Serwis i konserwacja oświetlenia awaryjnego gwarancją Twojego bezpieczeństwa - NORMY ELEKTRYCZNE - SERWIS - OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE - OŚWIETLENIE AWARYJNE - POLSKIE NORMY - KONSERWACJA INSTALACJI - ZASILANIE AWARYJNE - BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE - OPRAWY AWARYJNE - OŚWIETLENIE DROGI EWAKUACJI - TM TECHNOLOGIE - MONITORING OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - SYSTEMY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - OŚWIETLENIE ANTYPANICZNE - OŚWIETLENIE BEZPIECZEŃSTWA - OPRAWY EWAKUACYJNE
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Technika świetlna Serwis i konserwacja oświetlenia awaryjnego gwarancją Twojego bezpieczeństwa
drukuj stronę
poleć znajomemu

Serwis i konserwacja oświetlenia awaryjnego gwarancją Twojego bezpieczeństwa

fot. Oprawa awaryjna ONTEC S

Przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się na obszarze obiektu użyteczności publicznej nie byłoby możliwe bez zespołu urządzeń przeciwpożarowych. Nieodłącznym jego elementem jest oświetlenie awaryjne, które ma za zadanie zapewnić odpowiednią widoczność oraz wskazać właściwą drogę ewakuacji z budynku. Niezbędnym jest zatem utrzymanie oświetlenia awaryjnego w odpowiedniej kondycji tak, by na wypadek wystąpienia zagrożenia zadziałało zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Obowiązujące akty prawne dotyczące samoczynnie załączającego się zasilania awaryjnego oraz wytyczne dotyczące zakresu jego stosowania, wymagają od właściciela, bądź użytkownika budynku, poddawania urządzeń przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.), urządzenia przeciwpożarowe, w tym także oświetlenie awaryjne, winny podlegać przeglądom technicznym w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Oświetlenie awaryjne na parkingu, fot. COMARCH

Oświetlenie TM TECHNOLOGIE na parkingu w budynku COMARCH Kraków

Przeglądy techniczne, konserwacje oraz wszelakie testy sprawdzające poprawność działania oświetlenia awaryjnego powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę lub osobę posiadającą do tego odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z literą prawa taki podmiot musi charakteryzować się niezbędnym doświadczeniem i przeszkoleniem w zakresie wykonywanych czynności, znajomością instrukcji i zasad działania urządzeń oraz dostępem do niezbędnych narzędzi, pozwalających w sposób kompletny przeprowadzić prace serwisowe. Idealnym rozwiązaniem na tej płaszczyźnie jest skorzystanie z usług firmy będącej autoryzowanym serwisem producenta TM Technologie Sp. z o.o. Dzięki kompleksowej wiedzy w przedmiocie opraw oświetlenia awaryjnego, systemów monitorujących rozproszonych oraz systemów z centralnym źródłem zasilania, zespół specjalistów TM Technologie Sp. z o.o., posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania przeglądów technicznych zgodnych z zapisami prawnymi i normatywnymi. Realizowane usługi każdorazowo zakończone są protokołem zawierającym informacje, zalecenia i uwagi powstałe podczas prac.

Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1

Oprawa awaryjna ONTEC S

Wykonywanie przeglądów technicznych przedstawia obraz stanu całości systemu, jednak nie jest wystarczające by zapewnić prawidłowe działanie wszystkich elementów wchodzących w skład oświetlenia awaryjnego. W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń, niezbędne jest dokonywanie konserwacji i niezbędnych napraw, które pozwalają na utrzymanie wszystkich urządzeń w stu procentowej sprawności, a tym samym gwarantują zadziałanie na wypadek wystąpienia zagrożenia. W przypadku stosowania systemów monitorujących oprawy oświetlenia awaryjnego, należy mieć na względzie zapisy normatywne PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, w myśl których użytkownik zobligowany jest do założenia dziennika zdarzeń. W dzienniku tym powinny znajdować się zapisy o okresowych przeglądach wraz zakresem prac, wykazem wszystkich zaobserwowanych uszkodzeń, nieprawidłowej pracy któregokolwiek z elementów składowych systemu, jak również zapisy o działaniach w celu podjętych wyeliminowania nieprawidłowości. Dziennik powinien być przechowywany w miejscu dostępnym dla osób upoważnionych i kontrolowany przez użytkownika.

Oświetlenie awaryjne recepcji, fot. COMARCH

Oświetlenie TM TECHNOLOGIE w recepcji budynku COMARCH Kraków

Spełnienie wszystkich ww. aspektów, regularność w wykonywaniu przeglądów i konserwacji, a także profesjonalne wsparcie ze strony Zespołu Serwisowego, przyczynia się do wieloletniego okresu niezawodnej pracy produktów TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o., a tym samym zapewnia bezpieczeństwo obiektów i ewakuowanych osób.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
ul. Morawica 355, Morawica
tel.  12 444 60 60
www.tmtechnologie.pl
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl