect?

Mamy w perspektywie najbliższych kilku lat do sfinansowania duży program inwestycyjny, na który chcemy pozyskiwać środki od inwestorów. NewConnect daje nam możliwość zaprezentowania się inwestorom i przygotowania się do docelowego rynku na którym chcemy być notowali (główny parkiet GPW).

Dziękuję za rozmowę.

układ kogeneracyjny

Rys. Schemat układu kogeneracyjnego z zastosowaniem urządzenia do zgazowywania.

***

Inwestycje Ekokogeneracji realizowane będą w zakładach przemysłowych i miastach w różnych modelach biznesowych, zakładających m.in.: dokonywanie przez Spółkę samodzielnie inwestycji na terenie miasta lub zakładu przemysłowego, a następnie bycie długoterminowym operatorem produkującym energię cieplną i elektryczną i jej sprzedaż na rzecz danego odbiorcy, realizację wspólnie z miastem lub zakładem przemysłowym jako współinwestorem inwestycji, realizację wspólnie z miastem lub zakładem przemysłowym jako współinwestorem inwestycji związanej z produkcją energii cieplnej i elektrycznej, a następnie sprzedaż zrealizowanej inwestycji na rzecz miasta lub zakładu przemysłowego.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl