Budowa elektrowni, elektrogazowni i gazowni biometanowych w skali przemysłowej - LNG - CNG - BUDOWA ELEKTROWNI - BUDOWA ELEKTROGAZOWNI - BUDOWA GAZOWNI BIOMETANOWYCH - UKŁAD MULTIENERGETYCZNY - PALIWO GAZOWE - MEB
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Budowa elektrowni, elektrogazowni i gazowni biometanowych w skali przemysłowej
drukuj stronę
poleć znajomemu

Budowa elektrowni, elektrogazowni i gazowni biometanowych w skali przemysłowej

fot. RaBoe/Wikipedia

Zaprezentowano nowy „Sposób i układ wytwarzania metanu i energii elektrycznej i cieplnej”. W układzie tym wytworzone paliwo gazowe po ustandardowieniu jest wykorzystywane do napędu agregatu prądotwórczego i ogniwa termoregeneracyjnego. Jest to układ multienergetyczny, służący do wytwarzania paliwa gazowego, energii mechanicznej i energii cieplnej.

Główne surowce służące obecnie do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej oraz elektrycznej to ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Wykorzystanie tych surowców wiąże się jednak z emisją CO2 oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. Alternatywą dla tego typu surowców są paliwa odnawialne, np. biomasa. Uzyskiwanie energii z biomasy jest obecnie realizowane na dwa podstawowe sposoby.

Pierwszy oparty jest na procesie spalania biomasy i wytwarzania pary wodnej, która napędza turbinę parową sprzężoną z generatorem prądu elektrycznego. Rozwiązanie to charakteryzuje się bardzo niską sprawnością. Na przykład w projekcie Lubań (kotły parowe opalane słomą) sprawność wytwarzania energii elektrycznej wyniesie 16,4%.

Drugi sposób to uzyskiwanie biogazu w wyniku fermentacji metanowej. Uzyskany biogaz służy do napędu agregatu prądotwórczego.

W nowym proponowanym i opatentowanym już układzie w Polsce, Rosji, Białorusi i na Ukrainie pt.: „Sposób i układ wytwarzania metanu i energii elektrycznej i cieplnej” wytworzone paliwo gazowe po ustandardowieniu jest wykorzystywane do napędu agregatu prądotwórczego i ogniwa  termoregeneracyjnego. Zgłoszony do opatentowania układ, również w systemie PCT, w Europejskim Urzędzie Patentowym jest układem multienergetycznym, służącym do wytwarzania paliwa gazowego (metanu lub ustandardowionej mieszaniny CH4 i CO2), energii mechanicznej, energii elektrycznej i energii cieplnej. Rozwiązanie to charakteryzuje się wysoką sprawnością wytwarzania energii elektrycznej – przez agregat prądotwórczy do 42%, a przez układ skojarzony agregat – ogniwo do 70%.

Obecny stan techniki

Wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy jest obecnie realizowane dwoma sposobami:

  • pierwszy – oparty jest na procesach spalania, w wyniku czego wytwarzana jest para wodna napędzająca turbinę parową połączoną z generatorem prądu elektrycznego; układ taki charakteryzuje się niską sprawnością, wynikającą głównie z niskich parametrów pary uzyskiwanej przy spalaniu biomasy;
  • drugi – charakteryzujący się znacznie większą sprawnością, to metoda wytwarzania energii elektrycznej poprzez wykorzystanie do napędu agregatu prądotwórczego biogazu powstającego w procesach fermentacji metanowej. Tradycyjne źródła pozyskiwania biogazu w Polsce:
    • fermentacja osadu czynnego w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków,
    • fermentacja organicznych odpadów przemysłowych i konsumpcyjnych na wysypiskach,
    • fermentacja gnojowicy i obornika w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Analizując przydatność takich źródeł biogazu do wytwarzania energii elektrycznej należy zwrócić uwagę na niską wydajność wytwarzania metanu, zmienny skład biogazu oraz długotrwały proces utylizacji takiej biomasy. Wszystko to ma wpływ na bardzo wysokie koszty jednostkowe budowy komór fermentacyjnych, które muszą posiadać dużą objętość.

Nowe rozwiązania
w produkcji metanu i energii

Proces uzyskiwania biogazu jest opłacalny, gdy zostanie zastosowana biomasa o dużej wydajności metanu z 1 tony suchej masy. Biomasę o takich własnościach otrzymuje się z celowych upraw rolniczych. Odpady roślinne, śmieci z wysypisk oraz odpady pochodzenia zwierzęcego mogą stanowić dodatkowe źródło biomasy. Wytwarzanie biometanu przebiega z zastosowaniem anaerobowego przetwarzania biomasy do biogazu w rozdzielonych i sterowalnych procesach hydrolizy biomasy i fermentacji metanowej przez bakterie metanowe mezofilne, termofilne i psychrofilne. Część metanu wydzielonego z biogazu i biogaz miesza się otrzymując standardowe paliwo gazowe służące do napędu agregatu prądotwórczego. Pozostała część może być sprzedawana odbiorcom. W procesie wytwarzania energii elektrycznej powstaje znaczna ilość energii cieplnej, która może generować dodatkowy dochód z eksploatacji MEB. W elektrogazowni całe ciepło pozyskane z kogeneracji kierowane jest do ogrzewania fermentorów o większej objętości, przez co kieruje się na sprzedaż większą ilość wyprodukowanego biometanu.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (2)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
ARTUR GŁOWA
chciał bym aby jakaś firma utworzyła biogazownie na terenie mojej wsi gdyż wiem że to energja przyszłości jest też czysta pragną bym też aby moja miejscowość się dzięki tej bio technologji rozwijała muj adres; Artur Głowa NOWOWOLA 107 16-130 JANÓW woj.PODLASKIE
No avatar
Gość
prosze o kontakt budujemy podobną biogazownie z hydrolizerem
akobi2@wp.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl