44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
44300000-3
Kabel, drut i podobne wyroby