Program energetyki jądrowej w Polsce - ENERGETYKA JĄDROWA - ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE - POLSKI PROGRAM ENERGETYKI JĄDROWEJ
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Program energetyki jądrowej w Polsce
drukuj stronę
poleć znajomemu

Program energetyki jądrowej w Polsce

fot. http://www.flickr.com/photos/sakucae/

Artykuł odnosi się do podjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2008 r. decyzji o przygotowaniu i wdrożeniu „Polskiego Programu Energetyki Jądrowej”. Przedstawiono główne cele oraz plany działań dla skutecznego wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce.

Uwarunkowania


Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Wysokie zapotrzebowanie na energię finalną, nieadekwatny poziom infrastruktury wytwórczej i przesyłowej, uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony klimatu powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań.

Podstawowe kierunki polityki
energetycznej


Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne produkcji i przesyłu energii.
 • Poprawa efektywności energetycznej,
 • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  w tym biopaliw,
 • Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 • Wprowadzenie energetyki jądrowej,
 • Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.


Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa odgrywa ważną rolę w globalnych dostawach energii elektrycznej. Dostarcza ona znaczną część energii elektrycznej w krajach rozwiniętych i staje się coraz ważniejsza w niektórych krajach rozwijających się. Jednakże, poszczególne kraje i regiony bardzo się różnią pod względem istniejących infrastruktur energetycznych, możliwości ekonomicznych, zapotrzebowania na energię i struktury dostaw (obecnej i prognozowanej), stopnia liberalizacji rynku, polityki środowiskowej, jak również ich społeczno-politycznego stosunku wobec sprostania wyzwaniu zapewnienia dostaw energii. A zatem rządy stosują różne strategie w realizacji swoich celów narodowych, takich jak: poprawa dobrobytu społeczeństwa, ekonomiczna wydajność, ochrona środowiska, dywersyfikacja źródeł energii i bezpieczeństwo energetyczne; w związku z czym perspektywy dla dalszego rozwoju energetyki jądrowej są niejednakowe.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej w rozsądnych cenach przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Ochrona klimatu wraz z przyjętym w UE pakietem klimatyczno-energetycznym powoduje konieczność przestawienia produkcji energii na technologie o niskiej emisji CO2.
  W istniejącej sytuacji szczególnego znaczenia nabrało wykorzystywanie wszelkich dostępnych technologii z równoległym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa energetycznego i obniżaniem emisji zanieczyszczeń przy zachowaniu efektywności ekonomicznej. Wobec obecnych trendów europejskiej polityki energetycznej, jednym z najbardziej pożądanych źródeł stała się energetyka jądrowa, która oprócz braku emisji CO2 zapewnia również niezależność od typowych kierunków pozyskiwania surowców energetycznych.


Decyzja o wprowadzeniu energetyki jądrowej

 • W dniu 13 stycznia 2008 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu „Polskiego Programu Energetyki Jądrowej”.
 • Zgodnie z uchwałą Rządu RP o rozpoczęciu prac nad „Programem”, zostaną wybudowane co najmniej dwie elektrownie jądrowe i przynajmniej jedna z nich powinna zacząć działać do 2020 r.

Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej ma przygotować i przedstawić Radzie Ministrów projekt „Programu”, który określi m.in. liczbę, wielkość i możliwości lokalizacyjne elektrowni jądrowych.

Pełnomocnik będzie odpowiadał za koordynowanie i nadzorowanie działań na rzecz przygotowania otoczenia regulacyjnego, instytucjonalnego, koniecznych dla uruchomienia „Programu”.

Wprowadzanie energetyki jądrowej

Działania związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej przeprowadzane są w Polsce zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, opartymi na doświadczeniach krajów, które z sukcesem, przy społecznej aprobacie, wdrożyły u siebie program rozwoju energetyki jądrowej.

Cele działań w zakresie energetyki jądrowej

Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie warunków inwestorom do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych.

follow us in feedly
Średnia ocena:
 
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl