65000000-3
Obiekty użyteczności publicznej
65300000-6
Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
65400000-7
Przesył i stacje innych źródeł energii
65500000-8
Odczyty liczników