31000000-6
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7
Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31200000-8
Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31300000-9
Drut i kabel izolowany
31400000-0
Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31500000-1
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31600000-2
Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000-3
Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne