Analiza struktury relacyjnej bazy danych centrali telefonicznej S12 - OPERATOR - ALCATEL - S12 - BAZA DANYCH - STRUKTURA - CENTRALA TELEFONICZNA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna BAZA WIEDZY Analiza struktury relacyjnej bazy danych centrali telefonicznej S12
drukuj stronę
poleć znajomemu

Analiza struktury relacyjnej bazy danych centrali telefonicznej S12

Celem ćwiczenia była analiza struktury relacyjnej bazy danych centrali telefonicznej S12. W szczególności analizowane były relacje związane z systemem utrzymania ruchu centrali zawierające wzajemne powiązania między modułami fizycznymi, modułami bezpieczeństwa i blokami napraw.

 Wszystkie dane w systemie S12 ze względu na dużą ich ilość oraz potrzebę korzystania z nich przez różne programy systemowe są zgrupowane w jedną strukturę bazy danych. Struktura ta ma charakter relacyjny i złożona jest z tzw. tupli oraz domen. Programy mają dostęp do danych poprzez tuple stosując: odczyt, modyfikację, tworzenie lub wykasowywanie wartości domen przypisanych określonej tupli w danej relacji. Każda tupla zawiera domenę lub domeny kluczowe, których wartości określają tylko tą jedną tuplę. Przykładowo relacja R_OLCOS(Orginating Line Class of Sernice – klasa obsługi linii wywołującej) jest określona przez dwie domeny kluczowe D_PROC i D_TN.

Wyposażenie centrali jest widziane przez podsystem utrzymania ruchu jako zestaw logicznych bloków bezpieczeństwa (tzw. SBL – Security Block). Jeden blok bezpieczeństwa może składać się z kilku fizycznych modułów RIT (Replaceable Item). Z kolei w czasie naprawy danego SBL’a konieczne jest zwykle wyłączenie kilku innych, współpracujących SBL'i, tworzą one tzw. zespół naprawy (RBL – Repairment Block). Wzajemne relacje między tymi trzema pojęciami umieszczone są w bazie danych centrali.

 

PRZEBIEG ĆWICZENIA

 Ćwiczenie polegało na analizie struktury relacyjnej bazy danych centrali S12 poprzez określenie  położenia fizycznego bloków bezpieczeństwa zależnych od elementu sterującego modułem urządzeń peryferyjnych..

 1.      Pierwszą wykonaną przez nas czynnością było wyświetlenie listy SBL’i  zależnych od elementu sterującego PIL (PLPBCE) o adresie sieciowym LCE=H’0010. Posłużyliśmy się w tym celu komendą DISPLAY-SBL-DATA w której jako parametry określiliśmy adres LCE naszego elementu sterującego oraz opcje wyświetlania określającą, że chcemy uzyskać wykaz zależnych SBL’i.

 

Cała wprowadzona przez nas komenda znajduje się poniżej…

 DISPLAY-SBL-DATA:LCE=H'0010,OPTION=DEPLIST;

 ... zwrócona przez centrale odpowiedź:

   POLITECHNIKA      2005-06-09  09:03:20  TH     

    SEQ=0333.050609 0065

    SBL DISPLAY

       DISPLAY-SBL-DATA                                         SUCCESSFUL   

       -----------------------------------------------------------------------

       LCE      = H'10 

       OPTION   = DEPLIST

      

        STATE DISPLAY

         EXCH   NA     SBLTYPE  SBLMIN  SBLMAX  STATE  DEVTYPE/CEFUNC  LCE

         0     H'000C      CTLE         1              1          IT            PLCE                  H'10 

      

        MATE CE

         0     H'000D      CTLE         1              1          IT            PLCE                   H'0  

      

        DEPENDENT SBLS

         EXCH   NA     SBLTYPE  SBLMIN  SBLMAX  STATE  DEVTYPE/CEFUNC

         0     H'000C      TOPT         1           1           IT              TOPT   

         0     H'000C      STAU         1           1           IT             

         0     H'000C      DMCP         1           1           IT              DMCP   

         0     H'000C      MMCH        1           4           IT              MMCH   

         0     H'000C      MMCH        5           5           FLT             MMCH   

         0     H'000C      MMCH        6           8       EQAWL           MMCH   

         0     H'000C      MTUC         1           1           IT              MTUC   

         0     H'000C      WCDC        1           1           IT              WCDC   

         0     H'000C      ASPT          1           8           NEX  

         0     H'000C      ASST         1           4           IT              VDU    

         0     H'000C      ASST         5           5           SOS             VDU    

         0     H'000C      ASST         6           8           NEX  

         0     H'000C      MTFS         1           1           IT              MTUF   

         0     H'000C      MTFS         2           2           NEX  

         0     H'000C      DISC          1           1           IT              DISC   

         0     H'000C      MTUN         1           1           IT          MAGTAPE

         0     H'000C      MTUN         2           8           NEX  

 

       LAST REPORT          NO = 0065

 Widzimy, iż wyświetlanie raportu zakończyło się sukcesem. Mamy widoczną informację o zaprzyjaźnionym (MATE CE) bloku PLCE mieszczącym się pod adresem H’000D oraz o liście zależnych SBL’i (DEPENDENT SBLS). Jak widać od badanego przez nas elementu sterującego modułem urządzeń peryferyjnych jest zależnych siedemnaście bloków umieszczonych w polu komutacyjnym pod adresem H’0C00 (notacja odwrócona). Wśród tych bloków możemy rozróżnić SBL’e następującego typu: TOPT, STAU, DMCP, MMCH, MTUC, WCDC, ASPT, ASST, MTFS, DISC, MTUN. Jak widzimy nie każdy z nich jest „w ruchu” (stan IT), część fizycznie nie istnieje w centrali (stan NEX) lub jest uszkodzona (FLT) bądź wyłączona z powodu uszkodzenia bloku nadrzędnego (SOS). Wartości SBLMIN oraz SBLMAX określają numer początkowy i końcowy modułów fizycznych wchodzących w skład bloku bezpieczeństwa (zakres danego SBL’a na płytce). Jeśli obie wartości są równe wówczas dany blok składa się z jednego RIT’u, w przypadku różnych wartości (SBLMAX oczywiście większe od  SMLMIN) może się składać z kilku modułów fizycznych RIT.

Na podstawie danych z powyższego raportu stworzyliśmy następującą tabelę pomocną przy kolejnej części ćwiczenia. Zawiera ona bloki zależne od elementu sterującego PIL.

SBL NA*MNEMONIKTYP SBL’aSBLMINSBLMAXSTAN SBL’a
H’0C00TOPT19311IT
H’0C00STAU9011IT
H’0C00DMCP9111IT
H’0C00MMCH9514IT
H’0C00MMCH9555FLT
H’0C00MMCH9568EQAWL
H’0C00MTUC9311IT
H’0C00WCDC9211IT
H’0C00ASPT9818NEX
H’0C00ASST9914IT
H’0C00ASST9955SOS
H’0C00ASST9968NEX
H’0C00MTFS9411IT
H’0C00MTFS9422NEX
H’0C00DISC3311IT
H’0C00MTUN3211IT
H’0C00MTUN3228NEX

*   -   Adres jest zapisany w formacie Little-Endian czyli na pierwszej pozycji znajduje się bajt mniej znaczący.

 

2.      Kolejna część ćwiczenia polegała na zlokalizowaniu umiejscowienia modułów wymienialnych (RIT) zawierających SBL’e zależne od elementu sterującego naszym modułem urządzeń peryferyjnych.

Tym razem posłużyliśmy się komendą DISPLAY-TUPLE oraz relacją R_SBL_RIT. Interesującą nas tuplę określaliśmy poprzez ustawienie odpowiednich wartości odpowiednich parametrów kwalifikujących:

·         D_SBLTYP - typ SBL’a w postaci dziesiętnej
·         D_SBLNA  - adres sieciowy SBL’a w formie Littre-Endian
·         D_SBLMIN – „numer początkowy” SBL’a - numer pierwszego bloku RIT
 
Wprowadzone przez nas polecenie dla pierwszego bloku zależnego miało następującą postać:
 DISPLAY-TUPLE:REL="R_SBL_RIT",QUAL="D_SBLTYP"&EQ&"193"&"D_SBLNA"&EQ&"0C00"&"D_SBLMIN"&EQ&"1";
 … otrzymaliśmy następującą odpowiedź z centrali:
 
    POLITECHNIKA      2005-06-09  09:14:46  TH     
    SEQ=0348.050609 0334
    DATABASE ADMINISTRATION
      
       DISPLAY-TUPLE                                                SUCCESSFUL
       -----------------------------------------------------------------------
       LCEID      = H'10         NA = H'000D
       REL        = R_SBL_RIT
       D_EXID     = 00                                                     
       D_SBLTYP   = C1                                                        
       D_SBLNA    = 0C00                                                   
       D_SBLMIN   = 0001                                                   
       D_SBLMAX   = 0001                                                    
       D_LOGRIT   = 01                                                     
       D_STNB     = 01                                                     
       D_RACKNB   = 02                                                     
       D_SHELFNB  = 03                                                      
       D_SLOTNB   = 09                                                     
       
       LAST REPORT          NO = 0334
 
Jak widać wyżej wyświetlenie danej tupli z bazy zakończyło się sukcesem. Mamy w niej zawarte informacje o typie danego bloku bezpieczeństwa (D_SBLTYP = C1) jego adresie w polu komutacyjnym (D_SBLNA = 0C00) ilości RIT’ów wchodzących w skład SBL’a (D_SBLMIN = 0001     D_SBLMAX = 0001 – czyli jeden RIT) oraz umiejscowieniu danego SBL’a w centrali:


·          numer rzędu (D_STNB = 01)
·          numer regału (D_RACKNB = 02)
·          numer półki (D_SHELFNB = 03)
·          numer slotu (D_SLOTNB = 09).


 Bardzo ciekawym przypadkiem były wyświetlone tuple opisujące blok bezpieczeństwa ASST (współdzielny terminal asynchroniczny). Jak możemy zauważyć w Tabeli nr 1 trzy bloki bezpieczeństwa tego typu są zależne od elementu sterującego modułem urządzeń peryferyjnych.


Poniżej znajdują się listingi z poszczególnymi tuplami opisującymi moduły fizyczne RIT.


     DISPLAY-TUPLE:REL="R_SBL_RIT",QUAL="D_SBLTYP"&EQ&"99"&"D_SBLNA"&EQ&"0C00"&"D_SBLMIN"&EQ&"1";
       POLITECHNIKA      2005-06-09  09:28:20  TH     
    SEQ=0363.050609 0334
    DATABASE ADMINISTRATION
      
       DISPLAY-TUPLE                                                SUCCESSFUL
       -----------------------------------------------------------------------
       LCEID      = H'10         NA = H'000D
       REL        = R_SBL_RIT
       D_EXID     = 00                                                     
       D_SBLTYP   = 63                                                     
       D_SBLNA    = 0C00                                                   
       D_SBLMIN   = 0001                                                   
       D_SBLMAX   = 0002                                                   
       D_LOGRIT   = 01                                                     
       D_STNB     = 32                                                      
       D_RACKNB   = 01                                                     
       D_SHELFNB  = 00                                                     
       D_SLOTNB   = 00                                                      
      
 
       LAST REPORT          NO = 0334
      
    DISPLAY-TUPLE:REL="R_SBL_RIT",QUAL="D_SBLTYP"&EQ&"99"&"D_SBLNA"&EQ&"0C00"&"D_SBLMIN"&EQ&"3";
   
    POLITECHNIKA      2005-06-09  09:29:21  TH     
    SEQ=0364.050609 0334
    DATABASE ADMINISTRATION
      
       DISPLAY-TUPLE                                                SUCCESSFUL
       -----------------------------------------------------------------------
       LCEID      = H'10         NA = H'000D
       REL        = R_SBL_RIT
       D_EXID     = 00                                                     
       D_SBLTYP   = 63                                                     
       D_SBLNA    = 0C00                                                   
       D_SBLMIN   = 0003                                                   
       D_SBLMAX   = 0004                                                   
       D_LOGRIT   = 01                                                     
       D_STNB     = 32                                                      
       D_RACKNB   = 06                                                     
       D_SHELFNB  = 00                                                     
       D_SLOTNB   = 00                                                      
      
 
       LAST REPORT          NO = 0334
      
    DISPLAY-TUPLE:REL="R_SBL_RIT",QUAL="D_SBLTYP"&EQ&"99"&"D_SBLNA"&EQ&"0C00"&"D_SBLMIN"&EQ&"5";
   
    POLITECHNIKA      2005-06-09  09:30:11  TH     
    SEQ=0365.050609 0334
    DATABASE ADMINISTRATION
      
       DISPLAY-TUPLE                                                SUCCESSFUL
       -----------------------------------------------------------------------
       LCEID      = H'10         NA = H'000D
       REL        = R_SBL_RIT
       D_EXID     = 00                                                     
       D_SBLTYP   = 63                                                     
       D_SBLNA    = 0C00                                                   
       D_SBLMIN   = 0005                                                   
       D_SBLMAX   = 0005                                                   
       D_LOGRIT   = 01                                                     
       D_STNB     = 32                                                      
       D_RACKNB   = 03                                                     
       D_SHELFNB  = 00                                                     
       D_SLOTNB   = 00                                                      
      
 
       LAST REPORT          NO = 0334
   
   
    DISPLAY-TUPLE:REL="R_SBL_RIT",QUAL="D_SBLTYP"&EQ&"99"&"D_SBLNA"&EQ&"0C00"&"D_SBLMIN"&EQ&"6";
   
    POLITECHNIKA      2005-06-09  09:30:55  TH     
    SEQ=0366.050609 0334
    DATABASE ADMINISTRATION
      
       DISPLAY-TUPLE                                            NOT SUCCESSFUL
       -----------------------------------------------------------------------
       LCEID      = H'10         NA = H'000D
       DB STATUS  = TUPLE NOT FOUND
       REL        = R_SBL_RIT
 
 
       LAST REPORT          NO = 0334

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
rene
Cha ! jeszcze kilka lat temu to był mój chleb powszedni,centrala S12, tuple relacje , marszruty,taryfikacja, obrona,SBL-e , RIT-y , zegary itd. Miło wspomnieć.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Oprogramowanie projektowe Oprogramowanie projektowe Grupa zrzeszająca osoby i poruszająca tematy z zakresu projektowania za pomocą oprogramowania CAD
Studenci i absolwenci Politechniki Śląskiej Studenci i absolwenci ... Grupa zrzeszająca studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej
amatorzy elektroniki amatorzy elektroniki Nieelektronicy , fascynujący się tą dziedziną techniki .
Amatorskie urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne Amatorskie urządzenia ... Zapraszam do zbierania, prezentowania, dyskutowania nad amatorskimi rozwiązaniami energetycznymi, ...
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl