PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna Ofertę Publiczną - PGE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna Ofertę Publiczną
drukuj stronę
poleć znajomemu

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna Ofertę Publiczną


PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) opublikowała 12 października 2009 r. prospekt emisyjny związany z Pierwszą Publiczną Ofertą Akcji. PGE to największa firma sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedna z największych w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej i wielkości zainstalowanych mocy wytwórczych.

Oferta PGE obejmuje do 259.513.500 akcji serii B nowej emisji, które zostaną zaoferowane w ofercie publicznej polskim inwestorom indywidualnym oraz polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym ("Oferta" lub "Oferta Publiczna"). Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 23,00 zł.

Bezpośrednio po zakończeniu Oferty Publicznej, przy założeniu jej pełnej realizacji, nowi akcjonariusze będą posiadać 15% akcji PGE, a Skarb Państwa, dotychczasowy jedyny akcjonariusz, zmniejszy udział do 85%.

Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane 10% akcji w ramach Oferty.

Zapisy na akcje PGE, inwestorzy indywidualni będą mogli składać od 13 do 27 października 2009 r. w biurach i domach maklerskich w całej Polsce. Lista punktów obsługi klienta jest dostępna na stronie internetowej www.pgesa.pl.Cele emisyjne

PGE zamierza pozyskać z publicznej emisji nowych akcji około 5 mld zł, z tego około 3,5 mld zł będzie jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego umożliwiającego realizację strategii PGE m.in. w zakresie rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych. Pozostałe około 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE.

- Oferujemy inwestorom możliwość zakupu akcji spółki mającej kluczowe znaczenie dla sektora energetycznego w Polsce. Oferta publiczna jest istotnym elementem realizacji strategii PGE. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla Grupy Kapitałowej PGE i jej pracowników, a także dla całej polskiej energetyki - mówi Tomasz Zadroga, Prezes PGE.

Do czasu wykorzystania środków zgodnie z celami emisji, kwota pozyskana z Oferty będzie stanowić element kapitału obrotowego PGE, co zgodnie oczekiwaniami przełoży się m.in. na zmniejszenie sald lub spłatę krótko lub długoterminowego zadłużenia Grupy w tym kredytów i obligacji, a pozostałe nadwyżki planuje się przeznaczyć na finansowanie działalności lub ulokowanie w depozyty bankowe oraz papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.Harmonogram Oferty Publicznej

Zapisy na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 13 - 27 października (w ostatnim dniu do godz. 12.00). Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 23,00 zł.

Na potrzeby budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która odbędzie się w dniach 13 - 27 października (w ostatnim dniu do godz. 14.00), ustalono orientacyjny przedział cenowy od 17,50 zł do 23,00 zł.


Cena Emisyjna dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez Spółkę, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena Emisyjna akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od Ceny Emisyjnej dla inwestorów indywidualnych. Ustalenie Ceny Emisyjnej dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych nastąpi 27 października.

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych tj. 28 października 2009 r. PGE podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji w Ofercie, z podziałem na inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych, przy czym inwestorom indywidualnym może zostać ostatecznie zaoferowane 10% lub mniej lub więcej niż 10% wszystkich akcji w Ofercie.


W dniach 28 – 30 października będą trwały zapisy inwestorów instytucjonalnych, którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów na akcje oferowane w liczbie, która będzie wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu.

Najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi przydział akcji inwestorom indywidualnym i podjęta zostanie uchwała zarządu spółki o przydziale akcji. W przypadku złożenia przez inwestorów indywidualnych zapisów na liczbę akcji większą od liczby akcji przeznaczoną do przydziału tym inwestorom, zapisy zostaną zredukowane proporcjonalnie.

Zapisanie Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów nastąpi najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 roku.

Źródło: PGE
follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl