09300000-2
Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5
Elektryczność
09330000-1
Energia słoneczna