51000000-9
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
51100000-3
Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych