42000000-6
Maszyny przemysłowe
42100000-0
Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
42200000-8
Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
42300000-9
Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska
42400000-0
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
42500000-1
Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
42600000-2
Obrabiarki
42700000-3
Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry
42800000-4
Maszyny do produkcji papieru i tektury
42900000-5
Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia