Wielki mały wielozadaniowiec – miernik MPI-506 - APARATURA POMIAROWA - DIAGNOSTYKA - MIERNIKI - SONEL - POMIAR IMPEDANCJI - MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI - POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Elektrotechnika Wielki mały wielozadaniowiec – miernik MPI-506
drukuj stronę
poleć znajomemu

Wielki mały wielozadaniowiec – miernik MPI-506

fot. Miernik Sonel MPI-506

Piękno tkwi w prostocie! Badając sieci elektryczne niskiego napięcia w budynkach chcielibyśmy mieć przyrząd, który pozwoli nam wykonać wszystkie niezbędne pomiary. Jednocześnie wolimy nie przepłacać za rozbudowany miernik z funkcjonalnościami nie wykorzystywanymi w codziennej pracy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma Sonel wprowadziła nowy wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów instalacji elektrycznych, MPI-506.

Wszystkiemu przyświecała idea, by zwiększyć ergonomię oraz maksymalne uprościć użytkownikowi życie. Obudowa MPI-506 jest niewielka i poręczna. Mieści w sobie zaawansowany technologicznie układ pozwalający dokładnie mierzyć impedancję pętli zwarcia (również w obwodach zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi RCD), wszystkie parametry wyłączników RCD, ciągłość połączeń wyrównawczych i ochronnych, rezystancję izolacji, napięcie i częstotliwość sieci, a także kolejność wirowania faz. Duży, podświetlany wyświetlacz gwarantuje pewność odczytu, zaś 990 rekordów pamięci eliminuje konieczność prowadzenia notatek w trakcie pomiarów.

Obudowę wykonano w stopniu ochrony IP67. Pokrywa ją specjalne tworzywo elastomerowe, co sprawia, że miernik jest odporny na uszkodzenia i może pracować w bardzo niekorzystnych warunkach. 

Za pomocą podświetlanego pokrętła i przycisków na czole obudowy dokonuje się wyboru funkcji pomiarowej oraz jej szczegółowych ustawień. Te parametry są pamiętane przez przyrząd nawet w przypadku całkowitego rozładowania baterii. Nastawy zmienia się za pomocą przycisków nawigacyjnych, w sposób zunifikowany dla wszystkich nowych mierników produkcji SONEL S.A. 

Podczas wykonywania pomiarów w gniazdkach, zamiast przewodów pomiarowych (zakończonych sondami lub krokodylkami) można zastosować adapter WS-03 z wtyczką sieciową. Po jego podłączeniu nie trzeba definiować rodzaju akcesorium – obecność adaptera jest wykrywana automatycznie, zaś miernik kalibruje się samoczynnie. Z kolei jako ułatwienie pomiarów w gniazdach przemysłowych (16-, 32-, 63-amperowych) można doposażyć się w odpowiednie adaptery serii Sonel AGT.

MPI-506 spełnia wymagania normy PN-EN 61557 we wszystkich zakresach pomiarowych. Posiada 3-letnią gwarancję producenta z możliwością wydłużenia do 5 lat.

Pomiary parametrów pętli zwarcia

Przyrząd umożliwia dokonanie pomiaru impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciu 180…270 V (pomiary w obwodzie L-PE i L-N) oraz 180…460 V (pomiary w obwodzie L-L) o częstotliwości 50 lub 60 Hz. W mierniku można ustawić napięcie znamionowe (220/380 V, 230/400 V lub 240/415 V) - na tej podstawie miernik automatycznie oblicza spodziewany prąd zwarcia, rozróżniając napięcie fazowe bądź międzyfazowe.

Pomiar impedancji pętli możliwy jest zarówno w obwodzie L-PE oraz L-N, jak i L-L. Prąd pomiarowy wynosi 7,6 A przy 230 V (maksymalnie 13,3 A przy 440 V). Na wyświetlaczu podawany jest wynik: zmierzona impedancja pętli zwarcia, napięcie, przy jakim dokonano pomiaru, a także wyniki dodatkowe – wartości rezystancji, reaktancji czy spodziewany prąd zwarciowy, dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. Wszystko to trafia do pamięci urządzenia.

Pomiar impedancji pętli zwarcia miernikiem Sonel MPI-506 (2).jpg

Pomiar impedancji pętli zwarcia miernikiem Sonel MPI-506

Bardzo istotną funkcją przyrządu jest pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie L-PE w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD (o prądzie znamionowym 30 mA lub wyższym) bez ich wyzwalania. Mimo iż pomiar prowadzony jest bardzo małym prądem (<15 mA), rozdzielczość wyniku wynosi nawet 0,01 Ω, zaś możliwy błąd niewiele przekracza błąd wnoszony przy pomiarze prądem 7,6/13,3 A.

Jeśli napięcie w sieci jest stabilne, pomiar trwa zaledwie kilka sekund. Przy napięciu niestabilnym lub przy zakłóceniach czas pomiaru jest wydłużany o kilka-kilkanaście sekund (przy dużych zmianach napięcia lub zakłóceniach pomiar może trwać do 30 s) – ale tylko po to, by zagwarantować akceptowalną dokładność wyniku.

Badanie wyłączników różnicowoprądowych

MPI-506 umożliwia pomiary parametrów RCD typów AC i A. Badanie można zrealizować dla wyłączników o prądzie znamionowym 10, 15, 30, 100, 300 i 500 mA; zwykłych, krótkozwłocznych oraz selektywnych. We wszystkich przypadkach możliwy jest pomiar prądu i czasu zadziałania oraz dodatkowo napięcia dotykowego i rezystancji przewodu ochronnego. Te dwa ostatnie parametry określane są bez wyzwalania wyłącznika RCD.

Prąd wyzwolenia mierzony jest narastająco, do momentu zadziałania wyłącznika. Czas zadziałania może być mierzony dla krotności prądu znamionowego: 0,5, 1, 2 lub 5, przy czym każdy pomiar prądem przemiennym może być wykonywany dla przebiegu rozpoczynającego się od dodatniej lub ujemnej połówki, zaś prądem jednokierunkowym - dla prądu pulsującego dodatniego lub ujemnego.

Do wyboru są pomiary w trybie ręcznym (każdy pomiar osobno wyzwalany przez użytkownika) i automatycznym (gdzie rola użytkownika sprowadza się do zainicjowania pomiaru i załączania wyłącznika po każdym jego zadziałaniu). Zakres wykonywanych testów ustala użytkownik. Można wybrać wszystkie lub część dostępnych badań RCD (prąd zadziałania, czas zadziałania dla różnych wartości prądu znamionowego, charakter przebiegów); dodatkowo w trakcie pomiaru automatycznego może również zmierzyć impedancję pętli zwarcia (w obwodzie L-PE małym prądem). Dzięki temu wszystkie wymagane pomiary dla danego punktu mogą być wykonane po jednym zainicjowaniu, a następnie zapisane do jednej komórki pamięci.

Oprócz trybu ręcznego i automatycznego, MPI-506 posiada dodatkową, unikalną funkcję pomiaru czasu i prądu zadziałania przy jednym wyzwoleniu wyłącznika różnicowoprądowego. W funkcji tej mierzony jest prąd zadziałania oraz czas zadziałania wyłącznika dla rzeczywistego prądu zadziałania.

Pomiar impedancji pętli zwarcia miernikiem Sonel MPI-506

Pomiar impedancji pętli zwarcia miernikiem Sonel MPI-506

Pomiar rezystancji izolacji

Kolejną funkcję przyrządu stanowi pomiar rezystancji izolacji. Dostępne są napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V i 500 V. Dużą zaletą wpływającą na bezpieczeństwo użytkownika jest automatyczne rozładowanie mierzonego obiektu przez wewnętrzną rezystancję, dokonywane po zakończeniu lub przerwaniu pomiaru. Zakres pomiarowy wynosi od 100 kΩ do 599,9 MΩ.

Pomiar rezystancji oraz pomiar połączeń wyrównawczych i ochronnych

MPI-506 umożliwia niskonapięciowy pomiar rezystancji oraz pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61557-4.

Kontrola ciągłości realizowana jest prądem 200 mA w dwóch kierunkach, przy napięciu na otwartych zaciskach w granicach 4…20 V, w zakresie do 400 Ω. Rezystancję można mierzyć również małym prądem (do 15 mA) z sygnalizacją akustyczną w zakresie nie przekraczającym 1999 Ω. Do badań nadają się przewody dowolnej długości. Przed pomiarem należy jedynie dokonać w mierniku ich kompensacji - po tej operacji przyrząd pamięta rezystancję przewodów pomiarowych i odejmuje ją od zmierzonej wartości, wyświetlając tylko i wyłącznie rezystancję badanego obiektu.

Funkcje badania rezystancji są zabezpieczone przed ewentualnymi błędami użytkownika - próba uruchomienia pomiaru pod napięciem powoduje załączenie sygnału alarmowego i wyświetlenie odpowiedniego ostrzeżenia.

Sprawdzenie poprawności wykonania połączeń przewodu ochronnego

Za pomocą MPI-506 można sprawdzić, czy napięcie między elektrodą dotykową miernika a przewodem ochronnym PE przekracza 50 V. Funkcja ta jest dostępna podczas badania wyłączników różnicowoprądowych oraz pętli zwarcia w obwodzie L-PE.

Aby wykonać pomiar, po podłączeniu przyrządu do punktu pomiarowego należy dotknąć przycisku START (przycisk jest metalowy i stanowi elektrodę dotykową). W przypadku wykrycia na przewodzie ochronnym napięcia powyżej 50 V, na wyświetlaczu pojawi się stosowne ostrzeżenie oraz rozlegnie ciągły sygnał dźwiękowy.

Połączenie elektrody dotykowej z przyciskiem START powoduje, że sprawdzenie poprawności następuje w trakcie każdego pomiaru impedancji pętli zwarciowej (w obwodzie L-PE) lub wyłączników RCD, co jest niezwykle korzystne ze względów bezpieczeństwa. 

Pomiar napięcia i częstotliwości sieci

Po podłączeniu przyrządu do sieci, przed każdym pomiarem - za wyjątkiem rezystancji i ciągłości - wyświetlana jest zmierzona wartość napięcia. Dodatkowo po wybraniu funkcji „U,f” przyrząd podaje napięcie (zakres 0,0...500 V) oraz częstotliwość sieci.

Pomiar miernikiem Sonel MPI-506

Pomiar miernikiem Sonel MPI-506

Wskazanie kolejności faz

MPI-506 posiada również wbudowany tester kolejności faz. Dla łatwego podłączenia do gniazd trójfazowych 16, 32 i 63-amperowych można zaopatrzyć się w specjalne adaptery serii AGT. Adaptery te mogą być wykorzystywane również do innych pomiarów – pętli zwarciowej, wyłączników RCD lub rezystancji izolacji.

Pamięć wyników pomiarów

Wyniki testów możemy zapisać do pamięci przyrządu. Podzielona na 10 banków po 99 rekordów, potrafi pomieścić maksymalnie 10 000 pojedynczych pomiarów. Każdy rekord przechowa wyniki kilku różnych badań (pętli zwarcia, parametrów RCD, rezystancji izolacji, ciągłości) w zależności od potrzeb, dzięki czemu pamięć może być optymalnie wykorzystana. 

Użytkownik ma dowolność w wyborze numeru banku i komórki, do której zapisze dany wynik. Po następnym pomiarze MPI-506 proponuje zapis do kolejnej komórki, jednak zezwoli również na ustawienie dowolnej innej. Zawartość pamięci jest dostępna z poziomu wyświetlacza miernika lub poprzez komputer – po przesłaniu drogą radiową dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth. Wykorzystując oprogramowanie Sonel Pomiary Elektryczne można w sposób automatyczny sporządzić dokumentację z przeprowadzonych badań.

Przyrząd zasilany jest czterema alkalicznymi bateriami LR6 lub akumulatorkami AA.

Wyposażenie

Wyposażeniem standardowym miernika MPI-506 jest m.in. komplet przewodów pomiarowych, przewód zakończony wtykiem sieciowym jednofazowym, sondy ostrzowe i krokodylki. Wszystkie te akcesoria wraz z miernikiem znajdują się w poręcznym futerale.

Wyposażenie opcjonalne mogą stanowić, oprócz opisanych adapterów gniazd trójfazowych, adapter TWR-1J do mierzenia wyłączników RCD niepodłączonych do instalacji, adapter EVSE-01 ułatwiający badanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, przewody pomiarowe długości 5, 10, 20 m przydatne podczas sprawdzania ciągłości oraz program komputerowy Sonel Pomiary Elektryczne do tworzenia protokołów z badań kontrolnych.

Sprawdź ofertę na miernik Sonel MPI-506 

 

Sonel logoSONEL S.A.
ul. Stanisława Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
www.sonel.pl
tel.: 74 8583 800

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 1.2, Schemat 1.2 A, Projekt pt. ,,Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnych narzędzi do lokalizowania i przewidywania uszkodzeń w  sieciach energetycznych”. Nr umowy o dofinasowanie RPDS.01.02.01-02-0011/17.

Dofinansowanie SONEL

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (4)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Wsparcie techniczne Sonel
Tak, MPI-506 posiada automatyczną zamianę L-N (tak samo, jak wszystkie mierniki serii MPI).
No avatar
Gość
Czy MPI-506 ma automatyczną zamianę L-N?
No avatar
Wsparcie techniczne Sonel
Miernik MPI-502 został stworzony do weryfikacji automatycznego wyłączenia zasilania, czyli mierzy parametry RCD oraz impedancję pętli zwarcia, a także napięcie, częstotliwość oraz ciągłość przewodów ochronnych.

Miernik MPI-506 został stworzony do pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach. Posiada takie same możliwości pomiarowe, jak MPI-502, a ponadto pozwala mierzyć rezystancję izolacji oraz kolejność wirowania faz.

Następnym modelem jest MPI-520, który posiada te same możliwości pomiarowe, co MPI-506 rozszerzone o możliwość pomiarów rezystancji uziemienia oraz pomiar prądu i mocy.

Szczegółowe dany techniczne tych mierników można znaleźć na stronie Sonel: https://www.sonel.pl/pl/produkty/urzadzenia/pomiary-ochronne/przyrzady-wielofunkcyjne/
No avatar
Gość
Czym ten model różni się od MPI 502?

REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl