48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48100000-9
Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania