Bosch Rexroth dostawcą kompletnych napędów hydrostatycznych do maszyn w górnictwie odkrywkowym - GÓRNICTWO - BOSCH REXROTH - HYDRAULIKA PRZEMYSŁOWA - NAPĘDY - MASZYNY GÓRNICZE - HÄGGLUNDS - NAPĘD HYDROSTATYCZNY - MASZYNY SAMOJEZDNE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Bosch Rexroth dostawcą kompletnych napędów hydrostatycznych do maszyn w górnictwie odkrywkowym
drukuj stronę
poleć znajomemu

Bosch Rexroth dostawcą kompletnych napędów hydrostatycznych do maszyn w górnictwie odkrywkowym

Bosch Rexroth dostawcą kompletnych napędów hydrostatycznych do maszyn w górnictwie odkrywkowym
fot. Bosch Rexroth

Koparka kompaktowa KWK 250L i przenośnik samojezdny PGOT 1250.38 to przykłady maszyn górniczych wyposażonych w napędy hydrostatyczne z zastosowaniem elementów i zespołów marki Rexroth. Producentem ww. maszyn jest firma Fugo S.A. z Konina, a projektantem firma SKW Biuro Projektowo­-Techniczne Sp. z o.o. ze Zgorzelca. Firma Bosch Rexroth, zaprojektowała i dostarczyła napędy hydrauliczne dla obu maszyn.

Hydrostatyczne układy napędu i sterowania od wielu lat wyko­rzystywane są w maszynach górnictwa odkrywkowego. Do pod­stawowych napędów, w których znalazły one zastosowanie, należy zaliczyć:

 1. Napędy kół czerpakowych, w których wykorzystywane są wol­noobrotowe, wysokomomentowe, promieniowo-tłokowe silniki hydrauliczne marki Hägglunds. Wyroby marki Hägglunds pojawiły się w ofercie Bosch Rexroth po włączeniu firmy Häg­glunds Drives AB w struktury koncernu w grudniu 2008 roku. Zastosowanie ww. silników umożliwiło rozwiązanie wielu kwestii technicznych, w tym m. in. związanych ze znacznymi masami obciążającymi i coraz dłuższymi wysięgnikami maszyn.
 2. Napędy zwodzenia (przemieszczenia pionowego) wysięg­ników kół czerpakowych, załadowczych i odbierających, w których stosowane są, dogodne pod względem eksploata­cyjnym, cylindry hydrauliczne z tłoczyskami z pokryciem ceramicznym, niezwykle odpornym na korozję. Coraz częściej zaopatrzone są one w specjalne łożyska, umożliwia­jące eksploatację ze złożonymi ruchami wysięgników pod­wieszonych na czopach kulistych.
 3. Napędy obrotu nadwozia i wysięgników, w których wykorzy­stywane są silniki promieniowo-tłokowe z zamontowanymi hamulcami lub zespoły: silnik hydrauliczny tłokowy osiowy wraz z przekładnią planetarną wyposażoną w wielopłytkowy hamulec wraz z hydraulicznym zwalniakiem (luzownikiem).
 4. Napędy jazdy wykorzystujące przede wszystkim silniki tłokowe osiowe i przekładnie planetarne, z odpowiednio zamontowanymi zaworami umożliwiające sterowanie elek­troniczne z wykorzystaniem sterowników typu RC, pracują­cych podrzędnie do sterownika głównego.

 

W niektórych maszynach stosowane są również m.in.:

 • hydrostatyczne układy skrętu, wykorzystujące wymienione wcześniej cylindry Rexroth,
 • napędy podnoszenia i blokowania w transporterach,
 • układy naciągu lin,
 • układy napędu taśm przenośników i ich centrowania,
 • napędy zwijadeł kablowych,
 • inne dodatkowe napędy, w tym m.in.: napędy unoszenia i poziomowania kabin, sterowania klapami zrzutowymi.

Wszystkie ww. napędy zasilane są pompami lub zespołami pomp hydraulicznych, wyposażonych w zawory proporcjonalne i układy kontroli temperatury, stanu zanieczyszczenia wkładów filtracyjnych oraz poziomu oleju.

Firma Bosch Rexroth jest doświadczonym partnerem, który pro­ponuje swoim klientom kompleksową usługę obejmującą:

 • opracowanie projektów poszczególnych układów napędu i sterowania, jako jednolitych układów zbudowanych z ele­mentów hydraulicznych,
 • dostawę kompletnych zespołów i elementów hydraulicznych od jednego dostawcy,
 • montaż, rozruch oraz dokonanie niezbędnych nastaw wspól­nie z producentem maszyny i innymi podwykonawcami,
 • profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Przykładami maszyn górniczych wyposażonych w napędy hydrostatyczne z zastosowaniem elementów i zespołów marki Rexroth są: koparka kompaktowa KWK 250L oraz przenośnik samojezdny PGOT 1250.38. Producentem ww. maszyn jest firma Fugo S.A. z Konina, a projektantem firma SKW Biuro Projektowo­-Techniczne Sp. z o.o. ze Zgorzelca.

Firma Bosch Rexroth, zaprojektowała i dostarczyła napędy hydrauliczne dla obu maszyn.

Dla osiągnięcia założonych parametrów konstrukcyjnych ww. pojazdów zastosowano następujące układy hydrauliczne:

 • hydrauliczny zespół zasilania nadwo­zia,
 • sterowanie i napęd koła czerpako­wego,
 • sterowanie i napęd obrotu nadwozia,
 • sterowanie i napęd wysięgnika koła czerpakowego,
 • sterowanie i napęd wysięgnika zała­dowczego,
 • hydrauliczny zespół zasilania podwo­zia,
 • sterowanie i napęd jazdą,
 • sterowanie i napęd obrotu wysięgnika załadowczego,
 • sterowanie i napęd zwijadła kabla.

 

Podstawowe elementy hydraulicz­nych układów koparki KWK 250L

W zespole zasilania układu hydrau­licznego nadwozia zastosowano dwa zespoły pomp tłokowych osiowych typu A4VSG355 wyposażone w sterowniki sta­łej mocy, dodatkowe pompy (w tym doła­dowania) i bloki przepłukiwania.

Oba zespoły pomp napędzane są silni­kami elektrycznymi o mocy 160 kW.

Pompy umieszczone zostały na oddziel­nym stelażu w maszynowni przeciwwagi obok zbiornika oleju o pojemności 1600 l. Na zbiorniku zainstalowano dodatkową pompę A4VG28 z regulatorem elektro­nicznym przeznaczoną do napędu obrotu nadwozia oraz zespoły pompowe uzdat­niania i podgrzewania oleju.

Wyżej wymienione pompy zasilają wszystkie układy nadwozia.

W napędzie koła czerpakowego zasto­sowano wolnoobrotowy, wysokomo­mentowy silnik promieniowy typu CA 210 marki Hägglunds, z nabudowanym hamul­cem BICA13 oraz zespołem czujników kąta obrotu.

Do sterowania napędem ww. koła zasto­sowano zamontowany w jednym bloku, układ składający się z hydraulicznych zaworów logicznych.

Do napędu obrotu nadwozia wykorzy­stano również silniki wolnoobrotowe CA 100 z hamulcami oraz czujnikami kąta obrotu. Na jednym z silników umiesz­czono blok zaworowy.

Dla sterowania pracą ww. silników zamon­towano na podeście nadwozia zespół zaworowy wyposażony w proporcjonalny blok sterowania typu M4-12 oraz dwa bloki zaworowe sterujące hamulcami.

W napędach zwodzenia wysięgników wyko­rzystano jednostronnego działania hydrau­liczne cylindry nurnikowe i dwustronnego działania cylindry tłokowe z tłoczyskami pokrytymi warstwą ceramiczną oraz nabu­dowanymi blokami zaworowymi.

Cylindry zamontowane pod taśmociągami dodatkowo zabezpieczono przesuwnymi osłonami przed mechanicznymi uszko­dzeniami.

Obrót wysięgnika załadowczego umożli­wiają dwie przekładnie planetarne typu GFB 0060 napędzane silnikami osiowymi typu A2FE56. Do sterowania pracą tych napędów użyto również proporcjonal­nych bloków typu M4-12 oraz bloku zaworowego do sterowania hamulcami przekładni planetarnych.

W podobny sposób zrealizowano napęd jazdy stosując przekładnie planetarne typu GFT 220 z wbudowanymi silnikami A2FE160. Na podwoziu w pobliżu wciągarki umiesz­czono hydrauliczny blok zaworowy ste­rujący pracą silnika promieniowego typu MR 1800, zastosowanego do napędu zwi­jadła kabla.

W ww. bloku zastosowano m.in. rozdzie­lacz proporcjonalny, kompensator ciś­nienia, ciśnieniowy zawór maksymalny, rozdzielacze suwakowe oraz ciśnieniowy zawór proporcjonalny. Daje to możliwość sterowania zwijadłem w każdy wymagany sposób, w tym również i ręczny.

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104, Warszawa
tel.  +48 22 738 18 00
$nbsp;
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl