38000000-5
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000-8
Przyrządy do pomiaru
38400000-9
Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38500000-0
Aparatura kontrolna i badawcza
38600000-1
Przyrządy optyczne
38700000-2
Liczniki czasu i tym podobne; parkometry
38800000-3
Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania
38900000-4
Różne przyrządy do badań lub testowania