Zdalny system kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych - ZDALNY ODCZYT - INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE - SMART GRID - KARTA SIM - ELEKTROENERGETYKA - POWIADOMIENIA SMS - APATOR - ROZŁĄCZNIKI - MONITORING ENERGETYCZNY - KSMR
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Zdalny system kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Zdalny system kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych

fot. APATOR

Dążenie do uzyskania sukcesu ekonomicznego i rozszerzania działalności, zmusza operatorów sieci rozdzielczych do optymalizacji istniejących sieci elektroenergetycznych i tworzenia inteligentnych systemów dostaw energii, znanych powszechnie jako „smart grids”. Apator SA proponuje system, który kontroluje pracę oraz zdalnie informuje o stanie zainstalowanych zabezpieczeń rozdzielni niskich napięć.


Co oznacza termin „smart grids”? 

Smart grids - w najbardziej potocznym rozumieniu - to dostarczanie odbiorcom ener­gii elektrycznej (lub szerzej - usług energe­tycznych) z wykorzystaniem środków IT, zapewniających obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności. System ten łączy za­rządzanie pomiarami energii elektrycznej i sieciami rozdzielczymi w jedną funkcjo­nalną całość. Został opracowany pod kątem spełnienia specjalnych wymagań, stawia­nych przez zliberalizowany rynek energii.

Moduł centralny Systemu
Moduł centralny Systemu

Jak to działa?  

Urządzenie składa się z modułów detekcyj­nych, zamontowanych w poszczególnych rozłącznikach bezpiecznikowych typu ARS pro oraz modułu centralnego, który zarządza informacjami zbieranymi z rozłączników.

Informacja o poprawnej pracy, przepaleniu wkładki bezpiecznikowej jednej z faz lub zaniku napięcia sygnalizowana jest syg­nałem świetlnym diod. Diody umieszczo­ne są na obudowie modułu detekcyjnego. Zdalne przekazywanie informacji o stanie wkładki bezpiecznikowej realizowane jest poprzez zbieranie informacji z modułów detekcyjnych. Sygnał z każdego rozłącznika dociera poprzez magistralę komunikacyjną do modułu centralnego.

Moduł centralny może komunikować się maksymalnie z 12 modułami detekcyjny­mi (rozłącznikami). Jest on wyposażony w gniazdo służące do zainstalowania karty SIM, złącze antenowe oraz telefon przemysłowy GSM. Dzięki temu możliwe jest prze­syłanie zbieranych informacji z modułów detekcyjnych. Informacje jako komunikaty tekstowe SMS wysyłane są do maksymalnie 8 numerów telefonów.

Rys. 1. Zdalny system kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych

Rys. 1. Zdalny system kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych

Moduł centralny posiada także możliwość pomiaru temperatury obiektu. Przekroczenie zadanej wartości progowej przekazywane jest przez wiadomość SMS.

Komunikacja z modułem centralnym możliwa jest również z kom­putera PC za pomocą złącza USB. Oprogramowanie na PC (KSMR - Konfigurator Systemu Monitorowania Rozłączników) umożliwia edycję numerów oraz przydział komunikatów do numerów tele­fonów, na które ma być wysłana informacja. Dodatkowo oprogra­mowanie na PC pełni funkcję serwisową, niezbędną do nadawania adresów modułom detekcyjnym.

System zdalnego monitoringu posiada możliwość sprawdzenia sta­nu pracy nadzorowanego obiektu w przypadku, kiedy nie ma dostę­pu do programu KSMR. Należy wysłać wiadomość tekstową SMS o treści „STAN” z uprawnionego do tego numeru telefonu do nume­ru telefonu danego modułu centralnego. W odpowiedzi otrzymuje się SMS informujący o stanie,w jakim znajduje się dany obiekt.

W przypadku prac remontowych można zdalnie zablokować pracę systemu monitoringu, wysyłając SMS o treści „BLOKUJ”. Po skoń­czonych pracach należy wysłać SMS „ODBLOKUJ”. System wraca wówczas do trybu monitoringu obiektu.

Możliwe jest także połączenie modułu centralnego z koncentra­torem współpracującym z licznikiem energii elektrycznej, w celu przekazania informacji o stanie wkładki bezpiecznikowej.

Widok Konfiguratora Systemu Monitorowania Rozłączników (KSMR).

Rys. 2. Widok Konfiguratora Systemu Monitorowania Rozłączników (KSMR).

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Apator SA
ul. Gdańska 4a lok. C4, Toruń
tel.  56 61 91 111
fax.  56 61 91 295
www.apator.com
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl